e-ISSN: 2718-0115
Başlangıç: 2019
Yayıncı: MediHealth Academy Yayıncılık
Kapak Resmi
       

Anatolian Current Medical Journal (ACMJ), sağlık bilimleri ve tıbbın tüm alanlarıyla ilgili uluslararası düzeydeki bilimsel ve klinik değeri yüksek konular hakkında sayılar yayınlamayı amaçlar ve bu konulardaki makaleleri kabul eder. Dergimizde kaynak gösteriminde 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren AMA 11 stili kullanılacaktır.


Hedef Kitle

Anatolian Current Medical Journal'in hedef kitlesi; sağlık bilimlerinde, tıbbın tüm alanlarında çalışan uzmanlar, hekimler ile bu alanlara ilgi duyan diğer tüm sağlık profesyonelleridir.

Hedefler ve Kapsam

Anatolian Current Medical Journal, hakemli ve "çift kör" şekilde makaleleri değerlendiren tarafsız, bağımsız bir bilimsel dergidir. Anatolian Current Medical Journal klinik ve cerrahi retrospektif, prospektif veya deneysel araştırmalar, derleme, vaka raporu, editöryal yorumlar/tartışma, editöryal yazılar, bilimsel mektuplar, cerrahi teknikler, ayırıcı tanı, orijinal görüş, teşhis, kitap değerlendirmeleri, sorular/cevaplar ve dergi alanında gündemi belirleyen güncel konularla bilimsel gelişmeyi desteklemeyi ve okuyucular arasında bilgi alışverişinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Dergi Adı

Anatolian Current Medical Journal

Yayın Dili

İngilizce

E-ISSN

2717-7505

Dergi Kısaltması

Anatolian Curr Med J

Yayın Dönemi

Üç ayda bir (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim)

Dergi sayısının yayın tarihi, yayın dönemi aylarının ilk haftalarıdır. Ancak derginin sayısının baş editör kararı ile bir hafta erken çıkması da mümkündür.

Yayına Başlama Tarihi

22 Ocak 2019

Yayın Türü

Süreli Yayın

Dergi E-posta Adresi

acmj@medihealthacademy.com

Dergi İmtiyaz Sahibi

MediHealth Akademi Yayıncılık, Tıbbi Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti., Emniyet Mh., Yukarı Sk. No:6/1, 06560 Yenimahalle, Ankara, Türkiye

Dergi Yönetim Yeri ve Adresi

MediHealth Akademi Yayıncılık, Tıbbi Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti Emniyet Mh., Yukarı Sk. No:6, 06560 Yenimahalle/Ankara

Telefon: +90 312 349 77 77
E-posta: mha@medihealthacademy.com
Web: http://www.medihealthacademy.com

2023 - Cilt: 5 Sayı: 3

Journal Tag

2022 August
Articles in DergiPark:          577.237
Articles in ACMJ:                           116
Accepted:                                       129
Acceptance Ratio of ACMJ:     74%
Title: Anatolian Current Medical Journal
E-ISSN: 2718-0115
NLM Title Abbreviation: Anatolian Curr Med J
ISO Title Abbreviation: Anatolian Curr Med J
Other Titles: ACMJ
Category: Health Sciences
DOI: 10.38053/acmj.
Peer Review: Double-blind
Review Speed: 2-4 months
Publication Format: Electronic
Publication Policy: Open Access; COPE Guide
Publication Type: Periodicals
Publication Language: English

YAĞMACI/ŞAİBELİ DERGİ HAKKINDA YAZAR BİLGİLENDİRME

https://www.uak.gov.tr/Documents/docentlik/2023/2023-mart-donemi/2023M_SikcaSorulanSorularveCevaplari_24022023.pdf

45. Soru: Hangi dergiler Doçentlik Başvuru Şartlarında (Beyannamede) kullanılamaz?
Cevap: Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 30 Aralık 2021 tarih ve 2021.18 nolu oturumunda Yağmacı/Şaibeli Dergiler hakkında alınan 2021.18.643 sayılı karar aşağıdaki gibidir.

• Yağmacı/şaibeli sayılmayan dergiler:
o WEB of Science’de Q1, Q2, Q3 sınıfında yer alan dergiler (Editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep eden veya etmeyen),
o WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal (editorial processing charge) ve/veya basım sürecinde (article processing charge) ücret talep etmeyen dergiler,
o WEB of Science’de Q4 sınıfında yer alıp editöryal ve/veya basım süreçlerinde ücret talep etmekle birlikte sadece ilgili bilim alanı mensuplarının üye olabildiği bir branş derneğinin, üniversitenin, enstitünün veya bilimsel bir kurumun yayın organı olan ve 2010 yılı öncesinden itibaren basılmakta/yayınlanmakta olup abone usulü olarak çalışan ulusal/uluslararası dergiler,

• Yağmacı/Şaibeli dergiler: Yukarıdaki kriterlere uymayan Q4 dergiler

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun yukarıda yer alan 30.12.2021 tarihli kararında özellikleri belirtilen yağmacı/şaibeli dergilerde yayımlanan makaleler yayın tarihine bakılmaksızın özgeçmiş ve eserler listesine eklenir ancak beyannamede kullanılamaz.

C. http://portal.dpu.edu.tr/orhan.elmaci/makale_oku/165/yagmaci-dergi-beall-predatory-listesi-ve-tubitak-turkiye-adresli-uluslararasi-bilimsel-yayinlari-tesvik-ubyt-programi-dergi-listesi

D. https://beallslist.net/

Üniversitelerarası Kurul (UAK) Eşdeğerliği: Ulakbim TR Dizin [8 PUAN] ve 1b [10 PUAN]- Uluslararası alan indekslerine göre taranan dergilerde yayınlanan özgün araştırma makalesi; 1a'da belirtilenler dışındaki dizinlerde yer alır.

-  Dahil olduğumuz İndeksler (Dizinler) ve Platformlar sayfanın en altındadır.

Not: Dergimiz WOS indeksli değildir ve bu nedenle Q olarak sınıflandırılmamaktadır.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kriterlerine göre yağmacı/şüpheli dergiler hakkındaki kararları ile yazar aydınlatma metni ve dergi ücretlendirme politikasını tarayıcınızdan indirebilirsiniz. https://dergipark.org.tr/tr/journal/3449/page/10809/update 

Dergi Dizin ve Platformları

TR Dizin ULAKBİM, Google Scholar, Crossref, Worldcat (OCLC), DRJI, EuroPub, OpenAIRE, Turkiye Citation Index, Turk Medline, ROAD, ICI World of Journal's, Index Copernicus, ASOS Index, General Impact Factor, Scilit.