e-ISSN: 2667-8683
Başlangıç: 2001
Yayın Aralığı: 3 Ayda 1
Yayıncı: Anadolu Üniversitesi

2022 - Cilt: 22 Sayı: Özel Sayı 2

Derleme

1. Sosyal Bilim Araştırmalarında Sözlü Tarih Yöntemi

Araştırma Makalesi

6. Interview Method in State Capitalism Literature: Main Issues and Suggestions

Derleme

8. Nitel Araştırmalarda Görüşme Tekniği

Derleme

16. Durum Çalışması ve Olgubilim Desenlerinin Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Ağrı ve Afyonkarahisar İllerindeki Vergi Mükelleflerinin Yapay Zekâ ile İlgili Vergi Uygulamaları Hakkındaki Algılarının Araştırılması

Bilgilendirme

20196

Bilgilendirme

20195

Bilgilendirme

logo-minik.png