Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |


Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamakta olan hakemli bir dergidir. Dergi yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Derleme makaleler kabul edilmemektedir. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 3 kez (Şubat, Haziran ve Ekim) yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

 

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi;

DOAJ

 AGRICOLA

 CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos 

ULAKBİM-TÜBİTAK tarafından indekslenmekte/listelenmektedir.

Creative Commons Lisansı

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-NC-ND) uygulamaktadır.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |
Kapak Resmi


Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamakta olan hakemli bir dergidir. Dergi yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Derleme makaleler kabul edilmemektedir. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 3 kez (Şubat, Haziran ve Ekim) yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

 

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi;

DOAJ

 AGRICOLA

 CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos 

ULAKBİM-TÜBİTAK tarafından indekslenmekte/listelenmektedir.

Creative Commons Lisansı

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-NC-ND) uygulamaktadır.

Cilt 35 - Sayı 1 - 14 Şub 2020
 1. Determining WRKY transcription factors related to salinity stress response in wheat (Triticum aestivum L.) and barley (Hordeum vulgare L.)
  Sayfalar 1 - 7
  Feyza TUFAN
 2. Yarı kurak bölgelerde sentetik açıklıklı radar (mikrodalga) görüntüleri ile toprak neminin tahmini
  Sayfalar 8 - 25
  Tülay TUNÇAY
 3. Saksıda sümbül (Hyacinthus orientalis cv. ‘Jan Bos’) yetiştiriciliği üzerine bir araştırma
  Sayfalar 26 - 34
  Fisun Gürsel ÇELİKEL , Sevim DEMİR
 4. Türkiye’de kenevir yetiştiriciliğinin ekonomik olarak yapılabilirliği: Samsun ili Vezirköprü ilçesi örneği
  Sayfalar 35 - 50
  Mehmet AYDOĞAN , Yunus Emre TERZİ , Şahin GİZLENCİ , Mustafa ACAR , Alpay ESEN , Hüseyin MERAL
 5. Orman üçgülü (Bituminaria bituminosa L.) Genotiplerinin Tuzluluğa Dayanıklılık Düzeylerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 51 - 58
  Gülcan KAYMAK , Zeki ACAR
 6. Seçilmiş Üstün Oryantal Tütün Hatlarının Bazı Morfolojik ve Fenolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 59 - 66
  Dursun KURT , Güngör YILMAZ
 7. Bitki Koruma Makineleri Kullanımının Tarımda İş Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 67 - 76
  Yeşim Benal ÖZTEKİN , Uğur TEMEL
 8. Soyanın agronomik parametreleri ile toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki doğrusal regresyon ilişkilerin belirlenmesi
  Sayfalar 77 - 87
  İmanverdi EKBERLİ , Nalan KARS
 9. Soğutma sistemli bir seyyar süt sağım makinasının soğutma performansının belirlenmesi
  Sayfalar 88 - 96
  Taner AKBAŞ , Cengiz ÖZARSLAN , Mustafa ÇETİN
 10. Farklı yıkama uygulamaları ile kapya biberlerde pirimiphos-methyl kalıntısının giderilmesi
  Sayfalar 97 - 105
  Hayriye ÇATAK , Burak POLAT , Osman TİRYAKİ
 11. Organik madde uzaklaştırılmasının parçacık büyüklük dağılımına etkileri
  Sayfalar 106 - 114
  Nurullah ACİR , Hikmet GÜNAL , İsmail ÇELİK
 12. Oryza sativa Osmyb4 geni aktarılmış transgenik patateste Osmyb4 gen ifadesinin tuzluluk toleransına etkisi
  Sayfalar 115 - 123
  Gülsüm AYDIN
 13. Ulusal Dinamik Rüzgâr Erozyonu Modeli ve İzleme Sistemi Pürüzlülük Parametresinin Belirlenmesi
  Sayfalar 124 - 132
  Reşat AKGÖZ , Kenan İNCE , Gunay ERPUL
 14. Bazı arpa (Hordeum vulgare L.) çeşitlerinin in vitro gaz üretimi, organik madde sindirilebilirliği, besin maddeleri içerikleri ve enerji değerlerinin karşılaştırılması
  Sayfalar 133 - 139
  Habip MURUZ , Cansu ÇELİK
 15. ISSR-based molecular variation of some fennel (Foeniculum vulgare Mill.) populations
  Sayfalar 140 - 146
  Refika GİACHİNO AKÇALI, Betül AVCI
Dizinler