e-ISSN: 2687-2781
Başlangıç: 2015
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Akdeniz Üniversitesi

2021 - Cilt: 7 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

1. Bir İlçedeki 15 Yaş Üstü Kişilerin Sağlık Davranışları ve İlişkili Etmenler

Araştırma Makalesi

2. PATOLOJİK MİYOPİ OLGULARINDA ARKA SEGMENT VE OPTİK KOHERENS TOMOGRAFİ BULGULARI

Araştırma Makalesi

3. Bilateral Reinke Ödemi Cerrahisi Sonrası Ses Kalitesinin Akustik Analiz ile Değerlendirilmesi:

Araştırma Makalesi

7. Derin Anterior Lameller Keratoplasti Sonuçlarımız

Araştırma Makalesi

8. Genç Kadınlarda İnvaziv Meme Kanseri Histopatolojik Özellikleri ve Hormon Reseptörleri

Araştırma Makalesi

9. Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastaların Bitkisel Destek Kullanım Durumları

Araştırma Makalesi

10. The Effect of The Body Composition to Prognosis in Young Breast Cancer Patients

Araştırma Makalesi

15. ANALYSIS OF SOCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF EARLY AND ADVANCED STAGE CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS

Olgu Sunumu

21. Nadir Bir Olgu; Akut Retansiyona Bağlı Spontan Mesane Perforasyonu

Olgu Sunumu

22. Guillain Barré Syndrome in a Multiple Myeloma Patient After the Autologous Transplantation: A Case Report

Olgu Sunumu

Pneumomediastinum in an asthmatic patient with COVID-19

Araştırma Makalesi

Morbid obez çocuk ve adolesanlarda vücut yağ dağılımı ile akciğer kapasitesinin değerlendirilmesi

Klinik Araştırma

Evaluation of C-reactive protein levels in the differentiation of non-alcoholic steatohepatitis and simple liver steatosis

Araştırma Makalesi

Bakım Faktörü Ölçeği’nin Öz Bakım ve Yöneticinin Bakımı Sürümlerinin Türkçe Uyarlaması, Geçerlik ve Güvenirliği

Araştırma Makalesi

Clinicopathological features and survival outcomes of very young women (aged 30 and under ) with breast cancer

Araştırma Makalesi

Examination of cone-beam computed tomography requests reasons in patients admitted to Akdeniz University Faculty of Dentistry

Araştırma Makalesi

Erişkin Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastane Enfeksiyonu Etkenlerinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalişma