Telif Hakkı Düzenlemesi

Telif hakkı düzenlemesi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi'ne yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler, daha önce herhangi bir ortamda yayınlanmış veya herhangi bir yayın ortamına yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır.

Yazar(lar) makalelerinin Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi'nde yayımlanmak üzere değerlendirilmesi için başvuru yaparken Yayın Hakkı Devir Formu da doldurup, imzalayarak ve tarayarak sisteme PDF dosya olarak yüklemelidirler. Yazar(lar) bu formu ıslak imza ile imzalamalı ve makale başvurusu sırasında ek dosya yükleme kısmından sisteme yüklemelidirler. Yayın Hakkı Devir Formu düzenlenip gönderilmeyen çalışmalar işleme konulmazlar.

Makalelerin yayıma kabul edilmesi durumunda tüm yayın hakları süresiz olarak Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi'ne aittir.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi makalelerin yayın hakkını devrini yazarlardan almak suretiyle aşağıdaki belirtilen haklarını saklı tutar:

 

·         Patent hakları

·         Telif hakkı dışında kalan bütün tescil edilmemiş hakları

·         Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma hakkı

·         Yazarın kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı

·         Çalışma künyesini belirtmek koşuluyla kişisel internet sitelerinde veya bağlı olduğu üniversitesinin akademik arşiv sisteminde depolama ve bu sistem aracılığıyla açık erişime sunma hakkı