e-ISSN: 2459-0150
Başlangıç: 1942
Yayıncı: Ankara Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Yazarlar, çalışmalarını  DTCF Dergisi’nin sayfa düzenine ve yazım kurallarına göre hazırlamalıdır. Kurallara uygun olmayan makaleler için süreç başlatılmayacaktır.

Örnek sayfa düzeni için tıklayınız.

Telif Hakkı Devir Formu için tıklayınız.

MAKALELER APA 6 FORMATINA UYGUN DÜZENLENMELİDİR.

Değerli Yazarlar,
14.11.2023 tarihi itibarıyla hakem süreci henüz tamamlanmayan veya sisteme yeni yüklenen makaleler yoğunluktan dolayı 2024 yılının Haziran ve Aralık sayıları için değerlendirilmeye alınacaktır. DTCF Dergisi'ne gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

2023 - Cilt: 63 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

THE IDENTITY CRISIS OF RETA WINTERS: GENDER AND ETHNICITY IN CAROL SHIELD’S UNLESS

Araştırma Makalesi

TOPHANE-İ AMİRE MÜŞİRİYETİ’NİN İDARESİNDE DOLMABAHÇE GAZHANESİ (1890-1908)

Araştırma Makalesi

ERDEBİL TEKKESİ’NE DAİR YENİ BİR VESİKA: ŞEYH İBRAHİM SAFEVÎ’NİN MİRAS LİSTESİ

Araştırma Makalesi

A THOUSAND FACES OF SILENCE: AN INTERTEXTUAL READING OF ILYA KAMINSKY’S DEAF REPUBLIC

Araştırma Makalesi

KEŞİFSEL EL HAREKETLERİNİN ADLANDIRILMASINDA DOKUNSAL MALZEME ALGISININ ROLÜ

İnceleme Makalesi

DOKUNSAL YUMUŞAKLIK ALGISI

Araştırma Makalesi

EVALUATION OF THE SOVIET UNION’S INTERVENTION IN CZECHOSLOVAKIA IN THE TURKISH PUBLIC OPINION

Araştırma Makalesi

Doğu-Batı Meselesine Farklı Bakışlar: Safiye Erol ve Peyami Safa’nın Romanlarında Batı Tahayyülü

Araştırma Makalesi

MAJOR PLATFORMS OF INTER-BLOC KNOW-HOW EXCHANGE IN THE 1950s AND 1960s IN THE CASE OF CZECHOSLOVAKIA

Araştırma Makalesi

ÇOK SESLİLİĞİN EDEBİYATTAN DİLBİLİME YOLCULUĞU: FRANSIZ & İSKANDİNAV AKIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ

Araştırma Makalesi

The Peculiar Pain of Loss in Anne Enright's The Gathering

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.   22455