e-ISSN: 2791-6065
Başlangıç: 1985
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Kapak Resmi
       
  • Akif, uluslar arası hakemli bir dergi olup, yılda iki defa (Yaz/Kış) yayınlanır. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Arapçadır.
  • Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazıların daha önce başka bir dergide, (sempozyum kitabında vb.) yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.
  • Dergide çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Makaleler, en az iki hakemin incelemesinden geçtikten sonra yayımlanır. Bir araştırmanın yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüşte olması gerekir. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olması durumunda üçüncü hakemin görüşüne müracaat edilir. Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isteyen hakemlere araştırma tekrar sunulur. Makalelerin yayımlanması konusunda son karar editör kuruluna aittir.
  • Gönderilen yazılar (resim, şekil, harita vb. ekler dahil) yazım ilkelerinde belirtilen standartta 9000 kelimeyi geçmemelidir ve Akif'in TÜBİTAK DergiPark adresine çevrimiçi olarak yüklenmelidir.
Dergi Tarihçesi
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 1 Temmuz 2021 Bitiş: 15 Kasım 2021

2021 - Cilt: 51 Sayı: 1

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi
Adres: Aşkan Mh. Yeni Meram Cd. No: 136 Meram / KONYA • E-posta: akifdergisi@erbakan.edu.tr
ISSN: 2148-9890 • e-ISSN: 2791-6065

Sosyal Medya Hesapları:
Twitter: @akifdergisi • Instagram: @akifdergisi • Facebook: @akifdergisi