e-ISSN: 2667-4017
Başlangıç: 2018
Yayıncı: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Antakiyat (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi), dergisinde kapsam çeşitliliğini yansıtan özgün makale, kitap eleştirisi, eleştiri makalesi ve yorumlar yayımlanmaktadır. Yayın kurulu tarafından uygun görülen dergi aynı zamanda teknik not, kısa makale, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, kitap kritiği, araştırma notu da yayımlanmaktadır. Her makale yayımlanmadan önce çift-kör hakemlik sürecinden geçer. Antakiyat dergisinin özelliği; yayımlanan çalışmalar sosyal ve beşeri bilimler alanına özgün katkılar yapacak, güçlü, kuramsal ve ampirik nitelikli olmasıdır.

Antakiyat yılda iki kere yayımlanan uluslararası hakemli bir sosyal ve beşeri bilimler dergisidir. Derginin amacı, sosyal ve beşeri bilimler ekseninde eleştirel araştırmalar, disiplinlerin sınırlarının dışına çıkan kuramsal tartışmalar ve araştırmaya dayalı ampirik analizler için bir tartışma platformu teşkil etmektir. Antakiyat, disiplinlerarası ve karşılaştırmalı çalışmaları teşvik etmektedir. Dergi din bilimleri başta olmak üzere, din-eğitim, din-sosyoloji, din-psikoloji, din-tarih, din-teknoloji, din-iktisat ve din-siyaset gibi çalışmaları da kabul etmektedir.

2023 - Cilt: 6 Sayı: 1

Flag Counter