Dergi Kurulları

Baş Editör

Doç. Dr. Ayşad GÜDEKLİ, AKDENIZ UNIVERSITY, FACULTY OF COMMUNICATION

Social Sciences and Humanities, Mass Communication, Public Relations, Communication Sciences, Media and Communication Systems

Yabancı Dil Editörü

Prof. Dr. Arda ARIKAN, AKDENİZ UNIVERSITY, FACULTY OF LETTERS

Technology and Society, Education, Educational Sciences, Curriculum Development and Teaching Methods, Education in Foreign Languages, Education in English, Philology, English Language and Literature, American Culture and Literature

 

Alan Editörleri

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE, AKDENİZ UNIVERSITY, FACULTY OF THEOLOGY
Social and Human Sciences, Theology, Sufism

Prof. Dr. Burak ÖZÇETİN, İSTANBUL BİLGİ UNIVERSITY,
Media Studies, Political Communication

Prof. Dr. Beykan ÇİZEL, AKDENIZ UNIVERSITY, TOURISM FACULTY
Tourism

Prof. Dr. Mehmet ZAMAN, ATATURK UNIVERSITY, FACULTY OF LETTERS
Human and Economic Geography

Prof. Dr. Hasan ŞAHAN, AKDENIZ UNIVERSITY, FACULTY OF SPORTS SCIENCES
Sports, Sport Management

Prof. Dr. Mustafa ADAK, AKDENIZ UNIVERSITY, FACULTY OF LETTERS
Greek Language and Literature, Greek and Roman History

Prof. Dr. Mustafa ŞEKER, AKDENIZ UNIVERSITY, FACULTY OF COMMUNICATION
Social Sciences, Journalism

Prof. Dr. Nurşen ADAK, AKDENIZ UNIVERSITY, FACULTY OF LETTERS
Social Sciences, Sociology, Applied Sociology

Assoc. Prof. Dr. Gül AKTAŞ, PAMUKKALE UNIVERSITY, FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Family Sociology , Youth Sociology , Women Studies

Prof. Dr. Selim ÇAĞATAY, AKDENIZ UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Social and Human Sciences, Economics, Economic Policy, Development Economics and Economic Growth

Assoc. Prof. Dr. Sefa USTA, KARAMANOĞLU MEHMETBEY UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Public Administration, Local Governments, Public Policies, Ethics in Management

Assoc. Prof. Dr. Kamil ŞAHİN, KIRIKKALE UNIVERSITY, FACULTY OF SCIENCE AND LETTERS
Social Science, Philosophy, Organizasyon, Political Thought, Sociology

