Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2619-9718 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi | http://iletisim.akdeniz.edu.tr/akademik-dergi/


Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2003 yılından bu yana iletişim alanında yenilikçi çalışmaların yayımlandığı akademik, hakemli ve uluslararası bir dergidir. ULAKBİM SBVT, EBSCO, RESEARCHBİB, SciLit, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi, ERIH PLUS ve MIAR veritabanlarında taranmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez e-dergi olarak yayımlanan dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. İletişim alanının disiplinler arası niteliğini önemseyen, iletişim literatürüne katkı sağlayacak özgün araştırma ve derleme makalelere öncelik veren bir süreli yayın olarak yayın hayatını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Dergimizin 35. Sayısı (Haziran) için makaleler 25 Şubat-01 Mart tarihleri arasında alınmış ve sistem an itibariyle makale gönderimine kapatılmıştır. Gösterilen yoğun ilgi için teşekkür ederiz. 

Dergimizin Haziran Sayısı için Yayın Kurulu kararını indirmek için tıklayınız.  Değerlendirme sürecinden başarıyla geçmiş ve doi numarası tanımlanmış makaleler, erken görünümde yayımlanabilecektir. 

Tüm çalışmalar Editör Kurulumuzca hazırlanan Makale Şablonunda hazırlanacaktır. Yazım Kurallarına uygun olmayan, şablonla hazırlanmayan, eksik belgeleri olan çalışmalar ön değerlendirmede reddedilecektir. 

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2619-9718 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi | http://iletisim.akdeniz.edu.tr/akademik-dergi/
Kapak Resmi


Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2003 yılından bu yana iletişim alanında yenilikçi çalışmaların yayımlandığı akademik, hakemli ve uluslararası bir dergidir. ULAKBİM SBVT, EBSCO, RESEARCHBİB, SciLit, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi, ERIH PLUS ve MIAR veritabanlarında taranmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez e-dergi olarak yayımlanan dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. İletişim alanının disiplinler arası niteliğini önemseyen, iletişim literatürüne katkı sağlayacak özgün araştırma ve derleme makalelere öncelik veren bir süreli yayın olarak yayın hayatını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Dergimizin 35. Sayısı (Haziran) için makaleler 25 Şubat-01 Mart tarihleri arasında alınmış ve sistem an itibariyle makale gönderimine kapatılmıştır. Gösterilen yoğun ilgi için teşekkür ederiz. 

Dergimizin Haziran Sayısı için Yayın Kurulu kararını indirmek için tıklayınız.  Değerlendirme sürecinden başarıyla geçmiş ve doi numarası tanımlanmış makaleler, erken görünümde yayımlanabilecektir. 

Tüm çalışmalar Editör Kurulumuzca hazırlanan Makale Şablonunda hazırlanacaktır. Yazım Kurallarına uygun olmayan, şablonla hazırlanmayan, eksik belgeleri olan çalışmalar ön değerlendirmede reddedilecektir. 

Sayı 34 - 31 Ara 2020
 1. Sinemadaki Teknik Gelişmeler Işığında Plan-Sekansın Film Biçemine Etkileri Üzerine Bir İnceleme: 1917 Örneği
  Sayfalar 11 - 44
  Ahmet Nafiz KAVİ, Mehtap KAVİ
 2. Medyada Annelik Temsili: Anaakım ve Alternatif Medyada Anneliğin Sunumuna Yönelik Karşılaştırma
  Sayfalar 45 - 65
  Binaz BOZKUR, Ahmet TAYLAN
 3. Dijital Diaspora ve Kültürel Kimlik: Türkiye’de Yaşayan Çerkes Gençlerle Derinlemesine Bir Görüşme
  Sayfalar 66 - 82
  Alev ASLAN
 4. Kesin Bilgi, Yayalım: Hakikat Sonrası Çağda Yalan Haberlere İlişkin Y Kuşağının Tutum ve Davranışları
  Sayfalar 83 - 101
  Asuman KUTLU, Evin DOĞAN
 5. Postmodern Kentsel Mekanda Kültürel Belleğin İnşa Süreci: Televizyon Dizilerinde Öne Çıkan Nostaljik Eğilimler
  Sayfalar 102 - 121
  Cem TUTAR
 6. Sosyal İnovasyonların Yayılmasında İletişimin Rolüne Yönelik Bir Tartışma
  Sayfalar 122 - 140
  Emine ŞARDAGI, Canan OZTURK
 7. Sosyal Medya Ve Krizde İletişim(sizlik): GSM Operatörlerinin Yaşadığı Şebeke Krizi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 141 - 158
  Engin ÇELEBİ
 8. Dişil Sinema Dilinden İnşa Edilen Erkek(lik)ler: Pelin Esmer Sineması
  Sayfalar 159 - 184
  Esra GÜNGÖR KILIÇ
 9. Mekanik Gözün Kaydı Olarak Maddi Dünya
  Sayfalar 185 - 207
  Eyüp AL
 10. Sağ ve Sol Bakış Açısıyla Siyasal Söylemin ve İdeolojinin Gazete Karikatürlerine Yansıması: 2017 Başkanlık Sistemi Referandumu
  Sayfalar 208 - 235
  Fatma NİSAN, Nergiz BORAL ASLAN
 11. Sosyal Medyada Yemek Fotoğraflarının Kimlik İnşası Bağlamında Tüketimi: Instagram Örneği
  Sayfalar 236 - 259
  Gökhan DEMİREL, Mehmet KARANFİLOĞLU
 12. Bir Reklam Çekiciliği Olarak Akışkan Cinsellik: The Secret Life of Flowers Örneğinde Bir Çözümleme
  Sayfalar 260 - 282
  Göksel GÖKER, Neslihan GÖKER
 13. Johnson Mektubu Haberlerinin Cumhuriyet, Hürriyet ve Tercüman Gazetelerindeki Sunumu Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 283 - 308
  Gözde ALPTEKİN, Ömer ÖZER
 14. An Empirical Approach on Pre-roll Advertising through Narrative Ads and FoMO
  Sayfalar 309 - 337
  Mehmet Safa ÇAM
 15. Şehir Markalaşmasında Sosyal Medyanın Şehir İmajına Katkısı: İzmir Üzerine Nicel Bir Araştırma
  Sayfalar 338 - 353
  Mustafa YALÇIN, Zekiye AKINCI VURAL
 16. Komedi Filmlerinde Şiddetin Sunumu: Türkiye’de En Çok İzlenen Komedi Filmleri Üzerine İçerik Analizi
  Sayfalar 354 - 376
  Nermin ORTA
 17. Kent Kimliğinin Yansıtılmasında Müzelerin Kentsel İletişim Bağlamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 377 - 398
  Nurgül SOYDAŞ, Birgül ÜSTÜNBAŞ
 18. Aksanlı Sinemanın İzleklerinden Hukuk Mücadelesi ve Adalet Arayışına Keskin Bir Manevra: Paramparça Filmi Üzerine Alımlama Çalışması
  Sayfalar 399 - 421
  Özlem ÖZGÜR, Sevil YILDIZ
 19. Yanlış Bilgi Salgını: COVID-19 Salgını Döneminde Türkiye’de Dolaşıma Giren Sahte Haberler
  Sayfalar 422 - 444
  Selman Selim AKYÜZ
 20. Escape to Fantasy: Relocation of Fantastic Genre on Netflix Platform
  Sayfalar 445 - 463
  Yasemin ÖZKENT
 21. Türkiye’de Twitter’ın Kamusal Tartışmalardaki Rolü Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 464 - 489
  Zafer KIYAN, Uğur KOCAGER
Dizinler