ISSN: 2602-2249
e-ISSN: 2602-2249
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Anadolu Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF)
AUJEF, elektronik formatta bulunan hakemli ve uluslararası açık erişimli bir dergidir.

DOI ön eki: 10.34056
Yayıncı: Anadolu Üniversitesi
Kurum: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Ülke: Türkiye
Yayın sıklığı: Üç ayda bir (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim)
Tam metinlerin dili: Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca
Tam metin formatları: Pdf
Makale gönderme bağlantısı: https://dergipark.org.tr/en/journal/2162/submission/step/manuscript/new
Makale gönderme ücretleri: Yok
Editoryal işlem ücretleri: Yok
Makale işleme ücretleri: Yok
Yayın ücretleri: Yok
Abonelik ücretleri: Yok
Dizinlenme ve taranma: DOAJ, ESJI, SOBIAD, Google Scholar (TR Dizin tarafından değerlendirme devam ediyor)

Eğitim Fakültesi Dergisi - Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Tel: +90 222 335 05 79          Faks: +90 222 335 05 73          E-posta: aujef@anadolu.edu.tr

İnternet Adresi: dergipark.org.tr/tr/pub/aujef

ZZPdzvlpK9r_Df9C3M7j1rNRi7hhHRvPhlklJ3lfi5jk86Jd1s0Y5wcQ1QgbVaAP5Q=w300-rw  32GbAQWrubLZX4mVPClpLN0fRbAd3ru5BefccDAj7nKD8vz-_NzJ1ph_4WMYNefp3A=w300-rw  aYbdIM1abwyVSUZLDKoE0CDZGRhlkpsaPOg9tNnBktUQYsXflwknnOn2Ge1Yr7rImGk=w300-rw


by-nc-sa.png

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.