Hakem Değerlendirme Süreci

Hakem Değerlendirme Süreci

Ön değerlendirme

Yayınlanması için gönderilen eser, yayın ilkeleri doğrultusunda Dergi Editörler Kurulu tarafından ön incelemeye alınır. Dergi Editörler Kurulu, dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden yazara/yazarlara iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca yazım kurallarına uymayan veya anlatım dili yetersiz olan makaleler, düzeltilmek üzere yazara/yazarlara iade edilir. Yazar(lar)ın İngilizce makale göndermeden önce eseri dil yönünden bir dil bilimciye incelettirmesi tavsiye olunur.

 

Hakem Politikası

Bu dergi, sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır.

 

Hakem Değerlendirmesi

 Değerlendirmesine uygun bulunan makaleler, incelenmek üzere en az iki ya da daha fazla hakeme gönderilir.

Revizyona ihtiyaç duyulan makaleler online dergi sistemi üzerinden yazar/lara elektronik olarak yönlendirilir. Yazar/lar hakem/lerin yorumlarını dikkate almalı, yorum ve eleştirileri tek tek açıklamalıdır. Aynı zamanda hakemlerin eleştirilerine katılmadıkları durumda detaylı bir açıklama hazırlamalıdırlar. Hakem değerlendirilmelerinden geçen makalelere ait düzeltmeler, düzeltmeler listesi ile birlikte en geç 30 gün içerisinde sisteme yüklenerek makale revizyon süreci tamamlanmalıdır. Aksi takdirde mevcut makale yeni sunulan bir makale olarak değerlendirilir.

 

Son Değerlendirme

Hakemler tarafından makale ile ilgili olumlu görüşlerin tamamlanmasından sonra, yayın ile ilgili son değerlendirme Yayın Kurulu tarafından yapılır. Yayınlanması kabul edilen makaleler yayınlanmak üzere sıraya alınırlar