Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2619-9718 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi | http://iletisim.akdeniz.edu.tr/akademik-dergi/


Dergimiz, iletişim alanındaki çalışmaların yayımlandığı akademik, “hakemli” bir dergidir. Dergimiz iletişim alanının disiplinler arası niteliğini önemseyen, çeşitli kapsam ve yönelimlerdeki tüm akademik çalışma anlayışlarının değerli olduğunu kabul eden, ülkemizdeki iletişim alanındaki literatürün gelişmesine katkıda bulunmayı öncelikli bir görev olarak benimseyen bir süreli yayın olarak 2003 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır.
Dergimiz, ULAKBİM SBVT, EBSCO, RESEARCHBİB, SciLit, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi, ERIH PLUS ve MIAR veri tabanı tarafından taranmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez e-dergi olarak yayımlanan dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.
Dergimizde araştırma ve derleme makalelerine, kitap eleştirilerine, akademik yorum ve değerlendirmelere, çeviri ve benzeri yazılara yer verilmektedir. Yayımlanan bu çalışmalara telif ücreti ödenmeyecektir.
34. Sayı (Aralık 2020) İçin Makale Çağrısı
Değerli Akademisyenler, İletişim alanındaki çalışmaların yayımlandığı akademik “hakemli” bir dergi olan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nin 34. Sayısı için teorik ya da ampirik içerikli makalelerinizi, akademik yorum, kitap eleştirisi ve çevirilerinizi http://dergipark.gov.tr/akil adresinden 12-17 Ağustos 2020 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz.
Not: Bu tarihler dışında sistem otomatik olarak kapalı olacağı için makale yüklemesi hiçbir surette mümkün olmayacaktır.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2619-9718 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi | http://iletisim.akdeniz.edu.tr/akademik-dergi/
Kapak Resmi


Dergimiz, iletişim alanındaki çalışmaların yayımlandığı akademik, “hakemli” bir dergidir. Dergimiz iletişim alanının disiplinler arası niteliğini önemseyen, çeşitli kapsam ve yönelimlerdeki tüm akademik çalışma anlayışlarının değerli olduğunu kabul eden, ülkemizdeki iletişim alanındaki literatürün gelişmesine katkıda bulunmayı öncelikli bir görev olarak benimseyen bir süreli yayın olarak 2003 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır.
Dergimiz, ULAKBİM SBVT, EBSCO, RESEARCHBİB, SciLit, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi, ERIH PLUS ve MIAR veri tabanı tarafından taranmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez e-dergi olarak yayımlanan dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.
Dergimizde araştırma ve derleme makalelerine, kitap eleştirilerine, akademik yorum ve değerlendirmelere, çeviri ve benzeri yazılara yer verilmektedir. Yayımlanan bu çalışmalara telif ücreti ödenmeyecektir.
34. Sayı (Aralık 2020) İçin Makale Çağrısı
Değerli Akademisyenler, İletişim alanındaki çalışmaların yayımlandığı akademik “hakemli” bir dergi olan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nin 34. Sayısı için teorik ya da ampirik içerikli makalelerinizi, akademik yorum, kitap eleştirisi ve çevirilerinizi http://dergipark.gov.tr/akil adresinden 12-17 Ağustos 2020 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz.
Not: Bu tarihler dışında sistem otomatik olarak kapalı olacağı için makale yüklemesi hiçbir surette mümkün olmayacaktır.

Sayı 33 - 30 Haz 2020
 1. Post-Truth Siyaset Bağlamında Yeni Medya: 2019 Yerel Seçimi Örneğinde Bir İnceleme
  Sayfalar 11 - 34
  Ayşe Fulya ŞEN , Hacer TAŞDELEN
 2. Farklı Sektörlerdeki Çalışanların Gözünden İşveren Markası: İşveren Markası ve Kurum Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 35 - 53
  Burcu ÖKSÜZ
 3. Siyasal Kampanyaların Geleceğinde Veri Temelli Yönelimler
  Sayfalar 54 - 72
  Burcu ZEYBEK
 4. A Twitter-Based Analysis Of Hashtag And Mention Actions As An İndicator Of Turkish General Elections’ Outcomes
  Sayfalar 73 - 90
  Enes ABANOZ
 5. Yönetim Bilişim Sistemleri Öğrencilerinin “Halkla İlişkiler” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 91 - 105
  Ercan AKTAN , Murat KOÇYİĞİT , Veysel ÇAKMAK
 6. Halkla İlişkiler ve Kurumsal Yönetişim Bağlamında Sosyal Medyanın Kullanımı: Türkiye’deki Siyasi Partilerin Facebook ve Twitter Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 106 - 128
  Ezel TÜRK , Ayhan BAYRAM
 7. Sosyal Medyadaki Kültürel Kimliklerin Dönüşümü Odaklı “Blogger Anne” Kimliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 129 - 157
  Gözde YARDIM
 8. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Finansal Kriz İletişim Stratejileri
  Sayfalar 158 - 177
  Hale BOZKURT
 9. Medyanın Bilimle İmtihanı: Türkiye'de Gazetelerde Yer Alan Bilim Haberleri Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 178 - 197
  Meltem ŞAHİN , Hülya ÖZTEKİN
 10. Sosyal Ağ Kullanımı: Sosyal Kazanımlar, Kendini Gerçekleştirme ve Aidiyet
  Sayfalar 198 - 210
  Kemal ELCİYAR , Mestan KÜÇÜK
 11. Kamu Diplomasisinin Genişleyen Repertuarı: Medya Okuryazarlığı ve Doğruluk Kontrol Platformları
  Sayfalar 211 - 229
  Mehmet Fatih ÇÖMLEKÇİ
 12. Bahtinyen Karnavalesk Bağlamında Kült Film Kavramı
  Sayfalar 230 - 250
  Mehmet SARI
 13. Öncü: 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi’nin Ardından Çıkan Bir Gazetenin Tarihi
  Sayfalar 251 - 274
  Meltem ŞAHİN
 14. Bilimkurgu Sinemasında Başka Gezegenlere Göç: Beden, Kimlik ve Benlik Kavramları Çerçevesinde “Pandorum” Filmi Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 275 - 295
  Mikail BOZ
 15. Sağlık Çalışanları Arasında Sosyal Medya Bağımlılığı: İki Boyutlu Benlik Saygısının Rolü
  Sayfalar 296 - 317
  Şükrü BALCI , Enderhan KARAKOÇ , Nesrin ÖĞÜT
 16. Kitle ve Kültür Turizmi Bağlamında JollyTur ve EtsTur Seyahat Acentelerine Ait İnternet Reklamlarının İçerik Analizi
  Sayfalar 318 - 337
  Zeynep Nihan BAKIR , Hasan Cem ÇELİK
Dizinler