Hakkında

DergiPark

TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayınlanan akademik hakemli dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunar. DergiPark, ulusal akademik dergilerin standartlara uygun olarak varlık kazanmasına ve uluslararası görünürlüğünün artırılmasına destek olur.

DergiPark, dergilerin işleyişine, yönetimine ve içeriğine karışmaz, çıkar çatışmaları ve etik ihlal durumlarında taraf olmaz. Sadece alt yapı sunar ve sistemin kullanımı için "teknik destek" sağlar. Yazarlar, yayınları hakkında her türlü konu için ilgili derginin editörü ile iletişime geçmelidir.

2020 verilerine göre DergiPark günlük ortalama kullanıcı sayısı: 100.000 kişi

Web Adresi:  dergipark.org.tr


Amaç

 • Akademik süreli yayıncılığın, Türkiye'de kaliteli ve standartlara uygun olarak gelişmesini sağlamak,
 • Ulusal akademik dergilerin tüm dünyada görünürlüğü ve kullanımını artırmak,
 • Dergilerin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan bir sistemin yaygın ve ileri düzeyde kullanımını sağlamak,
 • TR Dizin ve Ulusal Atıf Dizini için ölçülebilir temiz veri sağlamak.

DergiPark Kullanım Kuralları ve Koşulları

 1. Türkiye'de yayınlanan Hakemli Akademik Dergiler DergiPark Web sayfası üzerindeki "Başvuru Formu"nu doldurarak DergiPark'a katılabilirler.
 2. Nisan 2020 tarihinden itibaren en az bir yıllık arşivi bulunan dergiler DergiPark'a başvuru yapabilirler.
 3. Eylül 2020 tarihinden itibaren DergiPark'a başvuru yapan dergiler,  ULAKBİM Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Yönetim Kurulu toplantıları ayda 1 kez yapılmakta olup, başvuru yapan dergilerin işlemleri toplantı tarihine bağlı olarak 15 ila 40 gün arasında değişiklik gösterebilir.
 4. 19 Ekim 2020 tarihli ULAKBİM Yönetim Kurulu Kararı gereği, yayıncı türü "Kişi" ve "Özel" olan dergilerin başvurusu durdurulmuştur.
 5. Uluslararası akademik süreli yayıncılık standartları gereği dergiler her yıl ilan ettikleri periyotta düzenli olarak sayı yayımlamalıdır. Son yıla ait sayısı bulunmayan dergilerin yıl sonunda DergiPark görünürlüğü kapatılır. Ancak derginin editör paneli kullanıma açık bırakılarak güncel sayı yayınlaması beklenir. Bu kurala uygun davranmayan dergiler tamamen DergiPark'tan çıkarılır.
 6. 1 Nisan 2020 tarihinden önce DergiPark'a başvurarak yayın hayatına yeni başlayan dergilerin ilk sayılarını yayınladıktan sonra Türkiye, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlü, ISSN Şubesinden ISSN almaları zorunludur. Sayı yayınladıkları halde ISSN almayan dergiler ISSN alıncaya kadar erişime kapatılır. Bir yıl içerisinde hala ISSN alınmamışsa ya da başka bir merkezden ISSN almışsa dergi DergiPark'tan çıkartılır. 
 7. Yayıncısı "Kişi" olan dergiler için ilgili kişinin YÖK Akademik'te kaydı olması zorunludur. YÖK Akademik kaydı bulunmayan Kişi yayıncılarının dergileri DergiPark kapsamında yer alamazlar. (Bu kriter 2018 tarihinde uygulanmaya başlanmış, 19 Ekim 2020 tarihli ULAKBİM Yönetim Kurulu Kararı ile son bulmuştur.)
 8. Temmuz 2020 tarihinden itibaren DergiPark ve TR Dizin işbirliği çalışmaları çerçevesinde DergiPark'ta barındırılan dergi sayfalarına "Etik İlkeler ve Yayın Politikası" zorunlu alanı eklenmiştir. Barındırılan dergilerin dergi sayfasında yer alan "Etik İlkeler ve Yayın Politikası" sayfasının gereği gibi doldurulması ve derginin beyan ettiği politika ve ilkelere uygun uygulamalar içinde bulunması zorunludur.
 9. DergiPark'ta barındırılan dergilerin yayıncılık etik kurallarına uygun olarak yönetilmesi sorumluluğu tamamen dergiye aittir. DergiPark sadece sistemin kullanımı konusunda teknik destek sağlar. Etik ihlal yaptığı tespit edilen dergiler DergiPark'tan çıkartılır.
 10. Dergi iletişim bilgileri zorunlu alandır ve güncel tutulma sorumluluğu dergi yönetimine aittir. Dergi editörleri yazar ve hakemleri ile sağlıklı iletişim kurmak zorundadırlar. Dergi ile iletişim problemi yaşayan kullanıcılardan DergiPark yönetimine sıklıkla şikayet bildirimi geldiğinde önce dergi uyarılır, sorun devam ediyorsa DergiPark'tan çıkartılır.
 11. DergiPark'tan çıkartılan dergiler yeniden başvuru yapabilirler.
 12. Başvuru yapan dergiler için öncelikle DergiPark sistem üzerinde bir alan açılarak Dergi Web sayfası oluşturulur, derginin kendi sayfasında bulunan arşivini yeni açılan sayfasına aktarır ve daha sonra kullanıcı adı ve şifresi Dergi Yöneticisi ve/veya Editöre bildirilir. Elektronik ortamda sayıları olmayan dergilerin arşiv aktarımı yayıncı ve editörün sorumluluğundadır.
 13. Yayıncı değişikliği yapacak olan dergilerin yayıncı bilgileri ve yayıncı devrini gösteren ıslak imzalı belgenin dijital haliyle dergipark@ulakbim.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 14. DergiPark'ta yayınlanan her derginin ayrı bir alan adı ve görünümü olmakla birlikte, tüm dergiler aynı alt yapıyı kullanmaktadır. Ancak her dergi kendi sayfasını dilediği şekilde özgün hale getirebilme imkanına sahiptir.
 15. Dergi yöneticileri, bulunduğu noktadan Internet aracılığıyla DergiPark sistemini kullanarak makalenin başvurusundan yayınlama sürecine kadar geçen tüm aşamaları elektronik ortamda yönetebilirler.
 16. 2019 yılı itibariyle DergiPark'ta yer alan dergiler güncel sayılarına göre Aktif, Pasif ve Yeni olmak üzere sınıflandırılmıştır. Dergi editörlerinin buna göre eksik verilerini güncellemeleri, yazarların da makale gönderecekleri dergilerde bu ayrıntıya dikkat etmeleri beklenmektedir. 
 17. Sistem güvenliği, güncellenmesi, geliştirilmesi, yedeklenmesi vb. teknik sorumluluklar TÜBİTAK ULAKBİM'e aittir.
 18. DergiPark'a katılan her dergi ile karşılıklı hakların korunacağı bir “Katılım Sözleşmesi” imzalanır. Katılım sözleşmesi imzalamayan dergiler DergiPark barındırma hizmetlerinden faydalanmak için hak iddia edemezler.
 19. DergiPark sayfalarının tasarımında kullanılan ve Katılım Sözleşmesinde belirtildiği gibi, DergiPark üzerinde yer alan tüm verilerin, internet ve benzeri dijital ortamlar da dahil olmak üzere, bilgisayar vb. ortamlarda çoğaltılması, işlenmesi, külliyat haline getirilmesi, tasniflenmesi, veri tabanlarına ve arama motorlarına konulması, umuma iletilmesi, yayılması gibi her hakkı TÜBİTAK ULAKBİM'e ait olması nedeniyle; işbu internet sitesinin kaynak kodları ve/veya görsel ögeleri kısmen ya da tamamen kopyalanamaz ve/veya başka alan adları altında internete açık şekilde yeniden yayına alınamaz.
 20. DergiPark'ta sadece açık erişim dergiler barındırılır.
 21. DergiPark hizmetleri tamamen ücretsizdir.

