Yazım Kuralları

Önemli Not: Dergimizin yeniden yapılanma sürecinde yayın ilke ve politikalarında değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda yazım kurallarımız da yenilenmiş olup yazarlarımızın makale gönderiminde bu sayfada yer alan güncel yönergeleri dikkate almaları önemle rica olunur.

Makale şablonunu indirmek için tıklayınız.*

Kitap İncelemesi şablonunu indirmek için tıklayınız.

Kapak sayfası şablonunu indirmek için tıklayınız.

Yazarın süreç ekranı için tıklayınız.

Hakem Görüşlerine Yanıt ve Makale Düzenleme Takip Formu için tıklayınız.

Etik İzni Beyan Formu için tıklayınız.
YAZIM KURALLARI

Dergiye makale gönderimi için dergi yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış dosyaların DergiPark sistemine yüklenmesi gerekmektedir.

DergiPark sisteminin kullanımı ile ilgili videolara DergiPark ULAKBİM TV kanalından ulaşılabilir. 

Sisteme yüklenecek dosyalar şunlardır;
- Kapak sayfası
- Etik Kurul İzin Belgesi (Etik Kurul İzin Belgesi gerektirmeyen makalelerde ise çalışmanın etik kurul izin belgesi gerektirmediğine dair yazar beyanı sisteme yüklenmelidir.)
- Telif Hakkı Sözleşmesi
- Makalenin kendisi

Önemli Not: Yazar/ların sisteme makalelerini yüklemeden önce alanlarında 5 hakem önerisinde bulunmaları istenmektedir (önerilen hakemlerin kurum ve e-posta bilgileri eksiksiz verilmelidir). Sisteme önerilen hakem hocalarımızın herbirinin farklı üniversitelerden ve en az doktor ünvanına sahip olması gerekmektedir. Kapak sayfası

Bu sayfada olması gereken bilgiler şunlardır (Kapak sayfası şablonu için tıklayınız):
- Makalenin alan bilgisi (Doçentlik alanı, bilim dalı ve anahtar kelimeler).
- Makalenin başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu bilgisi.
- Tüm yazarların ORCID bilgileri (ORCID bilgilerinin sisteme girilmesinin yanında kapak sayfasında yazar bilgilerinin yanına eklenmesi gerekmektedir. Yazarlar ORCID numaralarına https://orcid.org/signin adresinden erişebilirler).
- Çalışmanın JEL kodu/kodları bilgisi ( Jel Kodu için; https://ideas.repec.org/JEL/ adresi kullanılmalıdır.)
- Tüm yazarların unvan ve iletişim bilgileri (Ör: Üniversite/Kurum Adı, Fakülte, Bölüm, e-posta, cep no).                                                                      
- Çalışmanın tezden üretilmiş olması, proje destekli olması ya da kongrede bildiri olarak sunulmuş olması gibi bilgileri detaylı olarak belirtilmelidir.

Etik Kurul izin belgesi

ULAKBİM TR Dizin tarafından alınan kararlar doğrultusunda 2020 yılından itibaren yayımlanacak çalışmalar için (anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren araştırmalar) “Etik Kurul İzni” gerekmektedir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda makale dosyası ile birlikte Etik Kurul izin belgesinin de sisteme yüklenmesi gerekmektedir. İzinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarihi, sayfa no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk veya son sayfasında da yer verilmelidir. Dergimize gönderilen ve etik kurul raporu gereken makaleler için 2020 yılı öncesi veriler kullanılmış olsa dahi etik kurulu raporu istenmektedir. Makalenin etik kurul izni gerektiren çalışma grubunda yer almaması durumunda, makale metninde bu durumun belirtilmesi gerekmektedir. 


Telif Hakkı Sözleşmesi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen makalelerin telif hakları dergiye aittir. Telif Hakkı Sözleşmesi doldurulduktan ve imzalandıktan sonra pdf veya jpg uzantılı bir dosya olarak makale ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Form için tıklayınız.