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Prof. Dr. Ahmet AYHAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ Türkiye
İletişim Teknolojisi ve Dijital Medya Çalışmaları, Örgütsel, Kişilerarası ve Kültürlerarası İletişim, Sosyal Medya Çalışmaları, Uluslararası ve Kalkınma İletişimi, Yeni İletişim Teknolojileri, Reklamcılık, Reklam Stratejileri, Reklam Yazarlığı, Siyasal İletişim, Halkla İlişkiler, Kriz İletişimi, Kurumsal İletişim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Prof. Dr. Emine Uçar İLBUĞA Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Türkiye
Sinema Sosyolojisi, Film Eleştirisi, Sinema (Diğer)
Prof. Dr. Beykan ÇİZEL Akdeniz University Tourism Faculty 0000-0003-0474-9222 Türkiye Web
Turizm
Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri
Doç. Dr. Doç. Dr. Hasan ŞAHAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Prof. Dr. Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ Türkiye
Aile Hukuku
Prof. Dr. Mustafa GÜLMEZ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-2541-7377 Türkiye
İletişim ve Medya Çalışmaları, Pazarlama, Dijital Pazarlama, Hizmet Pazarlaması, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Turizm
Prof. Dr. Mustafa ADAK AKDENIZ UNIVERSITY Türkiye
Latince ve Klasik Yunan Dilleri , Eski Yunan ve Roma Tarihi
Prof. Dr. Mustafa ŞEKER Akdeniz Üniversitesi Türkiye
İletişim ve Medya Politikası
Prof. Dr. Nurşen ADAK AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8748-9678 Türkiye
Aile Sosyolojisi
Prof. Dr. Osman ERAVŞAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-1501-5232 Türkiye
Sanat Tarihi, Ortaçağda Türk-İslam Arkeolojisi , Arkeoloji, Kentsel Arkeoloji, Türk-İslam Sanatları Tarihi
Tarım Ekonomisi
Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT Akdeniz Üniversitesi Türkiye
Dil Çalışmaları, Türk Halk Bilimi
Doç. Dr. Ömür TOSUN Akdeniz Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Türkiye
Endüstri Mühendisliği
Doç. Dr. Zehra YİĞİT Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema- TV Bölümü 0000-0003-1869-8550 Türkiye
Sinema Sosyolojisi, Film Eleştirisi, Sinema Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖKSÜZ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0000-0002-2357-9348 Türkiye
Gazetecilik, Gazetecilik Çalışmaları, Sosyal Medya Çalışmaları, Yeni Medya, Siyasal İletişim, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah KOÇAK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6981-8482 Türkiye
İletişim ve Medya Çalışmaları, Kitle İletişimi, Sosyoloji
Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY Türkiye
Güzel Sanatlar Eğitimi, Görsel İletişim Tasarımı, Fotoğraf, Video Tasarımı, Resim
Prof. Dr. Aylin GÖZTAŞ EGE UNIVERSITY Türkiye
İletişim ve Medya Çalışmaları
Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Türkiye
Ekoloji, Biyocoğrafya, Havza Yönetimi, Hidrografi, Jeoformoloji ve Yüzey Örtü Süreçleri, Fiziki Coğrafya, İklim Bilimi
Prof. Dr. Bilal KARABULUT Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiye
Uluslararası İlişkiler, Güvenlik Çalışmaları
Doç. Dr. Gönül DEMEZ Akdeniz Üniversitesi Türkiye
Sosyoloji
Hayati AKTAŞ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ, SİYASİ TARİH ANABİLİM DALI Türkiye
Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Avrupa Çalışmaları, Siyasi Tarih
Prof. Dr. Mutlu BİNARK Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkiye Web
İletişim ve Medya Çalışmaları
Prof. Dr. Orhan GÖKÇE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3095-8466 Türkiye
Siyaset Felsefesi, Türk İslam Felsefesi, Siyaset Bilimi, Anayasa ve Siyasal Kurumlar, Siyasal Akımlar, Siyasal İletişim, Siyasal Teori ve Siyaset Felsefesi, Siyaset Bilimi Metodolojisi, Uluslararası Kurumlar, Siyaset Sosyolojisi, Türk Dış Politikası
Prof. Dr. Süleyman İRVAN ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İletişim ve Medya Çalışmaları, Basın Çalışmaları, Gazetecilik, İletişim Eğitimi, İnternet Yayıncılığı, Medya Teknolojileri, Sosyal Medya Çalışmaları
Doç. Dr. Ayselin YILDIZ Bir kuruma bağlı değildir 0000-0001-8845-2367 Türkiye
Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Uluslararası Göç
Prof. Dr. Güven DİNÇ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4201-2416 Türkiye
Yakınçağ Tarihi, Yakınçağ Akdeniz Tarihi, Yakınçağ Kent Tarihi, Yakınçağ Osmanlı Tarihi, Osmanlı Tarihi
Doç. Dr. Ömür TOSUN Akdeniz Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Türkiye
Endüstri Mühendisliği
Doç. Dr. Serhat YENER ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI Türkiye
Müzik, Klasik Batı Müziğinde Kompozisyon, Müzik Teorileri, Türk Halk Müziğinde Kompozisyon
Doç. Dr. S. Serhat SERTER Anadolu Üniversitesi Türkiye
Canlandırma-Animasyon, Sinema, Film Eleştirisi, Film Yapım ve Yönetimi, Sinema ve Estetik, Sinema-TV Yapım ve Yönetimi, Sinema Tarihi

Yazı İşleri

Arş. Gör. Şükrü AYDIN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ Türkiye Web
İletişim ve Medya Çalışmaları

24084         24085           24086                 24087             24090

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS)