Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

AKSOS DERGİSİ, açık erişim modelini benimsemektedir. Dergi içeriğine açık erişim, internet üzerinden hakemli akademik dergi makalelerine sınırsız erişim sağlama uygulamasıdır. AKSOS tarafından yayınlanan tüm özgün yayınlar, yayınlandıktan hemen sonra çevrimiçi olarak ücretsiz ve kalıcı olarak erişilebilir durumdadır.

Açık erişim yayın modeli, dergi ve yazar açısından;

- Kolay, ücretsiz ve sınırsız erişilebilirlik ve yüksek görünürlük,
- Araştırma makalelerinin titiz ve ayrıntılı hakem değerlendirmesi,
- Yüksek atıf sayısı gibi pek çok avantaj sağlamaktadır.

Bu bağlamda, AKSOS DERGİSİ, dergiye gönderilen bir çalışmayı editoryal işleme almak için ya da yayımlamak için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Aynı şekilde yayımlanan çalışmalar için yazarlara ya da çift-kör hakemlik sürecinde görev alan hakemlere herhangi bir ücret ödenmemektedir.

TELİF HAKKI HÜKÜMLERİ

Yazarlar, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde (AKSOS) yayınlanan makalelerinin telif haklarına sahip olmaya devam etmektedirler ve bu çalışmaları,

- makaleyi kullandıklarında yayının orijinal kaynağına (AKSOS) atıfta bulunmak,
- makalenin AKSOS web sitesinde açık erişimli olarak erişilebilir kalacağını kabul etmek şartıyla başka herhangi bir çalışmanın (kitap, derleme vs.) parçası olarak yeniden yayınlayabilirler.

24084         24085           24086                 24087             24090

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS)