Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2619-9718 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi | http://iletisim.akdeniz.edu.tr/akademik-dergi/


Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, iletişim alanındaki çalışmaların yayımlandığı akademik, “hakemli” bir dergidir. Dergimiz iletişim alanının disiplinler arası niteliğini önemseyen, çeşitli kapsam ve yönelimlerdeki tüm akademik çalışma anlayışlarının değerli olduğunu kabul eden, ülkemizdeki iletişim alanındaki literatürün gelişmesine katkıda bulunmayı öncelikli bir görev olarak benimseyen bir süreli yayın olarak 2003 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır.

        

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ULAKBİM SBVT, EBSCO, RESEARCHBİB, SciLit, SOBIADTürk Eğitim İndeksiERIH PLUS ve MIAR  veri tabanı tarafından taranmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez e-dergi olarak yayımlanan dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

33. Sayı İçin Makale Çağrısı
Değerli Akademisyenler,
İletişim alanındaki çalışmaların yayımlandığı akademik “hakemli” bir dergi olan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nin 33. Sayısı (Haziran 2020) için teorik ya da ampirik içerikli makalelerinizi, akademik yorum, kitap eleştirisi ve çevirilerinizi Dergipark Sistemi (http://dergipark.gov.tr/akil) adresinden  .... - ....  2020 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz.

Not:Bu tarihler dışında sistem otomatik olarak kapalı olacağı için makale yüklenmesi hiç bir surette mümkün olmayacaktır.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2619-9718 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi | http://iletisim.akdeniz.edu.tr/akademik-dergi/
Kapak Resmi


Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, iletişim alanındaki çalışmaların yayımlandığı akademik, “hakemli” bir dergidir. Dergimiz iletişim alanının disiplinler arası niteliğini önemseyen, çeşitli kapsam ve yönelimlerdeki tüm akademik çalışma anlayışlarının değerli olduğunu kabul eden, ülkemizdeki iletişim alanındaki literatürün gelişmesine katkıda bulunmayı öncelikli bir görev olarak benimseyen bir süreli yayın olarak 2003 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır.

        

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ULAKBİM SBVT, EBSCO, RESEARCHBİB, SciLit, SOBIADTürk Eğitim İndeksiERIH PLUS ve MIAR  veri tabanı tarafından taranmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez e-dergi olarak yayımlanan dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

33. Sayı İçin Makale Çağrısı
Değerli Akademisyenler,
İletişim alanındaki çalışmaların yayımlandığı akademik “hakemli” bir dergi olan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nin 33. Sayısı (Haziran 2020) için teorik ya da ampirik içerikli makalelerinizi, akademik yorum, kitap eleştirisi ve çevirilerinizi Dergipark Sistemi (http://dergipark.gov.tr/akil) adresinden  .... - ....  2020 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz.

Not:Bu tarihler dışında sistem otomatik olarak kapalı olacağı için makale yüklenmesi hiç bir surette mümkün olmayacaktır.

