Amaç ve Kapsam

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanan Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS) yayın hayatına 2017 yılında başlamıştır. Dergi 2017 yılı itibariyle Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, hakemli akademik bir dergidir.

AKSOS, özgün araştırmalar, derleme makaleler, yorum, kitap eleştirisi gibi çalışmaları yayımlayarak sosyal bilimsel bilgi birikimine ve alışverişine katkı sağlayan açık erişimli bir platform olmayı hedeflemektedir. Bir sosyal bilimler enstitüsü dergisi olarak, AKSOS dergiye kabul edilen çalışmaları dar bir disiplinle, metodolojiyle (nitel vs. nicel gibi) ya da yaklaşımla sınırlandırmamakta; sosyal bilimlerin tüm alanlarından özgün çalışmaları değerlendirmeye almaktadır. AKSOS, uzun vadede özenli, derinlikli, nitelikli, alanda etkisi yüksek çalışmalara özgürce ve ücretsiz olarak erişmeye imkan sağlayan bir platform olmayı amaçlamaktadır.

AKSOS; sosyal bilimler ilgili hemen her alandan özgün ve nitelikli çalışmayı değerlendirmeye almaktadır. AKSOS; iktisat, işletme, maliye, pazarlama, sosyal politika, çalışma ilişkileri, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve lojistik, hukuk, davranış bilimleri, tarih, sanat tarihi, arkeoloji, Türk dili ve edebiyatı, eğitim bilimleri, coğrafya, iletişim bilimleri, sosyoloji, felsefe, antropoloji, sanat ve tasarım, yabancı diller ve edebiyatları, dil bilim, din bilimleri, toplumsal cinsiyet çalışmaları, turizm, gerontoloji, gastronomi ve mutfak sanatları, spor bilimleri vb. gibi alanlarda –bunlarla sınırlı olmamakla birlikte– üretilen Türkçe ve İngilizce çalışmaları yayınlayarak Türkiye’de bu alandaki birikime katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

24084         24085           24086                 24087             24090

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS)