Hakkında

DergiPark

TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayınlanan akademik hakemli dergiler için elektronik ortamda barındırma ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunar. DergiPark, ulusal akademik dergilerin standartlara uygun olarak varlık kazanmasına ve uluslararası görünürlüğünün artırılmasına destek olur.


DergiPark, dergilerin işleyişine, yönetimine ve içeriğine karışmaz, çıkar çatışmaları ve etik ihlal durumlarında taraf olmaz. Sadece alt yapı sunar ve sistemin kullanımı için "teknik destek" sağlar. Yazarlar, yayınları hakkında her türlü konu için ilgili derginin editörü ile iletişime geçmelidir.

Web Adresi: dergipark.org.tr


Amaç

Akademik süreli yayıncılığın, Türkiye'de kaliteli ve standartlara uygun olarak gelişmesini sağlamak,
Ulusal akademik dergilerin tüm dünyada görünürlüğü ve kullanımını artırmak,
Dergilerin elektronik ortamda yönetilmesini sağlayan bir sistemin yaygın ve ileri düzeyde kullanımını sağlamak,
TR Dizin ve Ulusal Atıf Dizini için ölçülebilir temiz veri sağlamak.


DergiPark Dergi Başvuru Kuralları ve Koşulları

21.04.2021 tarihli ULAKBİM Yönetim Kurulu kararı gereği DergiPark’a başvuru yapacak dergilerin yayıncı durumuna göre başvuru koşulları güncellenmiştir:


 1. Yayın hayatına yeni başlayacak dergi başvurusu için yayıncının “Üniversite veya Kamu” olması şartı aranmaktadır. Yayıncı kurumun en üst idari karar mercii (üniversiteler için senato) resmi yazısı ve derginin alana katkısı hakkında bilgi verilmesi zorunludur.

 2. En az bir yıl arşivi olan dergiler yayıncısı “Üniversite, Kamu, Dernek, Vakıf ve Meslek Odası” ise başvuru yapabilir. Dergilerin ilan ettikleri yayınlanma sıklığına uygun olarak arşivlerinin güncel ve tam olması zorunludur. Yayıncısı “Kişi” olan dergiler TR Dizin/Wos/Scopus'ta dizinleniyor ise başvuru yapabilir. Yayıncısı “Özel” olan dergiler başvuru yapamaz.

Yukarıdaki kriterlerden birini yerine getiren ve Türkiye'de yayınlanan Hakemli Akademik Dergiler açık erişimli olmak koşuluyla DergiPark Web sayfası üzerindeki "Başvuru Formu"nu doldurarak DergiPark'a katılabilirler.

Başvuru yapan dergiler için öncelikle DergiPark tarafından sistem üzerinde bir alan açılarak Dergi Web sayfası oluşturulur, derginin arşivi yeni açılan sayfasına aktarılır. Dergi kabul tarihinden itibaren sayfada yapılacak tüm güncellemeler editör sorumluğundadır.


DergiPark Kullanım Kuralları ve Koşulları


 1. Uluslararası akademik süreli yayıncılık standartları gereği dergiler her yıl ilan ettikleri periyotta düzenli olarak sayı yayınlamalıdır. Son yıla ait sayısı eksik ya da ilan edilen periyodun üzerinde sayı (Ek veya Özel Sayı için TR Dizin kuralları geçerlidir) yayımlayan dergiler her yılın sonunda tespit edilererek DergiPark'tan çıkarılır.

 2. DergiPark yönetimi tarafından belirlenen zorunlu ve sabit sayfalarda (Dergi Adı, ISSN, Yayıncı, Periyot, Amaç ve Kapsam, Yazım Kuralları, Etik İlkeler ve Yayın Politikası, Ücret Politikası, Dergi İletişim) güncel, doğru ve açıklayıcı ve "sadece dergi ile ilgili" bilgilere yer verme sorumluluğu dergi yönetimine aittir. Bu sorumluluğu yerine getirmeyen dergiler DergiPark'tan çıkartılır.

 3. DergiPark'a başvurarak yayın hayatına yeni başlayan dergilerin ilk sayılarını yayınladıktan sonra T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, ISSN Türkiye Merkezi'nden ISSN almaları zorunludur. Sayı yayınladıkları halde ISSN almayan dergiler ISSN alıncaya kadar erişime kapatılır. Dergi bir yıl içerisinde hala ISSN alınmamışsa ya da başka bir merkezden ISSN almışsa DergiPark'tan çıkartılır.

 4. DergiPark'ta barındırılan dergilerin akademik yayıncılık etik kurallarına uygun olarak yönetilmesi sorumluluğu tamamen dergiye aittir. DergiPark sadece sistemin kullanımı konusunda teknik destek sağlar. Etik ihlal yaptığı hukuk süreci sonucunda  tespit edilen ve tarafımıza resmi olarak bildirilen dergiler DergiPark'tan çıkartılır. Bu madde ile çıkartılan dergiler yeniden başvuru yapamaz.

 5. Dergi editörleri dergi okur, yazar ve hakemleri ile sağlıklı iletişim kurmak zorundadırlar. Kullanıcılar tarafından makale süreci, genel kurallar gibi bilgi taleplerine dergi yetkilileri makul sürede cevap vermelidir. Editörler tarafından kullanıcılara gönderilen toplu e-posta içerikleri dergi ile ilgili olmalıdır. E-posta gönderim sıklığı kullanıcıları  ve  sistemi  yormayacak şekilde planlanmalıdır. DergiPark yönetimine iletilen olumsuz bildirimler değerlendirilerek dergi uyarılır, sorun devam ediyorsa DergiPark'tan çıkartılır.

