Derginin Sahibi

Prof.Dr. Fuat ERDAL

Anadolu Üniversitesi Rektörü

Editör


Prof. Dr. Saime ÖNCE

Turkey
sonce@anadolu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9828-1872
Konular: Uluslararası Muhasebe,Muhasebe Teorisi,Mali Tablo Analizi,Kurumsal Yönetişim,Finansal Muhasebe,Finansal Bilgi Yönetimi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Anadolu University

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Fatma Zeynep ÖZATA

Turkey
fzozata@anadolu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3338-0308
Konular: Tüketici Davranışları,Dijital Pazarlama,Pazarlama
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Teknik Editör


Gülgün BULUT

Turkey
gbulut@anadolu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7257-6207
Konular: Ölçme ve Değerlendirme
Kurum: ANADOLU UNIVERSITY

Alan Editörleri

Aytül Ayşe CENGİZ

Turkey
aacengiz@anadolu.edu.tr
Konular: Örgütsel Davranış,Çalışma Psikolojisi

Dr. Aras BOZKURT

Turkey
arasbozkurt@gmail.com
ORCID: 0000-0002-4520-642X
Konular: Uzaktan Öğretim Tasarım ve Yönetimi,Ölçme ve Değerlendirme,Materyal Geliştirme,Açık ve Uzaktan Öğrenme,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Anadolu Üniversitesi
URL: https://anadolu.academia.edu/ArasBOZKURT

Doç. Dr. Aziz Arman KARAGÜL

Turkey
aaziz@anadolu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-3909-3614
Konular: Yönetim ve Maliyet Muhasebesi,Uluslararası Muhasebe,Muhasebe Teorisi,Mali Tablo Analizi,Finansal Muhasebe,Finansal Bilgi Yönetimi
Kurum: Anadolu Üniversitesi

Doç. Dr. Baki DUY

Turkey
bakiduy@anadolu.edu.tr
Konular: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Banu UÇKAN HEKİMLER

Turkey
buckan@anadolu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3099-5139
Konular: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Kurum: Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Bedia Yelda OLCAY UÇKAN

Turkey
byolcay@anadolu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-6980-669X
Konular: Ortaçağ Arkeolojisi
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet KURTOĞLU TAŞDELEN

Turkey
dtasdelen@anadolu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3093-2840
Konular: Sanat Felsefesi,Etik,Estetik,Felsefe
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Erkan ÖZATA

Turkey
eozata@anadolu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6468-4040
Konular: Makro İktisat,Zaman Serisi Analizi
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Erkan YÜKSEL

Turkey
eyuksel@anadolu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-2487-3589
Konular: Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
URL: http://eyuksel2.blogspot.com/p/ozgecmis.html

Prof. Dr. Feriştah ALANYALI

Turkey
fsoykal@anadolu.edu.tr
Konular: Yerleşim Arkeolojisi,Yunan ve Roma Tarihi
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Fikret ÇELİK

Turkey
fikretcelik@anadolu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-4510-6912
Konular: Siyaset Bilimi,Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Kemal YAKUT

Turkey
kyakut@anadolu.edu.tr
Konular: Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ

Turkey
meuyumez@anadolu.edu.tr
Konular: Mali Hukuk,Mali Hukuk,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Hukuk
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Medet YOLAL

Turkey
myolal@anadolu.edu.tr
Konular: Turizm
Kurum: ANADOLU UNIVERSITY

Mehmed TULUM

Turkey
mmtulum@anadolu.edu.tr
Konular: Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi),Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı),Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,Filoloji
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Meltem ERDOĞAN

Turkey
melteme@anadolu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7201-6242
Konular: Sanayi Ekonomisi,İktisat Teorisi,Davranışsal İktisat,Mikro İktisat,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Anadolu Üniveristesi

Prof. Dr. Mesude Canan OZTURK

Turkey
mozturk@anadolu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-2677-6902
Konular: Kültürlerarası İletişim,İletişim Araştırmaları,Dijital İletişim,Kurumsal Sosyal Sorumluluk,Kurumsal İletişim,Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları,Halkla İlişkiler
Kurum: Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Mine OYMAN

Turkey
moyman@anadolu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7655-1376
Konular: Uluslararası Pazarlama,Reklam,Pazarlama İletişimi,Pazarlama Etiği,Pazarlama,Kurumsal Sosyal Sorumluluk,Bütünleşik Pazarlama İletişimi
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Nadir SUĞUR

Turkey
nsugur@anadolu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3855-7555
Konular: Sosyoloji
Kurum: Anadolu University

Serap BENLİGİRAY

Turkey
sbenligi@anadolu.edu.tr
Konular: Yönetim ve Organizasyon Eğitimi
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ

Doç. Dr. Tolga AKKAYA

Turkey
takkaya@anadolu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6821-2841
Konular: Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku,Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşegül Asuman AKDOĞAN

