Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-8683 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Anadolu Üniversitesi | http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/


Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yılı dolayısıyla özel sayı yayımlayacaktır. Araştırmacılarımızın 10 Nisan 2020 tarihine kadar gönderecekleri çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır.

Not: Dergimiz yazım kurallarına göre düzenlenmiş çalışmanızın "Özel Sayı" kapsamında olduğunu belirtmeniz ve başvurunuzu "sosbilder@anadolu.edu.tr" adresine mail ile ileterek gerçekleştirmeniz önemle rica olunur.

Yayın Tarihi: 23 Nisan 2020

Katkılarınız için teşekkür ederiz. 


Doç. Dr. Mustafa KARACA
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi EditörüAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2667-8683 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2001 | Yayıncı Anadolu Üniversitesi | http://sbd.dergi.anadolu.edu.tr/
Kapak Resmi


Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yılı dolayısıyla özel sayı yayımlayacaktır. Araştırmacılarımızın 10 Nisan 2020 tarihine kadar gönderecekleri çalışmaları değerlendirmeye alınacaktır.

Not: Dergimiz yazım kurallarına göre düzenlenmiş çalışmanızın "Özel Sayı" kapsamında olduğunu belirtmeniz ve başvurunuzu "sosbilder@anadolu.edu.tr" adresine mail ile ileterek gerçekleştirmeniz önemle rica olunur.

Yayın Tarihi: 23 Nisan 2020

Katkılarınız için teşekkür ederiz. 


Doç. Dr. Mustafa KARACA
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi EditörüCilt 20 - Sayı 1 - 7 Mar 2020
 1. Devlet İdaresinde Farklılıkların Yönetimi: Farklılıklar Değerimizdir Kurgusu Üzerine Bir Deneme
  Sayfalar 1 - 22
  Konur Alp DEMİR
 2. Riski Seven ve Riskten Kaçan Yatırımcıların Optimum Portföy Seçimi Yapabilecekleri Piyasalar1
  Sayfalar 23 - 38
  Recep ÇAKAR , Oktay ÖZKAN
 3. Sanal Sınıf Ortamında Etkileşimli Öğretim Materyalinin Başarıya ve Tutuma Etkisi
  Sayfalar 39 - 56
  Erdal YAŞLICA
 4. Ekonomik ve Mali Boyutlarıyla Robot Vergisi
  Sayfalar 57 - 70
  Deniz TURAN
 5. Değerler ve Özerk İrade
  Sayfalar 71 - 98
  Suna TEVRÜZ , Tülay TURGUT
 6. Lise Öğretmenlerinin Yöneticilerinin Dağıtılmış Liderlik Davranışlarına İlişkin Algıları
  Sayfalar 99 - 116
  Necmi GÖKYER
 7. Türkiye’nin G4 Ülkeleri ile Dış Ticaret İlişkilerinin Girdi-Çıktı Modeliyle Analizi
  Sayfalar 117 - 136
  Abdullah TOPCUOĞLU
 8. Psikolojik Sermaye Düzeylerinin İş Tatmini Üzerine Etkisi: Üniversite Çalışanları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 137 - 158
  Fatih Ferhat ÇETİNKAYA , Mehmet Orkun ÜNSEVER
 9. Türkiye’de Siyasi Partiler Arası Seçim İttifaklarına Yönelik Seçmen Algısı: Karaman İlinde Bir Araştırma
  Sayfalar 159 - 190
  Fadime DİLBER , Sefa USTA
 10. Türkiye’de Radyo Yayıncılığının Yeni Kurumsal Kuram Bağlamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 191 - 208
  Güzin KIYIK KICIR , Hatice Zümrüt TONUS
 11. Bilim Dünyamızın Kanayan Yarasında Yeni İcatlar veya Adı Konulmamış Yayın Etiği İhlalleri
  Sayfalar 209 - 218
  M. Fatih KÖKSAL
 12. Kripto Para Fiyatlarının Tahmininde Gri Sistem Teorisi: Yöntemsel Karşılaştırma
  Sayfalar 219 - 232
  Eyyüp Ensari ŞAHİN , Buğra BAĞCI
 13. BIST Banka Endeksi Volatilitesinin GARCH Modelleri Kullanılarak Modellenmesi
  Sayfalar 233 - 244
  Berfu Ece BAYÇELEBİ , Murat ERTUĞRUL
 14. Kültürlerarası İletişim Bağlamında Nefret Söylemi ve Christchurch Kenti Cami Saldırıları Örneklemi Üzerinden Bir Söylem Analizi
  Sayfalar 245 - 260
  Sibel AKOVA , Gökmen KANTAR
 15. Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisinde İşten Ayrılma Niyetinin Rolünün Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi
  Sayfalar 261 - 274
  Halil Özcan ÖZDEMİR , Yusuf Ziya İSMAİLÇEBİ
 16. Türk Kamu Yönetiminde Personel Motivasyonu ve Verimlilik Üzerine Etkileri Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Örneği
  Sayfalar 275 - 298
  Abdulsemet YAMAN , Murat DUYSAK
 17. Kurumsal İletişimde Diyalojik Sosyal Medya Kullanımı: Vakıf ve Devlet Üniversiteleri Açısından Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
  Sayfalar 299 - 318
  Nurcan YILMAZ , Hasret AKTAŞ
 18. Uygulamada Strateji Yaklaşımının Disiplin Temelleri: Giddens’ın Yapılaşma Kuramı
  Sayfalar 319 - 338
  Fulya ALMAZ , Mehmet BARCA , Beykan ÇİZEL
Dizinler
Editoryal Politikalar