e-ISSN: 2687-5721
Başlangıç: 2019
Yayıncı: Anadolu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

ANADOLU STRATEJİ DERGİSİ

Yayın Hayatında 2019 yılında başlayan ANADOLU STRATEJİ DERGİSİ (ASD) Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda 2 defa yayınlanan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Google Scholar, Online Journal Platform and Indexing Association (OJOP), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ASOS İndeks, Directory of Research Journals Indexing, Paperity, EuroPub Academic and Scientific Journals, Index Copernicus, Cite Factor, Root Indexing, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), ResearchBib Academic Resources Index, Road Directory of Open Access Scholarly Resources ve International Institute of Organized Research (I2OR) tarafından indekslenmektedir.FİLİSTİN ÖZEL SAYISI

Filistin Özel Sayısı ile İlgili Önemli Hatırlatmalar:

• Makalelerin en geç 1 Şubat 2024 tarihine kadar Anadolu Strateji Dergisi’nin DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/anasamasd) adresi üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.

• Dergimizin yazım kurallarına, yayın politika ve kapsamına uygun olarak hazırlanan makalelerin Türkçe veya İngilizce dillerinden hazırlanmış olması gerekmektedir.

• Gönderilecek makalelerin dergimiz yazım kurallarına göre hazırlanmış ve örnek şablonumuza göre uyarlanmış olması gerekmektedir.

• Özel sayıda gönderilen makalelerden tüm süreçleri başarı ile tamamlanan ilk 15 makale 2024 Mart Özel Sayısı içerisinde yayınlanacaktır. Hakem değerlendirme sonucunda kabul alan ancak özel sayıda yayımlanamayan makaleler sonraki sayılarda yayınlanacaktır.


2023 Aralık Sayısı Yazı Çağrısı

Anadolu Strateji Dergisi, Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda 2 defa yayınlanan ve Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM) bünyesinde çıkarılan uluslararası alan indeksli, hakemli, akademik bir dergidir.

Dergimiz Teşvik Puanlaması için gerekli nitelikleri taşımaktadır.

Google Scholar, Online Journal Platform and Indexing Association (OJOP), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ASOS İndeks, Directory of Research Journals Indexing, Paperity, EuroPub Academic and Scientific Journals, Index Copernicus, Cite Factor, Root Indexing, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), ResearchBib Academic Resources Index, Road Directory of Open Access Scholarly Resources ve International Institute of Organized Research (I2OR) tarafından indekslenmektedir.

Anadolu Strateji Dergisi'nde, Türkiye’nin ve diğer ülkelerin küresel ve bölgesel alanda oynadıkları stratejik rollerini, bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini kapsayan siyasi, iktisadi, hukuki, tarihi, kültürel, sosyolojik, jeopolitik, stratejik ve güvenlik yapısına yönelik yüksek kaliteli özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtımı ve eleştiriler yayınlanmaktadır.

Derginin önümüzdeki sayısı Aralık 2023'te yayınlanacaktır.


Makale gönderimi için son tarih 20 Kasım 2023’tür.

Yazılar, https://dergipark.org.tr/tr/pub/anasamasd adresine gönderilmelidir.

ANADOLU STRATEJİ DERGİSİ / JOURNAL OF ANATOLIAN STRATEGY e-ISSN: 2687-5721