e-ISSN: 2619-9718
Başlangıç: 2003
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Akdeniz Üniversitesi
Kapak Resmi
       

36. sayı için makale kabulü 31.08.2021 günü sona ermiştir. Gösterilen yoğun ilgi için teşekkür ederiz. 

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2003 yılından bu yana iletişim alanında yenilikçi çalışmaların yayımlandığı akademik, hakemli ve uluslararası bir dergidir. ULAKBİM SBVT, EBSCO, RESEARCHBİB, SciLit, SOBIAD, Türk Eğitim İndeksi, ERIH PLUS ve MIAR veritabanlarında taranmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez e-dergi olarak yayımlanan dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. İletişim alanının disiplinler arası niteliğini önemseyen, iletişim literatürüne katkı sağlayacak özgün araştırma ve derleme makalelere öncelik veren bir süreli yayın olarak yayın hayatını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Dergi web sayfası: https://iletisimdergisi.akdeniz.edu.tr/ 

2021 - Sayı: 36