Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |


Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamakta olan hakemli bir dergidir. Dergi yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Derleme makaleler kabul edilmemektedir. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 3 kez (Şubat, Haziran ve Ekim) yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

 

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi;

DOAJ

 AGRICOLA

 CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos 

ULAKBİM-TÜBİTAK tarafından indekslenmekte/listelenmektedir.

Creative Commons Lisansı

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-NC-ND) uygulamaktadır.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-8750 | e-ISSN 1308-8769 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Ondokuz Mayıs Üniversitesi |
Kapak Resmi


Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamakta olan hakemli bir dergidir. Dergi yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Derleme makaleler kabul edilmemektedir. Türkçe ve İngilizce makale kabul eden dergi, yılda 3 kez (Şubat, Haziran ve Ekim) yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanan makalelere, ULAKBİM DergiPark sponsorluğunda, CrossRef ile yapılan anlaşma gereğince DOI numarası tanımlanmaktadır. 

 

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi;

DOAJ

 AGRICOLA

 CrossRef

ProQuest

 OJS

CAB Abstract

FAO AGRIS/CARIS

EBSCOhost

ULRICH’S Periodical Directory

NewJour

Cite Factor

Scientific Indexing Services

Open Academic Journals Index

Scilit

Directory of Research Journals Indexing

Cosmos 

ULAKBİM-TÜBİTAK tarafından indekslenmekte/listelenmektedir.

Creative Commons Lisansı

 Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi yayınlayacağı bütün makaleleri için Creative Commons Atıf-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC-BY-NC-ND) uygulamaktadır.

Cilt 35 - Sayı 2 - 15 Haz 2020
 1. Afşin-Elbistan ovası’nda sulu ve kuru tarla arazilerde kapitalizasyon oranı ve arazi değerlerinin tespiti
  Sayfalar 147 - 156
  Cuma AKBAY
 2. Prototip bir marul tohumu temizleme ve sınıflandırma makinasının tasarımı ve imalatı
  Sayfalar 157 - 166
  Taner AKBAŞ , Cengiz ÖZARSLAN , Ahmet Fatih HACIYUSUFOĞLU
 3. Farklı çevrelerde yetiştirilen yazlık ekmeklik buğday genotiplerinin tane verimi ve kalite özellikleri yönünden incelenmesi
  Sayfalar 167 - 174
  Önder ALBAYRAK , Ferhat KIZILGEÇİ , Mehmet YILDIRIM , Cuma AKINCI
 4. Terme Ovasında çeltik yetiştirilen alanların tuzluluk ve sodyumluluk durumlarının belirlenmesi
  Sayfalar 175 - 184
  Kübra TAŞDELEN
 5. Generative Rootstock Potential of Some Hybrid Chestnut Genotypes
  Sayfalar 185 - 191
  Burak AKYÜZ , Ümit SERDAR
 6. Sarmalık Kıyılmış Tütünlerde Uygulanan Tarımsal İşlemler ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 192 - 197
  Serhat KANOĞLU , Ahmet KINAY , Erdem KARAKOÇ
 7. Yarı Humid Ekolojik Koşullar Altında Oluşmuş Bazı Vertisol Alt Grup Toprakların Profillerinde Isı Akışının Belirlenmesi
  Sayfalar 198 - 207
  İmanverdi EKBERLİ , Coşkun GÜLSER , Orhan DENGİZ
 8. Mera Topraklarında Nem Dağılımının Konumsal ve Zamansal Değişiminin Profil Boyutunda İzlenmesi
  Sayfalar 215 - 222
  Oğuz BAŞKAN
 9. Organik Atık Uygulamalarının Asit, Nötr ve Alkali Toprakların Üreaz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 223 - 231
  Tebessüm KOP DURMUŞ , Nutullah ÖZDEMİR , Murat DURMUŞ
 10. Alcohol consumption among university students: The case of Ondokuz Mayıs University
  Sayfalar 232 - 237
  Osman KILIÇ , Cuma AKBAY , Uğur BAŞER
 11. Describe the Long-Term Development of Ophrys apifera Huds. Salep Orchids in Natural Flora
  Sayfalar 238 - 244
  Dursun KURT
 12. Development of a new automatic water intake measurement and recording system to monitor individual water drinking behaviors of cattle
  Sayfalar 245 - 250
  Murat ERTUĞRUL , Kenan ZENGİN , Sefa TARHAN
 13. Tuzlu toprakların hidrokimyasal parametrelerinin laboratuvar koşullarında belirlenmesi
  Sayfalar 251 - 258
  Seyit DURSUN DURSUN, Fariz MİKAİLSOY
 14. Biyokömür ve Solarizasyon Uygulamalarının Bazı Toprak Fiziksel Özellikler Üzerine Etkileri
  Sayfalar 208 - 214
  Pelin ALABOZ , Hasan ÖZ
 15. Influence of Zn seed priming and coating on germination and seedling growth in wheat
  Sayfalar 259 - 267
  Mohaned MOHAMMED ALİ MOHAMMED, Erkut PEKŞEN
Dizinler