Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-7811 | e-ISSN 2146-7811 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Amasya Üniversitesi |


Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Amasya Education Journal),                            Eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Yayınlanmak isteği ile gönderilecek makalelerin, derginin elektronik sistemi üzerinden Editöre ulaştırılması gerekmektedir. Dergi, her kurumdan veya kurum dışından ve her ulustan bilim insanlarının çalışmalarına açıktır. Dergiye gönderilen makalelerin dergi şablonunda düzenlenmiş kaynaklar dışındaki halinin itenticate benzeşim oranı %20'nin altında olması gerekir. 


Derginin yayın dili: Türkçe'dir. İngiliz dilinde uzun özete yer verilmektedir.

Derginin yayın sıklığı: Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.

Derginin makale kabul oranı: % 55 (30.Kasım.2019 itibarı ile)

Makale göndermek isteyenler için MAKALE ŞABLONU

* Makalenizi bu şablonu kullanarak yazınız.

Makale ile gönderilmesi gereken TELİF HAKKI FORMU

* Telif Hakkı Formunu açmada sorun yaşayanlar için indirilmesi gereken eklenti:

Office Uyumluluk Paketi (Office 2003 kurulu bilgisayarlar için)

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-7811 | e-ISSN 2146-7811 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Amasya Üniversitesi |
Kapak Resmi


Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Amasya Education Journal),                            Eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Yayınlanmak isteği ile gönderilecek makalelerin, derginin elektronik sistemi üzerinden Editöre ulaştırılması gerekmektedir. Dergi, her kurumdan veya kurum dışından ve her ulustan bilim insanlarının çalışmalarına açıktır. Dergiye gönderilen makalelerin dergi şablonunda düzenlenmiş kaynaklar dışındaki halinin itenticate benzeşim oranı %20'nin altında olması gerekir. 


Derginin yayın dili: Türkçe'dir. İngiliz dilinde uzun özete yer verilmektedir.

Derginin yayın sıklığı: Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.

Derginin makale kabul oranı: % 55 (30.Kasım.2019 itibarı ile)

Makale göndermek isteyenler için MAKALE ŞABLONU

* Makalenizi bu şablonu kullanarak yazınız.

Makale ile gönderilmesi gereken TELİF HAKKI FORMU

* Telif Hakkı Formunu açmada sorun yaşayanlar için indirilmesi gereken eklenti:

Office Uyumluluk Paketi (Office 2003 kurulu bilgisayarlar için)

Cilt 8 - Sayı 2 - 16 Ara 2019
 1. Editörden, İç Kapak ve İçindekiler
  Sayfalar 1 - 1
  Orhan KARAMUSTAFAOĞLU
 2. Biyoloji Öğretmenlerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri: Trabzon Örneği
  Sayfalar 185 - 214
  Serpil AŞIK , Arzu SAKA
 3. Okul öncesi Öğretmen Adaylarının Bilim İnsanı Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 215 - 239
  Murat BARTAN
 4. Matematik Öğretmen Adayları Doğal Sayıları Nasıl Tanımlıyor?
  Sayfalar 240 - 271
  Yusuf Emre ERCİRE , Serkan NARLI
 5. Öğretmen Adaylarının Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerine İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 272 - 314
  Hacer ULU
 6. Okul Öncesi Öykü Kitaplarında Yer Alan Deyimler ve Çocukların Bu Deyimlere İlişkin Algılarının Resimleri Aracılığıyla İncelenmesi
  Sayfalar 315 - 351
  Cemile KARA EREN , Esma ARSLAN , Zeynep DÖNMEZ , Sibel DAVARCIOĞLU , Abide GÜNGÖR AYTAR
 7. Ortaokul Öğretmenlerinin Türkiye’deki Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 352 - 372
  Ferhat KARAKAYA , Selçuk ARIK , Osman ÇİMEN , Mehmet YILMAZ
 8. Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Programlama Araçlarına İlişkin Deneyimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 373 - 396
  Necla DÖNMEZ USTA , Ebru TURAN GÜNTEPE
 9. Etkinlik Temelli Sınıf Yönetimi Hizmet İçi Eğitim Kursu Programının Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi
  Sayfalar 397 - 418
  Mücahit AYRA , İlker KÖSTERELİOĞLU
 10. Ortaöğretime Geçişte Sınav Değişikliği Yaşayan Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Sınav Kaygılarının İncelenmesi
  Sayfalar 419 - 442
  Oktay BEKTAS , Osman Orhan DEMİR , Murat SARAÇOĞLU
 11. Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Otizme İlişkin Görüşleri: Türkiye ve İran Örnekleminde Karşılaştırmalı Nitel Araştırma
  Sayfalar 443 - 470
  Shiva SAEİGHİ MAMEGHANİ , Cem GENÇOĞLU , Ercüment ERSANLI , Abdullah Nuri DİCLE
 12. Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Oyun Konusundaki Görüşleri: Samsun Örneği
  Sayfalar 471 - 501
  Evşen AYMEN PEKER , Erol TAŞ