e-ISSN: 2667-405X
Başlangıç: 1999
Yayıncı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Kapak Resmi

Dergimizdeki makale yoğunluğu sebebiyle yollamış olduğunuz makaleler, süreçlerini tamamlasalar dahi en erken 2024 yılının Aralık sayısında yayımlanabilecektir.

Dergimizin "Ekonomi ve Politikada 100 Yıllık Miras ve Gelecek Perspektifi" özel sayısı yayımlanacaktır. Bu kapsamda 29.09.2023 tarihine kadar aşağıdaki konulara ilişkin yollanan ve hakem sürecini tamamlayan makaleler özel sayımızda yer alacaktır. 

- Yenilik Ekonomisi, Dijitalleşme ve Teknoloji
- Uluslararası Ticaret ve Turizm Ekonomisi
- İşgücü Piyasaları
- Kamu Ekonomisi ve Finansmanı
- Eğitim ve Sağlık Ekonomisi
- Yoksulluk, Gelir Dağılımı ve Refah Ekonomisi
- Tarım ve Çevre Ekonomisi
- Teknoloji Yönetimi ve Bilgi Toplumu
- Para ve Sermaye Piyasaları
- Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi dört ayda bir yayımlanan ulusal ve “hakemli” bilimsel bir dergidir. 1999 yılından itibaren  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak yayın hayatına devam eden dergi 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren 7141/ 30425 sayılı kanun ile fakültenin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine geçmesi sonrası isim değiştirerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak yayımlanmaya devam etmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

İletişim Dergi Tarihçesi

2024 - Cilt: 25 Sayı: 3

Dergimizin Tarandığı İndeksler

TÜBİTAK-ULAKBİM (SBVT) - 2008 Cilt 10 Sayı 1'den itibaren,
SOBİAD, 2018 Haziran'dan itibaren,
ASOS Index - 2011 Cilt 13 Sayı 1'den itibaren,
EBSCO - 2009 Cilt 11 Sayı 2'den itibaren,
ve ProQuest - 2018 Cilt 20 Sayı 2'den itibaren.

Telif Hakkı Formu

Örnek telif hakkı formu için tıklayınız.