Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2619-9718 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi | http://iletisim.akdeniz.edu.tr/akademik-dergi/


Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, iletişim alanındaki çalışmaların yayımlandığı akademik, “hakemli” bir dergidir. Dergimiz iletişim alanının disiplinler arası niteliğini önemseyen, çeşitli kapsam ve yönelimlerdeki tüm akademik çalışma anlayışlarının değerli olduğunu kabul eden, ülkemizdeki iletişim alanındaki literatürün gelişmesine katkıda bulunmayı öncelikli bir görev olarak benimseyen bir süreli yayın olarak 2003 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır.

        

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ULAKBİM SBVT, EBSCO, RESEARCHBİB, SciLit, SOBIADTürk Eğitim İndeksiERIH PLUS ve MIAR  veri tabanı tarafından taranmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez e-dergi olarak yayımlanan dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

32. Sayı İçin Makale Çağrısı
Değerli Akademisyenler,
İletişim alanındaki çalışmaların yayımlandığı akademik “hakemli” bir dergi olan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nin 32. Sayısı (Aralık 2019) için teorik ya da ampirik içerikli makalelerinizi, akademik yorum, kitap eleştirisi ve çevirilerinizi Dergipark Sistemi (http://dergipark.gov.tr/akil) adresinden  9 - 15 Eylül 2019 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz.

Not:Bu tarihler dışında sistem otomatik olarak kapalı olacağı için makale yüklenmesi hiç bir surette mümkün olmayacaktır.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2619-9718 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Akdeniz Üniversitesi | http://iletisim.akdeniz.edu.tr/akademik-dergi/
Kapak Resmi


Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, iletişim alanındaki çalışmaların yayımlandığı akademik, “hakemli” bir dergidir. Dergimiz iletişim alanının disiplinler arası niteliğini önemseyen, çeşitli kapsam ve yönelimlerdeki tüm akademik çalışma anlayışlarının değerli olduğunu kabul eden, ülkemizdeki iletişim alanındaki literatürün gelişmesine katkıda bulunmayı öncelikli bir görev olarak benimseyen bir süreli yayın olarak 2003 yılından bu yana Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayımlanmaktadır.

        

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ULAKBİM SBVT, EBSCO, RESEARCHBİB, SciLit, SOBIADTürk Eğitim İndeksiERIH PLUS ve MIAR  veri tabanı tarafından taranmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez e-dergi olarak yayımlanan dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir.

 

32. Sayı İçin Makale Çağrısı
Değerli Akademisyenler,
İletişim alanındaki çalışmaların yayımlandığı akademik “hakemli” bir dergi olan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi’nin 32. Sayısı (Aralık 2019) için teorik ya da ampirik içerikli makalelerinizi, akademik yorum, kitap eleştirisi ve çevirilerinizi Dergipark Sistemi (http://dergipark.gov.tr/akil) adresinden  9 - 15 Eylül 2019 tarihleri arasında yükleyebilirsiniz.

Not:Bu tarihler dışında sistem otomatik olarak kapalı olacağı için makale yüklenmesi hiç bir surette mümkün olmayacaktır.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 31 Sayı Haziran 2019 Son Sayı
Sayı 31 - Haz 2019
 1. Kayıp Otoban’ın İzinde: David Lynch’in Postmodern Dünyası
  Sayfalar 13 - 31
  Aslı Favaro
 2. Postmodern Romantik İlişkiler ve Reklam: Tinder Örneği
  Sayfalar 32 - 59
  Aysel Tapan
 3. Narsisizm ve Selfie Paylaşımı İlişkisi Üzerine Nicel Bir Araştırma
  Sayfalar 60 - 88
  Berk Çaycı, Ayşegül Elif Çaycı, İhsan Eken
 4. “Come to Beşiktaş” İletişim Kampanyası: Mem Yaratımı ve Üreten Tüketicilik
  Sayfalar 89 - 122
  Bilgen Aydın Sevim
 5. İktidar, Bellek ve Sinema
  Sayfalar 123 - 146
  Burak Medin
 6. Reklamcılıkta Distopya Gerçeği: Reklamlara Yönelik Bir Çözümleme
  Sayfalar 147 - 170
  Cihan Becan
 7. Markalara Yönelik Sanal Dedikodu ve Marka Beğenilirliği İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 171 - 194
  Ebru Gökaliler, Ezgi Saatcıoğlu
 8. Moda Uzamı ve Toplumsal Uzam: Diesel Reklamlarında Uzamın Görsel Tasarımının İdeolojik Etkisi
  Sayfalar 195 - 211
  Eda Er Özden
 9. Yeni Medya Ve Temsil: İnternet Gazeteciliğinde Cinsiyet Kimliklerinin Sunumu
  Sayfalar 212 - 231
  Fatih Söğüt
 10. Marka İletişimini Yeniden Düşünmek: Marka Gazeteciliği
  Sayfalar 232 - 253
  Belma Fırlar
 11. Haberde Söylem Üretimi: 2018 Döviz Kuru Krizinin Haber Medyasındaki Yansımaları
  Sayfalar 254 - 275
  A. Fulya Şen, Hacer Taşdelen
 12. Çocuk Televizyon Kanallarının Yeni Medyada Genişleyen Kullanım Alanı ve Değişen Televizyon Seyri: TRT Çocuk, Baby TV ve Disney Junior Örnekleri
  Sayfalar 276 - 304
  Gamze Yılmaz Güntay
 13. Geleneksel ve Sosyal Medyada Reklama Yönelik Tutum ve Reklam Değeri Arasındaki İlişkinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 305 - 322
  G. Motif Atar, N. Bilge İspir
 14. Terrorism and Newspapers: Representation of ISIL and PKK Terror Attacks in Turkish Newspapers
  Sayfalar 323 - 338
  İbrahim Efe
 15. Sağlık İletişiminde E-Şikayet: Hastaların ve Hasta Yakınlarının Sikayetvar.com Paylaşımları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 339 - 355
  Mehpare Tokay Argan, Ali Arıcı
 16. Dijital Gözetimin Pazarlama Amaçlı Aracıları: “Çerezler” ve Çerez Kullanımında “Açık Rıza”
  Sayfalar 356 - 376
  Merih Taşkaya, Ömür Talay
 17. Amerikan Post-Apokaliptik Bilimkurgu Sinemasında Kıyamet İdeolojisi (1924-2000)
  Sayfalar 377 - 403
  Mikail Boz, Dilek Takımcı
 18. Dijital Çağın Yeni Hastalığı: Dijital İstifçilik
  Sayfalar 404 - 420
  Mustafa İşliyen
 19. Dijital Halkla İlişkiler ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Bağlamında Müşteri Memnuniyet Unsurlarının İncelemesi
  Sayfalar 421 - 443
  Nafise Şirzad, Eda Turancı
 20. Kadın Milletvekili Adaylarının Basında Temsili (7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri)
  Sayfalar 444 - 470
  Nilay Hoşaf, Erhan Arslan
 21. Uluslararası Sponsorluğun Marka Algısına Etkisi
  Sayfalar 471 - 494
  Kadir Canöz
 22. Toplumsal Değişimin Ahlaki Çatlağı: Elena
  Sayfalar 495 - 511
  Perihan Taş Öz
 23. Acı Aşk Filminin “Erkeklik Krizi” Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 512 - 536
  Rifat Becerikli, Sefer Kalaman
 24. Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşunun Sponsorluk Uygulamaları: Kurumsal Web Sayfaları Üzerine Bir Analiz
  Sayfalar 537 - 559
  Salih Gürbüz, Ahmet Tarhan
 25. Transmedya Uygulamalarında Yayılma Kanalları: Küresel Örnekler Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 560 - 576
  Selçuk Bazarcı
 26. Kadının İmkânsız Tamlığı Olarak Annelik: Reklamlarda Anneler
  Sayfalar 577 - 600
  Semiray Yücebaş
 27. Kültür Endüstrisi Güdümünde Boş Zaman Pratiklerinde Tektipleşme: "Keyif" Etiketi İle Yapılmış İnstagram Paylaşımları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 601 - 622
  Seyhan Aksoy
 28. Etik Bir Değer Olarak Utanç Duygusu İnsan Olmanın Dayanılmaz Sessizliğİi
  Sayfalar 623 - 642
  Sıdıka Yılmaz
 29. Hate Speech in Online Health News: News about HIV/AIDS
  Sayfalar 643 - 664
  Simge Süllü Durul, Elgiz Yılmaz Altuntaş
 30. Kültürel Süreklilik Bağlamında Türk Halk Kültüründe Mavi/Turkuaz Mavisi ve Nazar Boncuğu
  Sayfalar 665 - 688
  Şebnem Soygüder Baturlar, Levent Yaylagül
 31. Sosyal Medya Kullanımının Bir Belirleyicisi Olarak Narsisizm: Konya’da Yaşayan Kullanıcılar Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 689 - 709
  Şükrü Balcı, Hamide Sarıtaş
 32. Türkiye’de Gazetecilik Literatürü: 1992-2018 Yılları Arasında Yayımlanmış Makaleler Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 710 - 732
  Ümit Atabek, Gülseren Şendur Atabek
Dizinler