e-ISSN: 2687-5721
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Anadolu Üniversitesi
Kapak Resmi
       

ANADOLU STRATEJİ DERGİSİ

Haziran Sayısı Yazı Çağrısı


Anadolu Strateji Dergisi, Aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda 2 defa yayınlanan ve Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM) bünyesinde çıkarılan uluslararası hakemli, akademik bir dergidir. Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Anadolu Strateji Dergisinde, Türkiye’nin ve diğer ülkelerin küresel ve bölgesel alanda oynadıkları stratejik rollerini, bölgesel, ikili ve çok taraflı uluslararası ilişkilerini kapsayan siyasi, iktisadi, hukuki, tarihi, kültürel, sosyolojik, jeopolitik, stratejik ve güvenlik yapısına yönelik yüksek kaliteli özgün ve nitelikli makaleler, kitap tanıtımı ve eleştiriler yayınlanmaktadır.

Derginin önümüzdeki sayısı 2021 Haziran ayında yayınlanacaktır.


Makale gönderimi için son tarih 01 Mayıs 2021’dir.

Yazılar, https://dergipark.org.tr/tr/pub/anasamasd adresine gönderilmelidir.

ANADOLU STRATEJİ DERGİSİ / JOURNAL OF ANATOLIAN STRATEGY e-ISSN: 2687-5721