Makale Değerlendirme Süreci

MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

Editörlerimiz ve hakemlerimiz, dergimizin yüksek standartlarının korunmasında çok önemli rol oynamaktadırlar ve tüm makaleler aşağıda ana hatları verilen kör hakemlik sürecine dahil edilmektedir.

Dergimize makale gönderimleri sadece DergiPark sistemi üstünden yapılmaktadır.


Editör rehberi için tıklayınız.

Hakemin süreç ekranı için tıklayınız.ÖN DEĞERLENDİRME
Bu değerlendirme kapsamında;

  • Dergiye gönderilen makaleler öncelikle dergi şablonu ve yazım kuralları açısından değerlendirilir. Dergi yazım kurallarına uymayan ve Etik kurul izin raporu bulunmayan makaleler (Etik Kurul izni gerektiren çalışmalarda) değerlendirme sürecine alınmadan yazar(lar)a iade edilir.
  • Dergiye gönderilen makaleler ikinci aşamada iThenticate intihal programında benzerlik kontrolüne tabii tutulur. Benzerlik oranı %20’nin üzerinde olan makaleler (aynı zamanda tek bir kaynaktan benzerlik oranı %3’ten az olmalıdır) değerlendirme sürecine alınmadan yazar(lar)a geri gönderilir. Ayrıca, benzerlik oranı uygun aralıkta olsa bile, ilerleyen değerlendirme aşamalarında editörlerin ya da hakemlerin “bir kaynaktan alınan ve ilgili kaynağa gönderme yapılmayan her türlü ifade ve/veya bloklar halinde benzerlikler belirlemesi durumunda” makalenin değerlendirme süreci durdurularak, yazar(lar)a iade edilecektir.
  • Ön kontrol aşamasında reddedilen makale yazar(lar)ı 10 gün içerisinde bilgilendirilir.
  • Bu aşamaları geçen makaleler Editör değerlendirmesi için Baş Editöre gider. 


Ön Değerlendirmede Şablon ve Yazım Kuralları Açısından Kontrol Edilecekler

20192

BAŞ EDİTÖR DEĞERLENDİRMESİ

Bu değerlendirme kapsamında;

  • Baş editör kendisine sevk edilen makaleleri hakemlik sürecine almaya veya hakemlik sürecine girmeden reddedilmesine karar vermekle görevlidir. Bu aşamada baş editör makalenin yeterince özgün olmaması, önemli kavramsal ve/veya metodolojik kusurlara sahip olması, yetersiz veya zayıf Türkçe/İngilizce diline sahip olması veya derginin amaç ve kapsamı dışında olması sebeplerine dayanarak ret kararı verebilir. Hakem sürecine dahil edilmeden reddedilen tüm makaleler için editör tarafından geri bildirimde bulunulmaktadır.
  • Hakemlik süreci için uygun bulunan makaleler kör hakem sürecinin başlatılması için ilgili alan editörüne gider.


Önemli not: Editör, Anadolu Üniversitesi personelinden gelen makalelerde “çalışmaların yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde tamamlamasını sağlama” yükümlüğü gereği, (alan editörüne göndermeksizin) doğrudan kör hakemlik sürecini başlatır.


HAKEM DEĞERLENDİRMESİ

Bu değerlendirme kapsamında;

  • Alan editörü kendisine sevk edilen makaleyi, alanda uzman en az 3 hakeme gönderir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az 2 hakemin olumlu raporu gereklidir. Alan editörleri, makale yazarları ile çıkar çatışması olabilecek kişileri (aynı üniversitede bulunma, tez danışmanlığı ilişkisi, akrabalık gibi) hakem olarak atamaktan sakınmalıdır. Hakemlerin tek bir üniversiteden seçilmemesine özen gösterilmelidir. Ayrıca dergimiz hakemlerinin en az doktora derecesine sahip olması gerekmektedir.
  • Çift taraflı kör hakemlik sürecinde hem yazarların hem de hakemlerin bilgileri saklı tutulur. Her iki tarafın kimlik bilgilerinin korunması kapsamında yazarlarımızın ve hakemlerimizin aşağıda sıralanan hususlara dikkat etmesi gerekmektedir;

              o Yazarların makalelerinde kimlik bilgilerine doğrudan veya dolaylı bir şekilde yer vermemeleri gerekmektedir.                 

o Gönderilen çalışmada makalenin tezden üretilmiş olması, herhangi bir kurum ve kuruluştan proje desteği ya da fon alması ya da kongrede sunulmuş olması gibi konularda hiçbir bilgi paylaşılmamalıdır. Bu bilgiler makalenin kabul edilmesi durumunda daha sonra makaleye eklenecektir.                 
o Makale ya da hakem dosyasını adlandırırken kesinlikle isim ve kimlik bilgileri kullanılmamalı, belge özelliklerinde yazar bilgilerinin geçmediğinden emin olunmalıdır.                                                                                                                    
o  Yazarın kendisine atıf yapması durumunda metin içinde ilgili bölümde sadece (Yazar/Author) olarak belirtmesi aynı şekilde kaynakçada da bu gösterimi kullanması gerekmektedir.

Not: Alan Editörlerimiz ve hakemlerimiz DergiPark sisteminin kullanımı ile ilgili YouTube Dergipark Ulakbim TV sayfasındaki videolardan yararlanabilirler. Hakemlerimizden makale değerlendirme sürecinde dikkate almalarını beklediğimiz hususlar aşağıdaki gibidir:

- Özgünlük
- Alan yazına katkı
- Alan yazına hakimiyet
- Metodoloji, analiz ve yorumlama yetkinliği
- Açık ve akıcı bir ifade tarzı

Önemli notlar:

  • Eldeki hakem raporlarının çelişmesi ya da gecikmiş hakem raporu gibi durumlarda başka bir hakem görüşü alınabilir.
  • Gerektiği durumlarda, hakem görüşü doğrultusunda revize edilmiş makaleler tekrar revize edilmesi için yazar(lar)a yollanabilir. Hakemler ve/veya Editör en fazla 2 düzeltme talebinde bulunabilir. Sonrasında olumlu ya da olumsuz nihai bir karar verilmelidir. 


SON DEĞERLENDİRME

Bu değerlendirme kapsamında;
- Baş editör, hakem raporları ve alan editörü görüşüne dayanarak son kararı verir. Editörün kararı, hakemlerin önerileri ile birlikte yazar(lar)a iletilir.
- Kabul edilen makaleler, kabul tarihleri dikkate alınarak yayınlanır. 

SÜRELER

20193


Not: Hakem görüşlerine yanıt ve makale düzenleme takip formu (düzeltme taleplerinde yazar tarafından kullanılacaktır.) için  tıklayınız.