İntihal Politikası

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi yayın etiği gereği "Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci"ni başlatmadan önce her makaleyi iThenticate programı ile makale benzerlik taramasından geçirmektedir. Tarama sonucunda makalenin Benzerlik İndeksi (SI) % 25'in üzerinde olması durumunda, ilgili yazar/yazarlara SI'sını % 25'in altına düşürmeleri için makale geri gönderilir. Gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda makale reddedilir.