ISSN: 2564-7091
e-ISSN: 2630-5623
Başlangıç: 2017
Yayımcı: Akdeniz Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanan Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS) yayın hayatına 2017 yılında başlamıştır. Dergi 2017 yılı itibariyle Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; sosyal bilimler odaklı, hakemli, akademik bir dergidir. DergiPark tarafından listelenmekte ve Eurasian Scientific Journal Index, ASOS Index, Journals Directory, ResearchBib tarafından taranmaktadır.
AKSOS, bilimsel bilgiye açık, ücretsiz ve kısıtlamasız, abonelik gerektirmeyen erişim yaklaşımını benimsemektedir. AKSOS’a gönderilen çalışmalar, yalnızca bilimsel niteliklerine ve etik ilkelere göre değerlendirilmektedir.
Çalışmaların değerlendirme ve yayın süreçlerinde hakemlere, alan editörlerine ya da yazarlara herhangi bir ücret ödenmemektedir ya da ücret talep edilmemektedir. Benzer bir şekilde derginin okurları da yayımlanan çalışmalara özgürce ve ücretsiz olarak erişebilmektedir.
Yazarların Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne gönderdikleri makalelerin özgün ve daha önce basılmamış olmaları gerekmektedir. Dergide yayınlanan eserlerin sorumluluğu yazarına aittir. Dergide yayımlanan yazılar Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası lisansı ile korunmaktadır. Bu lisans, kaynak olarak tanındığı ve gösterildiği sürece özgün eserden faydalanmaya olanak tanımaktadır.

Makale Gönderimine Kapatılacak Tarih: 1 Mayıs 2024

24084         24085           24086                 24087             24090

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS)