Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-405X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi |


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi dört ayda bir yayımlanan uluslararası ve “hakemli” bilimsel bir dergidir. 1999 yılından itibaren  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak yayın hayatına devam eden dergi 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren  7141/ 30425  sayılı kanun  ile fakültenin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine geçmesi sonrası isim değiştirerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak yayımlanmaya devam etmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2667-405X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi |
Kapak Resmi


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi dört ayda bir yayımlanan uluslararası ve “hakemli” bilimsel bir dergidir. 1999 yılından itibaren  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak yayın hayatına devam eden dergi 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren  7141/ 30425  sayılı kanun  ile fakültenin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine geçmesi sonrası isim değiştirerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak yayımlanmaya devam etmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Cilt 21 - Sayı 3 - 16 Ara 2019
 1. Sosyal Demokrasiden Yeni Sağa CHP’nin Söylemsel Dönüşümü: Bir Siyasal Söylem Çözümlemesi Denemesi
  Sayfalar 434 - 461
  A. Fulya ŞEN , Şule YENİGÜN ALTIN
 2. Küresel Likidite Bolluğu Döneminde, Gelişen Piyasa Ekonomilerine Yönelik Kisa Vadeli Sermaye Hareketlerinin Belirleyicileri: Türkiye Örneği
  Sayfalar 462 - 486
  Baki DEMİREL
 3. Resmi Burslu Statüde Yurt Dışına Lisansüstü Eğitime Gönderilen Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 487 - 510
  Semih AKTEKİN , Ferhat KARATAŞ
 4. Türkiye'de Parti Sistemi: Tarihsel Bir Analiz
  Sayfalar 511 - 534
  Tuncay ÖNDER
 5. Bireylerde Organ Bağışını Etkileyen Faktörler: OECD Ülkeleri için Bir Araştırma
  Sayfalar 535 - 547
  Eda Nur AZAK , Hülya ŞEN
 6. Sağlık Hizmetlerinde Beklemeye İlişkin Alıcıların Duygusal Tepkileri
  Sayfalar 548 - 573
  Eda YILMAZ ALARÇİN
 7. CBOE VIX Endeksi ile OECD Ülke Borsaları Arasındaki Volatilite Yayılımı CCC-MGARCH Modeli ile Ampirik Bir Araştırma
  Sayfalar 574 - 595
  Emre Esat TOPALOĞLU
 8. Kırık Camlar Teorisinin İşletmelere Uyarlanması: Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 596 - 617
  Meral BEKTAŞ , Pınar ERKAL , Dilşad Tülgen ÇETİN
 9. Finansallaşma ve İşsizlik: Gelişen-8 (D-8) Ülkeleri Örneği
  Sayfalar 618 - 639
  Mercan HATİPOĞLU
 10. Psikolojik Güçlendirme İle Psikolojik Sahiplenme Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Devlet Hastanesi Örneği
  Sayfalar 640 - 665
  Öznur YAVAN TEMİZKAN
 11. Malmquıst İndeks İle OECD Ülkelerinin Sağlık Sistemleri Performansının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 666 - 682
  Pınar Yalçin BALÇIK , Murat KONCA
 12. A Political Reconsideration of Social Movements: The Case 15M Movement in Spain
  Sayfalar 683 - 705
  Şebnem YARDIMCI GEYİKÇİ
 13. Typology and Comparison of Turkish Entrepreneurs in Germany and Turkey
  Sayfalar 706 - 736
  Abdullah BALLI
 14. Ekonomik ve Sosyal Altyapı Yatırımları ile Bölgesel Gelir İlişkisi: Türkiye Örneği
  Sayfalar 737 - 756
  Mustafa KIZILTAN , Anna GOLOVKO KIZILTAN , Ahmet Burçin YERELİ
 15. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Emek-Sermaye-Enerji Faktörlerinin İkame Esnekliği ve Çıktı Esneklikleri
  Sayfalar 757 - 784
  Mehmet SONGUR
 16. Alturistik (Özgeci) Liderlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
  Sayfalar 785 - 802
  Cuma ÇAKMAK , İsmail BİÇER , Özgür UĞURLUOĞLU
 17. Sağlık Alanında Meslekleşme ve Türkiye'nin Yaşadığı Sorunlar: Yeni Mesleklere Doğru
  Sayfalar 803 - 816
  Haşim ÇAPAR
 18. Sürdürülebilir Kalkınmadan Sürdürülemez Çevreye Doğru: Çevre – Kalkınma İkilemi
  Sayfalar 817 - 842
  Selçuk DENEK
 19. Küreselleşmenin Sonucu Küresel Isınma Dünyayı Yok Etmeden Yeni Bir Ekonomik Sistemi Benimsemek
  Sayfalar 843 - 855
  Elif AVANER
 20. Türkiye’de Fisher Hipotezinin Fourier Yaklaşımı ile İncelenmesi
  Sayfalar 856 - 878
  Mustafa Orhan ÖZER
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1302-2024 2148-1792 1999-2018
Dizinler
Dergimizin Tarandığı İndeksler

TÜBİTAK-ULAKBİM (SBVT), SOBİAD, ASOS Index, EBSCO ve ProQuest

Yazarların Dikkatine
 • Dergimize gönderilen tüm makalelerin intihal.net hizmetinden alınmış rapor ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir (iThenticate ya da Turnitin'den alınan raporlar da geçerlidir).
 • Yazarların yüksek lisans tezlerinden türetilmiş makaleler kabul edilmemektedir. 
 • Makale sayısı ve süreçlerdeki yoğunluk nedeniyle Nisan ve Ağustos sayılarının kotaları dolmuştur, yeni makalelerin değerlendirmeleri 2020 Aralık ayı sayısına kadar devam edebilir.
 • Makalelere DOI numarası, dergimiz sayısında yayımlandıktan sonra verilmektedir.
Telif Hakkı Formu

Örnek telif hakkı formu için tıklayınız.