Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Eylül 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2146-7811 | e-ISSN 2146-7811 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Amasya Üniversitesi |


Eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergi, her kurumdan veya kurum dışından ve her ulustan bilim insanlarının çalışmalarına açıktır. Dergiye gönderilen makalelerin dergi şablonunda düzenlenmiş kaynaklar dışındaki halinin benzeşim oranı %20'nin altında olması gerekir.

Duyuru: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir ( Madde 8). Bu değişiklik Etik Kurul Onayı’nda yer alan izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer almasını zorunlu kılmaktadır. TR Dizin yetkilileri, 2020 yılı içerisinde süreci başlatılan veya süreci yeni başlayacak olan tüm makaleler için “Etik Kurul Onayı’nın” zorunlu olduğu bildirilmiştir. Bu kriteri sağlamayan makalenin dergimizin TR DİZİN’de taranma sürecini olumsuz etkileyeceğinden, yayınlanması mümkün olmayacaktır.

Derginin yayın dili: Türkçe'dir. İngiliz dilinde uzun özete yer verilmektedir.

Derginin yayın sıklığı:Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.

Derginin makale kabul oranı: %49 (DergiPark'a geçildikten sonra 01.Ocak.2021 itibarı ile)

Makale göndermek isteyenler için MAKALE ŞABLONU

* Makalenizi bu şablonu kullanarak yazınız.

Makale ile gönderilmesi gereken TELİF HAKKI FORMU

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 2146-7811 | e-ISSN 2146-7811 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Amasya Üniversitesi |
Kapak Resmi


Eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergi, her kurumdan veya kurum dışından ve her ulustan bilim insanlarının çalışmalarına açıktır. Dergiye gönderilen makalelerin dergi şablonunda düzenlenmiş kaynaklar dışındaki halinin benzeşim oranı %20'nin altında olması gerekir.

Duyuru: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir ( Madde 8). Bu değişiklik Etik Kurul Onayı’nda yer alan izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer almasını zorunlu kılmaktadır. TR Dizin yetkilileri, 2020 yılı içerisinde süreci başlatılan veya süreci yeni başlayacak olan tüm makaleler için “Etik Kurul Onayı’nın” zorunlu olduğu bildirilmiştir. Bu kriteri sağlamayan makalenin dergimizin TR DİZİN’de taranma sürecini olumsuz etkileyeceğinden, yayınlanması mümkün olmayacaktır.

Derginin yayın dili: Türkçe'dir. İngiliz dilinde uzun özete yer verilmektedir.

Derginin yayın sıklığı:Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.

Derginin makale kabul oranı: %49 (DergiPark'a geçildikten sonra 01.Ocak.2021 itibarı ile)

Makale göndermek isteyenler için MAKALE ŞABLONU

* Makalenizi bu şablonu kullanarak yazınız.

Makale ile gönderilmesi gereken TELİF HAKKI FORMU

Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Eylül 2021