e-ISSN: 2459-0150
Başlangıç: 1942
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ankara Üniversitesi

2021 - Cilt: 61 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

1. LEHÇE BİLEŞİK SÖZCÜKLERİN YAPISAL, İŞLEVSEL VE ANLAMSAL İNCELEMESİ

Araştırma Makalesi

4. ALASDAIR GRAY'İN “THE FALL OF KELVIN WALKER” ADLI ROMANINDA MEKÂN TEMSİLLERİ

Araştırma Makalesi

11. RUSÇANIN KELİME HAZNESİNİN ÖĞRETİMİNDE SEMASYOLOJİK VE ONOMASYOLOJİK YAKLAŞIMLAR

Araştırma Makalesi

12. HUMAN-ANIMAL TRANSITIONS IN ROBERT HENRYSON'S “MORALL FABILLIS”

Araştırma Makalesi

14. IRELAND/IRISHNESS IN TRANSITION: CONOR MCPHERSON'S “THE WEIR”

Araştırma Makalesi

16. PLATON'UN ŞÖLEN'İNDE EROS, ERDEM VE EĞİTİM İLİŞKİSİ