ISSN: 2602-2249
e-ISSN: 2602-2249
Başlangıç: 2017
Yayımcı: Anadolu Üniversitesi
Kapak Resmi
 
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF)
AUJEF, elektronik formatta bulunan hakemli ve uluslararası açık erişimli bir dergidir.

Duyuru:
  • AUJEF, 2023 yılı Nisan sayısından itibaren çalışmaların %50'sini yabancı dilde yayınlama kararı almıştır.
  • Halihazırda dergiye gönderilmiş ve değerlendirme sürecinde yer alan makalelerin, yazarların talebi doğrultusunda çeviri yaptırılıp tekrar değerlendirme sürecine devam edilebileceği imkânı tanınmıştır. 

DOI ön eki: 10.34056
Yayıncı: Anadolu Üniversitesi
Kurum: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Ülke: Türkiye
Yayın sıklığı: Üç ayda bir (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim)
Tam metinlerin dili: Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca
Tam metin formatları: Pdf
Makale gönderme bağlantısı: https://dergipark.org.tr/en/journal/2162/submission/step/manuscript/new
Makale gönderme ücretleri: Yok
Editoryal işlem ücretleri: Yok
Makale işleme ücretleri: Yok
Yayın ücretleri: Yok
Abonelik ücretleri: Yok
Dizinlenme ve taranma: Education Full Text (H. W. Wilson), DOAJ, ESJI, SOBIAD, Google Scholar (TR Dizin tarafından değerlendirme devam ediyor)

Makale başvurularında aşağıdaki durumlara dikkat edilmesi önemlidir:
  • Ulakbim TR Dizin kriterleri gereği veri toplama süreci 2020 yılı ve sonrasında gerçekleşmiş olan çalışmalar için etik kurul izinlerinin alındığını gösteren belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
  • Çalışmaların dergiye gönderilmeden önce intihal programları tarafından taranması gerekmektedir. Bu bağlamda benzerlik oranını gösteren intihal raporunun çalışmayla birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

2024 - Cilt: 8 Sayı: 2

Duyuru

  • AUJEF, Nisan 2023 sayısından itibaren çalışmaların %50'sinin yabancı dilde yayınlama kararı almıştır.
  • Halihazırda dergiye gönderilmiş ve değerlendirme sürecinde yer alan makalelerin, yazarların talebi doğrultusunda çeviri yaptırılıp tekrar değerlendirme sürecine devam edilebileceği imkanı tanınmıştır. 

Eğitim Fakültesi Dergisi - Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Tel: +90 222 335 05 79          Faks: +90 222 335 05 73          E-posta: aujef@anadolu.edu.tr

İnternet Adresi: dergipark.org.tr/tr/pub/aujef

ZZPdzvlpK9r_Df9C3M7j1rNRi7hhHRvPhlklJ3lfi5jk86Jd1s0Y5wcQ1QgbVaAP5Q=w300-rw  32GbAQWrubLZX4mVPClpLN0fRbAd3ru5BefccDAj7nKD8vz-_NzJ1ph_4WMYNefp3A=w300-rw  aYbdIM1abwyVSUZLDKoE0CDZGRhlkpsaPOg9tNnBktUQYsXflwknnOn2Ge1Yr7rImGk=w300-rw


by-nc-sa.png

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.