Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 15 Şubat 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2667-5471 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Mustafa KARACA | https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluakademi


Sayın Kullanıcılar, 

Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 yılında iki sayı çıkarma hedefiyle yayın hayatına başlayan, 2021 yılı itibariyle Ocak, Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı ile Sosyal Bilimler'in tüm alt alanlarında makale, olgu takdimi, vak'a incelemesi, kitap analizi, çeviri ve Editör'e Not türlerinde yayınları kabul eden uluslararası, bilimsel, hakemli, açık erişim ve işlemleme ücreti almayan bir dergidir. Derginin Türkçe dışındaki başka dillerden de eser kabul etmektedir. Dergiye gönderilen ve yayınlanan eserlerin telifleri dergi kurumsal kişiliğine devredilmiş olmaktadır, yazarlar bunu peşinen kabul ederler. Yazıların akademik etiğe ve telif kanunlarına uygunluğu yazar sorumluluğundadır, müteselsil olarak bile dergi sorumluluk kabul etmediğini bildirir. Yazıların akademik, özgün ve Sosyal Bilimler alanına katkı sağlaması dergi hedefleri açısından önem taşımaktadır. Uygulamalı çalışmalarda Yayın Kurulu talep ederse, yazar veri setini ve ilave bilgileri sunmak zorundadır. Eserlerin değerlendirilmesinde kör hakem uygulamasını benimsediğimizi ve eserlerin intihal değerlendirmesinden sonra yayınlanacağını, açık erişim sağlanan bir dergi olduğumuzu belirterek,  derginin gelişimi ve sürekliliği açısından her türlü görüş, öneri ve şikayeti dikkatle önemsediğimizi beyan ediyoruz. 

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı

Baş Editör

Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 2667-5471 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Mustafa KARACA | https://dergipark.org.tr/tr/pub/anadoluakademi
Kapak Resmi


Sayın Kullanıcılar, 

Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 yılında iki sayı çıkarma hedefiyle yayın hayatına başlayan, 2021 yılı itibariyle Ocak, Mayıs ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç sayı ile Sosyal Bilimler'in tüm alt alanlarında makale, olgu takdimi, vak'a incelemesi, kitap analizi, çeviri ve Editör'e Not türlerinde yayınları kabul eden uluslararası, bilimsel, hakemli, açık erişim ve işlemleme ücreti almayan bir dergidir. Derginin Türkçe dışındaki başka dillerden de eser kabul etmektedir. Dergiye gönderilen ve yayınlanan eserlerin telifleri dergi kurumsal kişiliğine devredilmiş olmaktadır, yazarlar bunu peşinen kabul ederler. Yazıların akademik etiğe ve telif kanunlarına uygunluğu yazar sorumluluğundadır, müteselsil olarak bile dergi sorumluluk kabul etmediğini bildirir. Yazıların akademik, özgün ve Sosyal Bilimler alanına katkı sağlaması dergi hedefleri açısından önem taşımaktadır. Uygulamalı çalışmalarda Yayın Kurulu talep ederse, yazar veri setini ve ilave bilgileri sunmak zorundadır. Eserlerin değerlendirilmesinde kör hakem uygulamasını benimsediğimizi ve eserlerin intihal değerlendirmesinden sonra yayınlanacağını, açık erişim sağlanan bir dergi olduğumuzu belirterek,  derginin gelişimi ve sürekliliği açısından her türlü görüş, öneri ve şikayeti dikkatle önemsediğimizi beyan ediyoruz. 

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı

Baş Editör

Cilt 3 - Sayı 1 - 31 Oca 2021
 1. SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA YENİLİKÇİ KÜLTÜR ALGISININ ÇEŞİTLİ ÖRGÜTSEL DEĞİŞKENLER İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 1 - 10
  Kamuran CERİT, Tangül AYTUR ÖZEN, Dilek EKİCİ
 2. EKONOMİK KALKINMADA TOPLUMSAL REFAHIN ÖNEMİ: KAMU POLİTİKASI ÖNERİLERİ
  Sayfalar 11 - 19
  Mehmet ÇANAKÇI
 3. TWİTTER’DA KURUM KÜLTÜRÜ VE LİDERLİK PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ
  Sayfalar 49 - 58
  Simge ÜNLÜ, Furkan ÖZCAN
 4. COVID-19 SALGINININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN YÖNETİM STRATEJİLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 59 - 76
  Fatmanur GÜDER, Musa GÜNGÖR, Polat YÜCEKAYA
 5. Kur’an ve Sünnette Empatik Yaklaşımın Yeri
  Sayfalar 77 - 92
  Mehmet EMSAL, Habil ŞENTÜRK
 6. TÜRK TARİHİNDE TOPLUMSAL EŞİTLİĞE BİR ÖRNEK: ARAP AHMET’İN HAYATI
  Sayfalar 93 - 104
  Davud KAPUCU
 7. Otizme Sahip Ergen Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Deneyimlerinin Ebeveyn Aracılığı ile İncelenmesi
  Sayfalar 105 - 121
  Şura ÇETİN, Tuğşat ERCAN
 8. X, Y ve Z Kuşak Çalışanlarının Esnek Çalışmaya Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 122 - 139
  Surac BAYRAMOV, Aslı GEYLAN, Serap BENLİGİRAY
 9. Diplomasi Tanımı ve Uluslararası Konjonktürde Mevcut olan Diplomasi Türleri
  Sayfalar 140 - 160
  Elvin ABDURAHMANLI, Egemen BAĞIŞ
 10. KRİPTO PARALAR İLE TERÖR VE DİĞER İLLEGAL AKTİVİTELERİN FİNANSMANI
  Sayfalar 161 - 176
  Deniz TURAN, Cem DEMİRCAN
 11. SİBER MAĞDURİYET: KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
  Sayfalar 177 - 191
  Mustafa KARACA, Tuğba MUTLU, Gamze GENCER
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 15 Şubat 2021