e-ISSN: 2687-5721
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Anadolu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

ANADOLU STRATEJİ DERGİSİ

2022 Aralık Sayısı Yazı Çağrısı


Anadolu Strateji Dergisi, Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda 2 defa yayınlanan ve Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM) bünyesinde çıkarılan uluslararası hakemli, akademik bir dergidir. Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ASOS İndeks, Directory of Research Journals Indexing, Paperity, EuroPub Academic and Scientific Journals, Index Copernicus, Cite Factor, Root Indexing, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), ResearchBib Academic Resources Index, Road Directory of Open Access Scholarly Resources ve International Institute of Organized Research (I2OR) tarafından indekslenmektedir.

Anadolu Strateji Dergisi'nde, Türkiye’nin ve diğer ülkelerin küresel ve bölgesel alanda oynadıkları stratejik rollerini, bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini kapsayan siyasi, iktisadi, hukuki, tarihi, kültürel, sosyolojik, jeopolitik, stratejik ve güvenlik yapısına yönelik yüksek kaliteli özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtımı ve eleştiriler yayınlanmaktadır.

Derginin önümüzdeki sayısı Aralık 2022'de yayınlanacaktır.


Makale gönderimi için son tarih 15 Kasım 2022’dir.

Yazılar, https://dergipark.org.tr/tr/pub/anasamasd adresine gönderilmelidir.

ANADOLU STRATEJİ DERGİSİ / JOURNAL OF ANATOLIAN STRATEGY e-ISSN: 2687-5721