Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2564-7091 | e-ISSN 2630-5623 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi | http://aksos.akdeniz.edu.tr/


    Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanan Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS), Bahar ve Güz sayıları olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli, akademik bir dergidir ve Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından taranmaktadır.

    AKSOS; iktisat, işletme, maliye, pazarlama, sosyal politika, çalışma ilişkileri, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve lojistik, hukuk, davranış bilimleri, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, Türk dili ve edebiyatı, eğitim bilimleri, coğrafya, iletişim bilimleri, sosyoloji, felsefe, antropoloji, sanat ve tasarım, yabancı diller ve edebiyatları, dil bilim, din bilimleri, toplumsal cinsiyet çalışmaları, turizm, gerontoloji, gastronomi ve mutfak sanatları, spor bilimleri gibi alanlarda üretilen Türkçe ve İngilizce çalışmaları yayımlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal bilimler alanındaki birikime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

    Yazarların Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne gönderdikleri makalelerin ya da benzer versiyonlarının başka bir yerde daha önce basılmamış olmaları gerekmektedir. Yayımlanmak üzere kabul edilen çalışmaların tüm yayın hakları Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne aittir, yazarlar telif haklarını devretmiş sayıldıklarından yazarlara ayrıca telif ücreti ödenmez. Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz.


Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 2564-7091 | e-ISSN 2630-5623 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi | http://aksos.akdeniz.edu.tr/
Kapak Resmi


    Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanan Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS), Bahar ve Güz sayıları olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli, akademik bir dergidir ve Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından taranmaktadır.

    AKSOS; iktisat, işletme, maliye, pazarlama, sosyal politika, çalışma ilişkileri, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve lojistik, hukuk, davranış bilimleri, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, Türk dili ve edebiyatı, eğitim bilimleri, coğrafya, iletişim bilimleri, sosyoloji, felsefe, antropoloji, sanat ve tasarım, yabancı diller ve edebiyatları, dil bilim, din bilimleri, toplumsal cinsiyet çalışmaları, turizm, gerontoloji, gastronomi ve mutfak sanatları, spor bilimleri gibi alanlarda üretilen Türkçe ve İngilizce çalışmaları yayımlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal bilimler alanındaki birikime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

    Yazarların Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne gönderdikleri makalelerin ya da benzer versiyonlarının başka bir yerde daha önce basılmamış olmaları gerekmektedir. Yayımlanmak üzere kabul edilen çalışmaların tüm yayın hakları Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne aittir, yazarlar telif haklarını devretmiş sayıldıklarından yazarlara ayrıca telif ücreti ödenmez. Dergide yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarına aittir. Kaynak göstermeden alıntı yapılamaz.