Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |


Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamakta olan hakemli bir dergidir. Dergi yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Derleme makaleler kabul edilmemektedir. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 3 kez (Şubat, Haziran ve Ekim) yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

 

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi;

DOAJ

 AGRICOLA

 CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos 

ULAKBİM-TÜBİTAK tarafından indekslenmekte/listelenmektedir.

Creative Commons Lisansı

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-NC-ND) uygulamaktadır.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |
Kapak Resmi


Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamakta olan hakemli bir dergidir. Dergi yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Derleme makaleler kabul edilmemektedir. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 3 kez (Şubat, Haziran ve Ekim) yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

 

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi;

DOAJ

 AGRICOLA

 CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos 

ULAKBİM-TÜBİTAK tarafından indekslenmekte/listelenmektedir.

Creative Commons Lisansı

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-NC-ND) uygulamaktadır.

Cilt 34 - Sayı 3 - Eki 2019
 1. Leaflet shape analysis separates rose cultivars and estimates leaf area
  Sayfalar 220 - 226
  Mansour Matloobi, Sepideh Tahmasebi, Faribourz Zare Nahandi, Alireza Motallebi-Azar
 2. Işık ve sıcaklığın topraksız tarım koşullarında salkım domatesin meyve kalitesine etkisi
  Sayfalar 227 - 238
  Melek Özkaplan, Ahmet Balkaya
 3. Bazı siklamen türlerinde farklı doku kültürü ortamlarının gynogenesis üzerine etkileri
  Sayfalar 239 - 249
  Mehmet Tütüncü, Muharrem Özcan, Yeşim Yalçın Mendi
 4. Elmada mavi küfe neden olan Penicillium expansum’a karşı bazı bor tuzlarının antifungal etkisi
  Sayfalar 250 - 258
  İsmail Erper, Çağlar Kalkan, Gizem Kaçar, Muharrem Türkkan
 5. Response of cereal supply in Burkina Faso to the introduction of agribusiness
  Sayfalar 259 - 267
  Babou Sogue, İbrahim Yılmaz, Handan Akçaöz
 6. Determing product profiles based on consumers’ consumption satisfaction towards drinking milk with the region of origin: Case of Igdır province
  Sayfalar 268 - 278
  Yavuz Topcu
 7. Türkiye’de mercimek piyasasının ekonomik analizi ve pazarlama marjları
  Sayfalar 279 - 288
  Uğur Küzeci, Vedat Dağdemir, Tevhit Kahraman
 8. Determination of consumers' intention to purchase goat milk: the case of the Mediterranean Region
  Sayfalar 289 - 295
  Osman İnanç Güney, Levent Sangün
 9. Kurutma yöntemlerinin fındığın fiziksel özellikleri üzerine etkisi
  Sayfalar 296 - 303
  Ali Turan
 10. Karacadağ yöresinde biçerdöverle çeltik hasadında dane kayıplarının belirlenmesi
  Sayfalar 304 - 311
  Reşat Esgici, Mehmet Tunç Özcan
 11. Konvektif ve mikrodalga yöntemlerle kurutulan kuşburnu (RosamontanaChaixsubsp. woronovii (Lonacz) Ö. Nilsson) meyvelerinde kalite değişimleri
  Sayfalar 312 - 318
  Muhammed Taşova, Gazanfer Ergüneş, Resul Gerçekcioğlu, Şükrü Karagül
 12. Dışsal sentetik inositol türevi (Allo-İnositol) uygulamasının Capsicum chinense bitkisinin tuz (NaCl) toleransı üzerine etkisi
  Sayfalar 319 - 326
  Gizem Özkoku, Sertan Çevik, Serpil Ünyanar
 13. The determination of optimum thermal insulation thickness for external walls of laying hens building
  Sayfalar 327 - 335
  Erdem Küçüktopçu, Bilal Cemek
 14. Toprakların tuzluluk ve sodikliliğinin alansal ve zamansal değişiminin jeoistatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi: Bafra ovası örneği
  Sayfalar 336 - 350
  Sevda TAŞAN, Yusuf DEMİR
 15. Samsun ekolojik koşullarında beyaz atdişi hibrit mısır çeşit adaylarının performanslarının belirlenmesi
  Sayfalar 351 - 359
  İsmail Sezer, Murat ERDOĞAN, Hasan AKAY
 16. Some vegetation characteristics of rangelands subjected to different grazing pressures with single- or multi-species of animals for a long time (A case of Zonguldak province, Turkey)
  Sayfalar 360 - 370
  Ferat Uzun, Nuh Ocak
 17. Orman üçgülü yulaf karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi
  Sayfalar 371 - 376
  Mehmet Can, Gülcan Kaymak, Erdem Gülümser, Zeki Acar, İlknur Ayab
 18. Yarı kurak iklim koşullarında yazlık olarak yetiştirilen bazı koca fiğ (Vicia narbonensis L.) çeşitlerinin ot verimi ve kalitesinin belirlenmesi
  Sayfalar 377 - 385
  Nizamettin Turan, Hamdiye Sakman
 19. Burdur Gölü’ndeki seviye değişimi sonucunda ortaya çıkan lakustrin materyalin zamansal ve mekansal değişimi
  Sayfalar 386 - 396
  Gafur Gözükara, Sevda Altunbaş, Mustafa Sarı
 20. Konvansiyonel ve organik çay tarımı uygulamalarının bazı toprak kalite parametreleri ve erozyona duyarlılık üzerine etkileri
  Sayfalar 397 - 405
  Nutullah Özdemir, Tevhide Atalay
 21. Sodyum diasetat ilavesinin yonca silajlarının fermantasyon özellikleri, kimyasal kompozisyonu ve aerobik stabilitesi üzerine etkisi
  Sayfalar 406 - 412
  Fisun KOC
Dizinler