Anatolian Journal of Emergency Medicine
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2651-4311 | e-ISSN 2651-4311 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Türkiye Acil Tıp Derneği | dergipark.org.tr/anatolianjem


Dergi hakkında

Anadolu Acil Tıp Dergisi Türkiye Acil Tıp Derneği’nin (TATD) resmi bilimsel yayınıdır. Dergi yılda dört defa Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanır. Google Akademik,Türkiye Atıf Dizini, Asos İndeksEuroPub ve Scientific Indexing Service'de indekslenmektedir.

Anadolu Acil Tıp Dergisi (Anatolian J Emerg Med) hakem değerlendirmesinin yapıldığı, acil tıbbın her alanında klinik ve deneysel çalışmaların, olgu sunumu ve serilerinin, davetli derlemelerin, editöre mektupları yayınlayan açık erişimli bir dergidir.

Dergi bağımsız ve tarafsız çift kör hakem değerlendirmesi prensiplerini temel alır. Dergiye sadece başka bir yerde yayınlanmak için değerlendirilme aşamasında olmayan ve yayınlanmamış yazılar gönderilebilir. Yazarlar basılacak materyalin bilimsel içeriğinden sorumludur. Anadolu Acil Tıp Dergisi yazının temel aldığı herhangi bir araştırma materyalini isteme hakkını saklı tutar.

Anadolu Acil Tıp Dergisi’nin resmi dilleri Türkçe ve İngilizcedir.

1628216360

Anatolian Journal of Emergency Medicine

ISSN 2651-4311 | e-ISSN 2651-4311 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Türkiye Acil Tıp Derneği | dergipark.org.tr/anatolianjem
Kapak Resmi


Dergi hakkında

Anadolu Acil Tıp Dergisi Türkiye Acil Tıp Derneği’nin (TATD) resmi bilimsel yayınıdır. Dergi yılda dört defa Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yayınlanır. Google Akademik,Türkiye Atıf Dizini, Asos İndeksEuroPub ve Scientific Indexing Service'de indekslenmektedir.

Anadolu Acil Tıp Dergisi (Anatolian J Emerg Med) hakem değerlendirmesinin yapıldığı, acil tıbbın her alanında klinik ve deneysel çalışmaların, olgu sunumu ve serilerinin, davetli derlemelerin, editöre mektupları yayınlayan açık erişimli bir dergidir.

Dergi bağımsız ve tarafsız çift kör hakem değerlendirmesi prensiplerini temel alır. Dergiye sadece başka bir yerde yayınlanmak için değerlendirilme aşamasında olmayan ve yayınlanmamış yazılar gönderilebilir. Yazarlar basılacak materyalin bilimsel içeriğinden sorumludur. Anadolu Acil Tıp Dergisi yazının temel aldığı herhangi bir araştırma materyalini isteme hakkını saklı tutar.

Anadolu Acil Tıp Dergisi’nin resmi dilleri Türkçe ve İngilizcedir.

1628216360

Cilt 2 - Sayı 3 - 30 Eyl 2019
 1. Dokuz Eylul Triage System: A five category triage algorithm, reliability and validity study.
  Sayfalar 1 - 7
  Ozlem Dikme , Rıdvan Atilla , Nese Colak Oray , Gulcim Saracoglu , Mehmet Can Girgin , Pınar Yesim Akyol
 2. Acil Serviste Pnömoni ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Tanısı Konulan Hastaların Nötrofil Lenfosit Oranları ile Acil Servis Sonlanımları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 8 - 12
  İbrahim Altunok , Serkan Emre Eroğlu , Can Özen , Mehmet Necdet Yıldız
 3. 2017 Avrupa Kış Gençlik Olimpik Festivali Süresince Oluşan Spor Yaralanması Olgularının Analizi
  Sayfalar 13 - 16
  Ali Batur , Ahmet Köse , Kadir Küçükceran
 4. Computed Tomography In Differential Diagnosis Of Abdominal Pain Among Patients With Suspected Acute Appendicitis
  Sayfalar 17 - 20
  Huseyin Cetin Arslan , Turgay Yilmaz Kilic , Hasan Idil , Tuna Imamoglu , Murat Yesilaras
 5. Safra Taşına Bağlı ''İleus'' ve ''Bağırsak Perforasyonu'' olgusu
  Sayfalar 21 - 23
  Muhammed semih Gedik , Hakan Hakkoymaz , Erdem Aksay , Yılmaz Safi
 6. Perkütan Koroner Girişimin Nadir Bir Komplikasyonu Olarak İskemik İnme Ve Tedavisi; Bir Olgu Sunumu
  Sayfalar 24 - 27
  Gökselin Beleli Yaşar , Abdullah Algın , Mehmet Muzaffer İslam , Serkan Emre Eroğlu , Gökhan Aksel
 7. Aquaparkta Kaymaya Bağlı Koksiks Kırığı
  Sayfalar 28 - 29
  Cemil Kavalcı , Gülsüm Kavalci
 8. Serbest, Açık Erişimli Tıp Eğitimi
  Sayfalar 30 - 34
  Erkman Sanrı