Turkey
akdogana@erciyes.edu.tr
ORCID: 0000-0001-7373-4556
Konular: Stratejik Yönetim,Yönetim ve Strateji
Kurum: ERCIYES UNIVERSITY

Prof. Dr. Abdullah YALAMAN

Turkey
abdullahy@ogu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-4721-6576
Konular: Finansal Tahmin ve Modelleme,Finansal Risk Yönetimi,Finans
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Bayram Zafer ERDOĞAN

Turkey
bzerdogan@anadolu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-2147-7356
Konular: Pazarlama İletişimi,Pazarlama Araştırmaları,Girişimcilik ve Pazarlama,Pazarlama
Kurum: Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Ender GEREDE

Turkey
egerede@eskisehir.edu.tr
ORCID: 0000-0002-8211-8875
Konular: Yönetim ve Strateji
Kurum: Eskişehir Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Evrim GENÇ KUMTEPE

Turkey
egkumtepe@anadolu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-2568-8054
Konular: Açık ve Uzaktan Öğrenme
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Mehmet FIRAT

Turkey
mfirat@anadolu.edu.tr
ORCID: 0000-0001-8707-5918
Konular: Uzaktan Öğretim Teknolojileri,Uzaktan Öğretim Tasarım ve Yönetimi,Materyal Geliştirme,Uzaktan Eğitim Tasarımı ve Yönetimi,Öğretim Tasarımı,Eğitim Teknolojileri,Bilişim Teknolojileri Eğitimi,Açık ve Uzaktan Öğrenme,Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,Açık ve Uzaktan Öğrenme
Kurum: ANADOLU UNIVERSITY

Prof. Dr. Yavuz AKBULUT

Turkey
yavuzakbulut@anadolu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-1457-8009
Konular: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
URL: https://www.yavuzakbulut.net/

Danışma Kurulu

Abdülkadir GÜRER - Ankara Üniversitesi
Ahmet KALENDER - Selçuk Üniversitesi
Ahmet MAKAL - Ankara Üniversitesi
Aysun YÜKSEL - Anadolu Üniversitesi
Bülent GÜNSOY- Anadolu Üniversitesi
C. Hakan KAĞNICIOĞLU - Anadolu Üniversitesi
Cengiz YILMAZ - Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Deniz KAĞNICIOĞLU - Anadolu Üniversitesi
Didem PAŞAOĞLU BAŞ – Anadolu Üniversitesi
E. Nezih ORHON - Anadolu Üniversitesi
Elif TEKİN İFTAR - Anadolu Üniversitesi
Emre Ozan AKSÖZ – Anadolu Üniversitesi
Erhan EROĞLU – Anadolu Üniversitesi
Erinç YELDAN - Bilkent Üniversitesi
Erkan YÜKSEL - Anadolu Üniversitesi
Fatih TEMİZEL - Anadolu Üniversitesi
Halil İbrahim USTA - Ankara Üniversitesi
Hüseyin Sabri ALANYALI – Anadolu Üniversitesi
İbrahim Kaya - Anadolu Üniversitesi
John GRAHL - Middlesex University
Kurtuluş KARAMUSTAFA - Kayseri Üniversitesi
M. Erkan ÜYÜMEZ - Anadolu Üniversitesi
Nurcan TURAN - Anadolu Üniversitesi
Mehmet BAŞAR - Anadolu Üniversitesi
Mehmet Şükrü AKDOĞAN - Erciyes Üniversitesi
Metin TOPRAK - İstanbul Üniversitesi
Michael BASIL - University of Lethbridge
Michael J. BAKER - University of Strathclyde
Muharrem AFŞAR - Anadolu Üniversitesi
Muhsin MACİT - Anadolu Üniversitesi
Murat ERCAN – Anadolu Üniversitesi
Muzaffer DOĞAN - Anadolu Üniversitesi
Nesrin ALPTEKİN - Anadolu Üniversitesi
Nezih VARCAN – Anadolu Üniversitesi
Oktay EMİR – Anadolu Üniversitesi
Philip J. KITCHEN - Brock University
R. Ayhan YILMAZ - Anadolu Üniversitesi
Recai DÖNMEZ - Anadolu Üniversitesi
Süleyman SÖZEN - Anadolu Üniversitesi
Şebnem TOSUNOĞLU - Anadolu Üniversitesi
Şehmuz BALOĞLU - University of Nevada
T. Volkan YÜZER - Anadolu Üniversitesi
Tony ROYLE - National University of Ireland
Turgut TOK - Pamukkale Üniversitesi
Tyler COWEN - George Mason University
Zehra GÜLMÜŞ - Anadolu Üniversitesi 

Dil Editörleri

Ferdi Bozkurt - Anadolu Üniversitesi

Harun Serpil -  Anadolu Üniversitesi

20196

20195

logo-minik.png