Makale Yazım Kuralları

Sisteme yüklenecek olan makalenin aşağıdaki kurallara göre düzenlenmesi gerekmektedir (Makale Şablonu için tıklayınız);

 • Çalışmanın tamamı A4 formatında hazırlanmalıdır.
 • Sağ, sol, üst ve alttan 2,5 cm kenar boşluğu bırakılmalıdır.
 • Metnin tamamı için 12 punto harf boyutu ile Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.
 • Metin 1,5 satır aralığında hazırlanmalıdır.
 • Makale metni iki yana yaslı olarak hizalanmalıdır.
 • Tablo, şekil ve denklemler kendi içerisinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
 • Başlıklar ve paragraf başlarından önce 6 nk paragraf aralığı ölçüsü kullanılmalıdır.
 • Ana başlık ortalı ve her sözcüğün ilk harfi büyük ve koyu olacak şekilde yazılmalıdır.
 • Birinci düzey başlık sola yaslı, 12 punto büyüklüğünde ve ilk harfler büyük olmalıdır. İkinci düzey başlık sola yaslı 12 punto büyüklüğünde ve cümle düzeninde olmalıdır. Üçüncü düzey başlık sola yaslı, 12 punto büyüklüğünde, cümle düzeninden ve italik olmalıdır.
 • Metin içerisinde kullanılmak istenen kimi hususlarla ilgili açıklamalar sayfa altı dipnotu şeklinde belirtilebilir. Bu türden dipnotların sayısal olarak birbirini izlemesi gerekmektedir. Ancak kaynak gösterimi sayfa altı dipnotu ya da son not şeklinde verilemez. Kaynaklara yapılan atıflar metnin içinde parantez arasında verilmelidir. Kaynaklara atıf yapmak için dipnot kullanılmamalıdır.
 • Dergimizde APA (American Psychological Association) 6.0 yazım kuralları ve kaynak gösterim biçimi uygulanmaktadır. Makalelerin söz konusu yazım kuralları dikkate alınarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. APA 6.0 yazım kurallarına erişmek için tıklayınız.
 • Tablo ve şekiller de aynı şekilde APA 6.0 Sürümüne göre düzenlenmelidir. APA 6.0 yazım kurallarına erişmek için tıklayınız.
 • Metnin tamamı (kaynakça hariç özet ve anahtar sözcükler, İngilizce özet ve keywords, tablo, figür, şekil ve dipnotların tamamı dahil olmak üzere) 10.000 kelimeyi aşmamalıdır.


Makale Düzenleme İçin Öneriler

APA Style Journal Makale Raporlama Standartları (APA Style JARS), hakemli dergi makalelerindeki bilimsel titizliği artırmak için dergi yazarları, hakemler ve editörler için tasarlanmış bir dizi kılavuzdur. Kılavuzlar, aşağıdaki tüm çalışma türleri için makale bölümlerine nelerin dahil edilmesi gerektiği hakkında gerekli bilgileri içermektedir. Bunlar, yazarlarımız, hakemlerimiz ve alan editörlerimize makale hazırlama ve değerlendirme süreçlerinde yardımcı olması için paylaşılmıştır.

Nicel Araştırmalar: https://apastyle.apa.org/jars/quant-table-1.pdf

Nitel Araştırmalar: https://apastyle.apa.org/jars/qual-table-1.pdf

Karma Araştırmalar: https://apastyle.apa.org/jars/mixed-table-1.pdf 


* Dergimiz sayılarında  yayınlanan makalelerde 2021 yılı itibariyle genişletilmiş özet formları da yayınlanmaktadır. Bu sebeple yazarlarımızın çalışmalarını gönderirken makale şablonumuzda yer alan genişletilmiş özet şablonunu da dikkate alarak başvurularını gerçekleştirmeleri önemle rica olunur.