Önemi Bilgi: DergiPark, bir dizinleme sistemi olmayıp, ULAKBİM TR Dizin ile karıştırılmamalıdır. 


Tarihçe

Proje başlangıç: Eylül 2013

Dergi barındırma başlangıç: Ocak 2014

DergiPark, Open Journal Systems (OJS) üzerinden hizmet vermeye başlamış, ancak dergi ve kullanıcı sayısının hızla artmasıyla OJS ihtiyaçlara cevap veremediğinden 2017 yılı itibariyle ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) adında, dergi ve kullanıcı sayısının artışından etkilenmeden çalışabilecek yeni ve yerli bir dergi yönetim sistemi geliştirilerek hizmete sunulmuştur. UDS, kullanıma ve ihtiyaca uygun olarak sürekli geliştirilmektedir.

Kullanılan Alt Yapı

2013-2016:   OJS

2017: OJS + UDS

2018 - Günümüz: UDS

Güncel Versiyon:  v19.11.01

Yıllara göre barındırılan dergi sayıları

2013: 100

2014: 461

2015: 824

2016: 1.200

2017: 1.600

2018: 2.105

2019: 1.937

2020 : 2.015

DergiPark kullanım koşullarına ve akademik süreli yayın standartlarına uymadığı için DergiPark'tan çıkartılan veya erişime kapatılan dergi sayısı: 664

2020 aylara göre dergi ve makale sayıları:
8081ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS)

UDS, akademik süreli yayıncılık standartları ve TR Dizin kriterleri gözetilerek yeni teknolojiye uyumlu, aşağıdaki teknik özelliklerde geliştirilmiş, 2017 yılından itibaren kullanıma sunulmuştur.

UDS Teknik Özellikler
 • Bulut üzerinde çalışabilmeye uygundur.
 • PHP, JAVA ve C dilleriyle modüller REST API’lerle birbirine bağlıdır.
 • Veri tabanı olarak PostgreSQL ile arama tarafında ElasticSearch kullanılmıştır.
 • 1 ila 1.000.000 dergi arasında fark olmayacak şekilde yazılım mimarisi vardır.
 • Herhangi bir işlem API’ler üzerinden yapılabilir halde olduğu için veri aktarımı, yönetimsel işlemler vb. işlemlerde zaman kazandırır.
 • Verilerin düzgün ölçülebilir olmasına imkan sağlar.
 • TR Dizin sistemine uygun olarak geliştirilmektedir.

DergiPark ile ilgili görüş ve öneri için dergipark@ulakbim.gov.tr 

Teknik destek için dergiparkdestek@tubitak.gov.tr


KATILIM SÖZLEŞMESİ İÇİN TIKLAYIN