 6. DergiPark'tan çıkartılan dergiler (yayıncısı “Üniversite, Kamu, Dernek, Vakıf ve Meslek Odası”) yeniden başvuru yapabilirler. Bu durumda yukarıda yer alan başvuru koşulları geçerli olacaktır. Başvurunun işleme alınması için yayıncı kurumun en üst idari karar mercii (üniversiteler için senato) resmi yazısının DergiPark’a sunulması ve dergilerin ilan ettikleri yayınlanma sıklığına uygun olarak arşivlerinin güncel ve tam olması zorunludur. Çıkartılan ya da ayrılan derginin yeniden başvurusu olumlu sonuçlanmışsa, eksik arşivi DergiPark'a yükleme sorumluluğu dergiye aittir. Dergi bilgileri ve arşiv tamamlanandıktan sonra DergiPark arayüzünden dergiye erişim sağlanacaktır.

 7. Yayıncı değişikliği yapacak olan dergilerin yayıncı bilgileri ve yayıncı devrini gösteren ıslak imzalı belgenin dijital haliyle dergipark@ulakbim.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 8. 21.04.2021 tarihinden sonra yayıncı değişikliği yapan dergilere DergiPark Dergi Başvuru Kuralları uygulanacaktır.

 9. Yayın hayatına son vermiş ya da ara vermiş dergiler T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, ISSN Türkiye Merkezi'ne bildirimde bulunmak ile yükümlüdür. Bu işlemi gerçekleştirmeyen dergiler DergiPark'a yeniden başvuru yapamaz.

 10. DergiPark hizmetleri tamamen ücretsizdir.

 11. Dergiler mevcut arşivleri erişilir kalmak üzere istedikleri zaman DergiPark’tan ayrılabilirler.

 12. Yayıncı türü "Kişi" ve "Özel" olan dergiler, 19 Ekim 2020 tarihli ULAKBİM Yönetim Kurulu Kararı uygulamaya alınana kadar DergiPark’ta yer almıştır.

 13. Sistem güvenliği, güncellenmesi, geliştirilmesi, yedeklenmesi vb. teknik sorumluluklar TÜBİTAK ULAKBİM'e aittir.

 14. DergiPark'a katılan her dergi ile karşılıklı hakların korunacağı bir “Katılım Sözleşmesi” imzalanır. Katılım sözleşmesi imzalamayan dergiler DergiPark barındırma hizmetlerinden faydalanmak için hak iddia edemezler.

 15. DergiPark sayfalarının tasarımında kullanılan ve Katılım Sözleşmesinde belirtildiği gibi, DergiPark üzerinde yer alan tüm verilerin, internet ve benzeri dijital ortamlar da dahil olmak üzere, bilgisayar vb. ortamlarda çoğaltılması, işlenmesi, külliyat haline getirilmesi, tasniflenmesi, veri tabanlarına ve arama motorlarına konulması, umuma iletilmesi, yayılması gibi her hakkı TÜBİTAK ULAKBİM'e ait olması nedeniyle; işbu internet sitesinin kaynak kodları ve/veya görsel ögeleri kısmen ya da tamamen kopyalanamaz ve/veya başka alan adları altında internete açık şekilde yeniden yayına alınamaz.


Önemi Bilgi: DergiPark, bir dizinleme sistemi olmayıp, ULAKBİM TR Dizin ile karıştırılmamalıdır. DergiPark dizinlere girebilmek için gerekli fiziksel şartları sağlar ve teknik altyapıyı ile kullanım desteği sunar. Dizinlere girmek dergilerin kendi sorumluluğundadır ve ULAKBİM TR Dizin'e girmek için gerekli kriterleri yerine getirmek gerekir.


Tarihçe

Proje başlangıç: Eylül 2013

Dergi barındırma başlangıç: Ocak 2014

DergiPark, Open Journal Systems (OJS) üzerinden hizmet vermeye başlamış, ancak dergi ve kullanıcı sayısının hızla artmasıyla OJS ihtiyaçlara cevap vermediğinden 2017 yılı itibariyle ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS) adında, dergi ve kullanıcı sayısının artışından etkilenmeden çalışabilecek yeni ve yerli bir dergi yönetim sistemi geliştirilerek hizmete sunulmuştur. UDS, kullanıma ve ihtiyaca uygun olarak sürekli geliştirilmektedir.

Kullanılan Alt Yapı

2013-2016: OJS
2017: OJS + UDS
2018 - Günümüz: UDS

Yıllara göre barındırılan dergi sayıları

2013: 100
2014: 461
2015: 824
2016: 1.200
2017: 1.600
2018: 2.105
2019: 1.937
2020: 2.015
2021: 2.076
2022: 2.261
2023: 2.429


2024 Ocak DergiPark Genel Bakış Grafiği:

131


132
ULAKBİM Dergi Sistemleri (UDS)

UDS, akademik süreli yayıncılık standartları ve TR Dizin kriterleri gözetilerek yeni teknolojiye uyumlu, aşağıdaki teknik özelliklerde geliştirilmiş, 2017 yılından itibaren kullanıma sunulmuştur.
UDS Teknik Özellikler
Bulut üzerinde çalışabilmeye uygundur.
PHP, JAVA ve C dilleriyle modüller REST API’lerle birbirine bağlıdır.
Veri tabanı olarak PostgreSQL ile arama tarafında ElasticSearch kullanılmıştır.
1 ila 1.000.000 dergi arasında fark olmayacak şekilde yazılım mimarisi vardır.
Herhangi bir işlem API’ler üzerinden yapılabilir halde olduğu için veri aktarımı, yönetimsel işlemler vb. işlemlerde zaman kazandırır.
Verilerin düzgün ölçülebilir olmasına imkan sağlar.
TR Dizin sistemine uygun olarak geliştirilmektedir.


KATILIM SÖZLEŞMESİ İÇİN TIKLAYIN


İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.