Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2667-405X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi |


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi dört ayda bir yayımlanan uluslararası ve “hakemli” bilimsel bir dergidir. 1999 yılından itibaren  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak yayın hayatına devam eden dergi 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren  7141/ 30425  sayılı kanun  ile fakültenin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine geçmesi sonrası isim değiştirerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak yayımlanmaya devam etmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2667-405X | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi |
Kapak Resmi


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi dört ayda bir yayımlanan uluslararası ve “hakemli” bilimsel bir dergidir. 1999 yılından itibaren  Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak yayın hayatına devam eden dergi 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren  7141/ 30425  sayılı kanun  ile fakültenin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine geçmesi sonrası isim değiştirerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak yayımlanmaya devam etmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. 

20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu EYİ 2020 Özel Sayısı Son Sayı
Sayı - 2 Tem 2020
 1. Avrupa Birliği ve Türkiye için Ekonomik Göstergeler ile Sağlık ve Araştırma Geliştirme Göstergeleri Arasındaki İlişkiler
  Sayfalar 1 - 21
  Ebru ÖZGÜR GÜLER , Dilek VEYSİKARANİ , Didem KESKİN
 2. Türkiye Ekonomisinde Altın ve Petrol Fiyatlarının Makroekonomik Değişkenlerle İlişkisi
  Sayfalar 22 - 37
  Funda YURDAKUL , Selen Büke AKDAŞ
 3. Büyük Veri Görselleştirme: Emlak Sektörüne İlişkin Bir Uygulama
  Sayfalar 38 - 57
  Esen YILDIRIM , Elif ERKURT
 4. Cholesky Ayrıştırması Yöntemi Kullanılarak Varyans Analizine (ANOVA) Lineer Regresyon Yaklaşımı ve Excel Uygulaması
  Sayfalar 58 - 77
  Mustafa TEKİN , Haydar EKELİK
 5. MLP/RBF Ağ Mimarileriyle Hibrit MGARCH-ANN Model Performans Karşılaştırması: Petrol Fiyat Oynaklığı
  Sayfalar 78 - 93
  Nurcan METİN , Kübra KARADAĞ , Mehmet Kenan TERZİOĞLU
 6. Sağ-Yönlü ADF Sınamaları ile Ankara İlinde Konut Balonu Araştırması
  Sayfalar 94 - 116
  Atilla GÖKÇE , İlkay GÜLER
 7. Türkiye’de Kadın İşsizlik Oranlarının Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri İle İncelenmesi
  Sayfalar 117 - 132
  Fatih ÇEMREK , Tuğba ŞEKER
 8. Aralık Tip-II Bulanık TOPSIS Yöntemi ile Bir Konaklama İşletmesinde Tedarikçi Seçimi
  Sayfalar 133 - 155
  Kemal VATANSEVER , Salih TELLİOĞLU
 9. BIST Lokanta ve Oteller Sektöründeki Turizm İşletmelerinin Finansal Performanslarının MACBETH ve EDAS Yöntemleri ile İncelenmesi
  Sayfalar 156 - 178
  Talip ARSU , Ejder AYÇİN
 10. Türkiye’de Sigara Yasaklarının Sigara Kullanımı Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 179 - 190
  Ozlem IPEK , Egemen İPEK
 11. Veri Zarflama Analizi ile Düzey – 2 Bölgelerinin GSYİH Katkısının Analizi
  Sayfalar 191 - 206
  Ahmet AKTAS , Mehmet KABAK
 12. Otonom Kara ve Hava Araçları ile Akıllı Tarım: Hasat Optimizasyonu Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 207 - 220
  Alparslan GÜZEY , Mehmet Mutlu AKINCI , Şenol ALTAN
 13. Pozitif Çarpık Dağılımın Yığın Ortalaması İçin Mutlak Sapmaya Dayalı Güven Aralıkları
  Sayfalar 221 - 236
  Zeliha TÜRKMEN , Hamza GAMGAM
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1302-2024 2148-1792 1999-2018
Dizinler
Dergimizin Tarandığı İndeksler

TÜBİTAK-ULAKBİM (SBVT), SOBİAD, ASOS Index, EBSCO ve ProQuest

Yazarların Dikkatine
 • Dergimize gönderilen tüm makalelerin intihal.net hizmetinden alınmış rapor ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir (iThenticate ya da Turnitin'den alınan raporlar da geçerlidir).
 • Yazarların yüksek lisans tezlerinden türetilmiş makaleler kabul edilmemektedir. 
 • Makale sayısı ve süreçlerdeki yoğunluk nedeniyle Nisan ve Ağustos sayılarının kotaları dolmuştur, yeni makalelerin değerlendirmeleri 2020 Aralık ayı sayısına kadar devam edebilir.
 • Makalelere DOI numarası, dergimiz sayısında yayımlandıktan sonra verilmektedir.
 • 2020 yılı ve sonrasındaki sayılar için makale gönderen yazarlar; anket, odak grup görüşmesi, gözlem, deney vb. nitel ve nicel yöntemler kullanılarak yapılan çalışmalarında, kişisel verileri koruma kanunu gereğince retrospektif çalışmalar için etik kurul izin belgesi beyan etmeleri zorunludur. Çalışmalarında başkalarına ait ölçek, anket, fotoğraf kullanılması durumunda bunların sahiplerinden izin alınması ve bunun belgelendirilmesi, kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uygunluğun belirtilmesi gereklidir. Bu kurallara uygun olmayan tüm çalışmalar reddedilecektir.
Telif Hakkı Formu

Örnek telif hakkı formu için tıklayınız.