Amaç


Anadolu Tarım Bilimleri  Dergisi (ANAJAS), uluslararası hakemli bir dergi olup,  Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak ve Bitki Besleme ile Zootekni alanları başta olmak üzere tüm tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Basım dili Türkçe ve İngilizcedir.


Kapsam

.