Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-8683 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Anadolu Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbd
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2667-8683 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Anadolu Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbd
Kapak Resmi
Cilt 20 - Sayı 2 - 25 Haz 2020
 1. Do Indices Matter? The Influence of Exchange Volatility on Turkish Export Index (TIMEX)
  Sayfalar 1 - 16
  Mehmet ÇANAKCI , Ömer Faruk DERİNDAĞ
 2. Dile Getirme Davranışı (Voice Behavior) Ölçeğinin Türkçe Adaptasyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 17 - 28
  Doğancan ÇAVMAK , Özgür DEMİRTAŞ
 3. The Effects of Negative-Framed Antismoking Public Service Announcements Pertain to Health Risks on High School Students
  Sayfalar 29 - 44
  İ̇brahim AYDIN , İ̇brahim YILDIRIM
 4. “Devlet Baba”nın Temelleri: Klasik Çağında Osmanlı İmparatorluğu’nun Siyasal Kültürü
  Sayfalar 45 - 64
  Halil KANADIKIRIK
 5. İnsani Gelişmişlik Endeksinin Karar Ağacı Algoritmaları ile Modellenmesi: BM’de Bir Uygulama 2010-2017 Dönemi
  Sayfalar 65 - 84
  Emre YAKUT , Ali KORKMAZ
 6. Pragmatizmin Temel Sorunları Çerçevesinde Ahmet Haşim’in Gurebâhâne-i Laklakan’ındaki Pragmatik Yapı
  Sayfalar 85 - 102
  Mehmet Akif DUMAN
 7. Sadakat Programına Yönelik Tutum, Mağaza Memnuniyeti, Mağaza Sadakati ve Satın Alma Niyeti Arasındaki Etkileşim: Kozmetik Perakendeciliği Örneği
  Sayfalar 103 - 126
  Merve TÜRK , Tutku EKER İŞCİOĞLU
 8. Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü Kapsamında Getirilen Yeni Teknik ve Yaptırım Mekanizmaları
  Sayfalar 127 - 142
  İ̇pek ÇİMEN BULUT
 9. The Research of Asset Price Bubble at Borsa Istanbul and Financial Crisis Relationship
  Sayfalar 143 - 156
  Müge SAĞLAM BEZGİN , Mehmet BAŞAR
 10. Kıbrıs Barış Harekâtı'nda Türkülerin Propaganda Amaçlı Kullanılması: "Kıbrıs'a Çıktık" Türküsü Üzerine İnceleme
  Sayfalar 157 - 172
  Sadık ÇALIŞKAN , Derya KARABURUN DOĞAN
 11. Devletin Kurumsal Girişimciliği: Türk Havayolu Taşımacılığı Alanında Slot Tahsisine İlişkin Ardışık ve Çelişik Kurumsal İşler (1992-2010)
  Sayfalar 173 - 196
  Akansel YALÇINKAYA , Deniz TAŞCI
 12. AB-Türkiye İlişkileri Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Politikaları AB İlerleme Raporları Perspektifinden Bir Değerlendirme
  Sayfalar 197 - 214
  Ali AYATA , Hande Saadet TAKKAÇ
 13. Azerbaycan’da Sosyal Adaletin Güçlendirilmesi
  Sayfalar 215 - 232
  Zivar ZEYNALOVA
 14. Teşkilati Esasiye Kanunu’nun (1921 Anayasası’nın) Yapılış Süreci
  Sayfalar 233 - 256
  İ̇hsan GÜNEŞ
 15. Terörizmin Finansman Kaynakları ve Karapara Aklamanın Terörizmin Finansmanında ki Rolü
  Sayfalar 257 - 278
  Deniz TURAN , Eser GEMİCİ
 16. Saha Türklerinin Kııs Debeliye Oloñxosunda Yer Alan Kahramanlar ve Yer Adları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 279 - 296
  Doğan ÇOLAK
 17. Ordu Mesudiye Köykent Projesinde Katılım ve Bunun Bireysel Sosyoekonomik Özelliklerle İlişkisi: Kırsal Kalkınma için Çıkarımlar
  Sayfalar 297 - 326
  Mehmet C. MARIN
 18. Semiotic Analysis of Anna Karenina Movie Posters
  Sayfalar 327 - 338
  Metin IŞIK , Erdal BİLİCİ
 19. Uluslararası Konaklama İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: Hilton Örneği
  Sayfalar 339 - 360
  Oğuz ÇAKI , Hakan SEZEREL , Aslı GEYLAN
 20. XI. ve XII. Yüzyıllarda Akka’da İdari, Sosyal ve İktisadî Hayat
  Sayfalar 361 - 372
  Mustafa YILDIRIM
 21. Kitap İncelemesi (Doğu’nun Uzun Hikâyesi: Türk Edebiyatında Mesnevî)
  Sayfalar 373 - 376
  Harun COŞKUN