Sayı 32 - 31 Ara 2019
 1. Küfür ve Argonun Gündelik İletişimdeki Yeri (Üniversite Öğrencileri Özelinde Bir Alan Araştırması)
  Sayfalar 13 - 37
  Ahmet ÇİÇEK , Mustafa YAĞBASAN
 2. Heteroglossia in and of Film: La Haine
  Sayfalar 38 - 53
  Ayca TUNC COX , Oumima JAİDANE
 3. Sosyal Medyada Şeffaflığın Şiddeti ve Auradan Yoksunluk
  Sayfalar 54 - 70
  Ayşe ALDEMİR
 4. Kültürlerarası İletişim Sürecinde Kültürleşme ve Kültürel Ayırt Edicilik: Japonya’da Yaşayan Türk Göçmenler Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 71 - 89
  Bahar URHAN TORUN
 5. Marka Kişiliği Oluşumunda ve Yansıtılmasında Reklamlarda Arketip Kullanımı: Türkiye’nin En Değerli İlk 10 Markasının Reklamlarına Yönelik Bir Analiz
  Sayfalar 90 - 116
  Berkant YILMAZ , Bektaş SARI
 6. “Chronique des Annes de Braise” ve “Samt El-Qusur” Filmlerinin Postkolonyal Teori Çerçevesinden İncelenmesi
  Sayfalar 117 - 140
  Bilge İPEK
 7. Türk Basınında Makbul Vatandaşlık Kurgusu: Hürriyet ve Cumhuriyet Gazetelerinin Haber Söylemleri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 141 - 165
  Didem DENİZ ANAMUR
 8. Yeni Türk Dizilerinde İdeolojik Söylem olarak Tasavvuf Hikaye Anlatıları: Vuslat Dizisi Örneği
  Sayfalar 166 - 191
  Dilan CIFTCI
 9. Gerçek Zamanlı Pazarlamanın İçerik Özellik ve Stratejilerinin Uzman Görüşü ve Örnek Uygulamalar Üzerinden Bir Değerlendirmesi
  Sayfalar 192 - 216
  Duygu AYDIN , Ferdi BİŞKİN , Burcu GÜRSOY
 10. Sosyal Medya Davranışları Ölçeğinin Türkçe Formunun Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 217 - 234
  Emel DİKBAŞ TORUN
 11. Türkçede Beden Olgusu: Atasözleri ve Deyimler Üzerine Bir İçerik Analizi
  Sayfalar 235 - 256
  Emet GÜREL , Merba TAT
 12. Dijital İletişim Perspektifinden Destinasyon Markalaşması:Kuşadası’na yönelik bir inceleme
  Sayfalar 257 - 268
  Fulya MÜRTEZA
 13. Üniversite Yönetimi ve Öğrenci İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı: Fenomen Rektörler
  Sayfalar 269 - 297
  Murat Ertan DOĞAN , Gaye TOPA ÇİFTÇİ
 14. Anne-Bebek Kategorisi Kapsamında Markalama Stratejilerinde Nüfuz Pazarlamanın Önemi
  Sayfalar 298 - 322
  Hande BİLSEL , Cansu YUNUS
 15. 31 Mart 2019 Mahallî İdareler Seçiminin Sabah Ve Sözcü Gazetelerindeki Sunumunun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 323 - 339
  Levent YAYLAGÜL
 16. Alışıldık Tanımlamaların Gölgesinde İslami İnancın Batı Sineması’nda Yeniden Sunumu Taken 2
  Sayfalar 340 - 357
  Mehmet Ali SEVİMLİ , Metin KASIM
 17. Sosyal Medyaya Yönelik Güvenilirlik Algısının Bilgi Paylaşma Davranışıyla İlişkisi
  Sayfalar 358 - 378
  Mehmet Ramazan YILDIZGÖRÜR
 18. Türkiye’nin ABD’de Gerçekleştirdiği Kamu Diplomasisi Üzerine Erken Bir Değerlendirme: Memleketimizi Tanıtmak Meselesi (1948)
  Sayfalar 379 - 397
  Melih DUMAN
 19. George Orwell’ın Edebi Gazeteciliği: Wigan İskelesi Yolu Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 398 - 419
  Meltem GÖNDEN
 20. Örselenen Kimlik İçin Sosyal Medyatik ‘İyileşme/Normalleşme’: Engelli Evlilik Topluluklarında Kimliğin ‘Mürüvvetini’ Görmek
  Sayfalar 420 - 440
  Meltem GÜZEL , Savaş KESKİN
 21. Sosyal Medya Etkileyicileri Olarak Vloggerlar: Z Kuşağı Üzerinde Para-Sosyal İlişki, Satın Alma Niyeti Oluşturma ve Youtube Davranışları Açısından Vloggerların İncelenmesi
  Sayfalar 441 - 464
  Mine OYMAN , Semra AKINCI
 22. Uluslararası Haber Akışı ve Medya Düzeni Bağlamında; Türkiye’de Yayın Yapan Uluslararası Medya Kuruluşları
  Sayfalar 465 - 484
  Murad KARADUMAN
 23. Üniversite Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Nedenlerine İlişkin Nitel Bir Çalışma
  Sayfalar 485 - 504
  Murat SAĞLAM , Füsun TOPSÜMER
 24. 21. Yüzyılın Sosyal Güvenlik Sorunu Olarak Evsizler: ‘Evsizler’i Konu Alan Reklam Kampanyaları Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme
  Sayfalar 505 - 527
  Mehmet Ali GAZİ , Mehmet Ali GAZİ , Caner ÇAKİ
 25. Empati Kavramını Dostoyevski’nin Roman Kahramanı Prens Mışkin Odağında Bir Okuma Denemesi
  Sayfalar 528 - 550
  Nazmiye KETE TEPE
 26. Türk Korku Sinemasına Panoramik Bir Bakış ve İdeolojik İzdüşümleri
  Sayfalar 551 - 567
  Ozan ÖZPAY
 27. Christopher Nolan Sinemasında Klasik Anlatı Tekniklerinin Kullanımı: Inception Filmi Örneği
  Sayfalar 568 - 588
  Özcan DEMİR
 28. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Gözünden Gazeteciliğe Bakış
  Sayfalar 589 - 605
  Özge CENGİZ
 29. Türkiye'de Ulusal Kanallarda Yayınlanan Dizi Fragmanlarında Şiddetin Sunumu
  Sayfalar 606 - 620
  Seda SÜNBÜL OLGUNDENİZ , Pınar ÖZGÖKBEL BİLİS
 30. Reklam Beğenilirliğine Yönelik Bir Model Önerisi
  Sayfalar 621 - 641
  Sefa ERBAŞ
 31. The Representation of Luxury Brand's Talent Management on Corporate Web Pages as a Communication Vehicle: Comparative Assessment of Luxuries
  Sayfalar 642 - 668
  Sevilay ULAŞ
 32. Netflix’in İlk Türk Dizisi “Hakan Muhafiz” Üzerine Bir Alımlama Analizi
  Sayfalar 669 - 687
  Sibel KARADUMAN , Elif Pınar ACİYAN
 33. Reklamlarda Baba Bedeninin İnşası: Babalar Günü Örneği
  Sayfalar 688 - 709
  Süheyla AYVAZ
 34. Laban Hareket Analiz (LMA) Yöntemi İle 3 Boyutlu Bilgisayar Animasyonu Hareket Analizi: “Rafadan Tayfa” TV Serisi İncelemesi
  Sayfalar 710 - 733
  Yasin ARSLAN , Çiğdem TAŞ ALİCENAP
 35. Gazetecilik Eğitimi Sonrası Mesleki Yönelim: 2010-2017 Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Mezunları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 734 - 768
  Yurdagül BEZİRGAN ARAR
 36. Post-Yugoslav Sineması’nda Savaş Konulu Filmlerde Toplumsal Fantezi: “Düşman”
  Sayfalar 769 - 781
  Zehra YİĞİT
Dizinler