Çift-Kör Hakem İncelemesi Süreci

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde (AKSOS) yayımlanan tüm çalışmaların yayım sürecini baş editör yürütür. Baş editör bu kararlarını alan editörlerinin ve alan editörlerinin önerdiği hakemlerin incelemeleri doğrultusunda şekillendirirler.

Dergipark sistemi üzerinden dergiye gönderilen makaleler çift-kör hakem değerlendirme süreciyle tamamen anonim olarak değerlendirilmektedir. Bu sistemde sadece baş-editör yayım sürecinin her aşamasına vakıf olan kişidir. Bu sistemde hem yazarlar çalışmasını değerlendirecek hakemin kim olduğunu bilmez, hakemler de kimin çalışmasını değerlendirdiğini bilemez. Böylece hakemlerin çalışmayı ön yargıyla değerlendirmesinin de önüne geçilmiş olur. Ayrıca yazar hakemleri bilmediği için hakemlere özel yollarla ulaşıp onları etkilemesi ihtimali de ortadan kaldırılmış olur. Bu açıdan bakıldığında çift-kör hakemlik sürecinin objektif değerlendirmeyi ve fırsat eşitliğini sağladığı düşünülür.

Gönderilen her çalışmayı, ilgili alanında uzman olduğu düşünülen en az iki hakem değerlendirir. Her iki hakemin değerlendirmelerinde bir tutarsızlık olduğu durumlarda üçüncü bir hakeme de başvurulmaktadır. Bununla birlikte, bütün çalışmaların değerlendirme süreçlerinde son karar yetkisi baş editördedir.

İlk Değerlendirme
İlgili editör ya da dergi sekreteri, gelen çalışmayı derginin amaç ve kapsamına uygun olup olmadığına, yazım kurallarına uygunluğuna, İngilizce ve Türkçe dil yeterliliğine göre inceler. Yapılan inceleme sonucunda derginin yayın kurallarına ve yayın politikasına uygun bulunmayan makaleler sorumlu yazara iade edilir.

Ön Değerlendirme Süreci
Ön değerlendirme sürecinde; editörden olumlu izlenim alan çalışma alan editörlerine yönlendirilir. Alan editörleri tarafından dergiye hem bilimsel uygunluk, özet, giriş, materyal/metot, tartışma ve sonuç bölümleri, hem de şekilsel uygunluk açısından incelenir. Bu inceleme sonucunda uygun bulunan makaleler için alan editörleri hakem önerisinde bulunur ve çalışma hakem değerlendirmesi sürecine alınır.

Hakem Değerlendirme Süreci
Makalelerin içeriğine göre, ilgili alanda güncel çalışmaları olan ve konunun uzmanı en az iki adet hakem belirlenir. Alan editöründen gelen hakem önerileri baş editör tarafından değerlendirilir ve çalışmalara ilgili hakemler atanır. Hakemler çalışmayı değerlendirip raporlar.

Hakem Raporları
Hakemler makaleyi bilimsel uygunluk, amaç, materyal/metot, sonuçlar ve tartışma açısından değerlendirir. Çalışma doğrudan kabul edilebilir, revize edilmesi istenebilir ya da reddedilebilir. Düzenleme istenen durumda hakemlerden gelen öneriler yazarlara bildirilir ve yazarlardan çalışmaları üzerinde revize yapmaları istenir. Yazarlardan gelen düzeltme sonuçları hakemler tarafından tekrar incelenerek editöre karar bildirilir. Görevlendirilen hakemler arasında fikir ayrılığı olması durumunda makale belirlenen üçüncü bir hakeme gönderilir.

Yayım Süreci
Kabul edilen çalışmalar genellikle yayınlanacak olan ilk sayıda yer almaktadır. 

Son Güncelleme Zamanı: 7.03.2023 22:58:24

24084         24085           24086                 24087             24090

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS)