Akif
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2791-6065 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi | ilahiyatdergisi@erbakan.edu.tr


  • AKİF, uluslar arası hakemli bir dergi olup, yılda iki defa (Bahar/Güz) yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
  • Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazıların, daha önce başka bir dergide, (sempozyum kitabında vb.) yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.
  • Dergide çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Makaleler, en az iki hakemin incelemesinden geçtikten sonra yayımlanır. Bir araştırmanın yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüşte olması gerekir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olması durumunda, üçüncü hakemin görüşüne müracaat edilir. Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isteyen hakemlere araştırma tekrar sunulur. Her sayının hakemleri, o sayıda belirtilir. Makalelerin yayımlanması konusunda son karar editörler kuruluna aittir.
  • Yayımlanması istenen yazılar (resim, şekil, harita vb. ekler dahil) yazım ilkelerinde belirtilen standartta 9000 kelimeyi geçmemelidir.
  • Yayımlanması istenen yazılar, (çeviriler orijinal metinleri ile birlikte; resim, şema ve tablolar dâhil) AKİF'in TÜBİTAK DergiPark adresine çevrimiçi olarak yüklenmelidir.

Akif

e-ISSN 2791-6065 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1985 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi | ilahiyatdergisi@erbakan.edu.tr
Kapak Resmi


  • AKİF, uluslar arası hakemli bir dergi olup, yılda iki defa (Bahar/Güz) yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
  • Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazıların, daha önce başka bir dergide, (sempozyum kitabında vb.) yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.
  • Dergide çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Makaleler, en az iki hakemin incelemesinden geçtikten sonra yayımlanır. Bir araştırmanın yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüşte olması gerekir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olması durumunda, üçüncü hakemin görüşüne müracaat edilir. Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isteyen hakemlere araştırma tekrar sunulur. Her sayının hakemleri, o sayıda belirtilir. Makalelerin yayımlanması konusunda son karar editörler kuruluna aittir.
  • Yayımlanması istenen yazılar (resim, şekil, harita vb. ekler dahil) yazım ilkelerinde belirtilen standartta 9000 kelimeyi geçmemelidir.
  • Yayımlanması istenen yazılar, (çeviriler orijinal metinleri ile birlikte; resim, şema ve tablolar dâhil) AKİF'in TÜBİTAK DergiPark adresine çevrimiçi olarak yüklenmelidir.
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN TR Dizin Atıf Sayısı Yıl
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2148-9890 2149-0015 0 2015-2021