Baş Editör (Editor-in-Chief)

Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU

Turkey
editor@amasya.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: AMASYA ÜNİVERSİTESİ

Yardımcı Editör (Assistant Editor)

Dr. Öğr. Üyesi Alpay AKSİN

Turkey
alpay3@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6675-3094
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: AMASYA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Yayın Kurulu (Editorial Board)

Prof. Dr. Ali AKDENİZ

Turkey
arakdeniz@gmail.com
Konular: Fizik Eğitimi

Prof. Dr. Murat ALTUN

Turkey
maltun@uludag.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi,Matematik Eğitimi
Kurum: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Prof. Dr. İzzet KARA

Turkey
ikara@pau.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Mühendislik
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Yrd. Doç. Dr. Haluk ÖZMEN

Turkey
hozmen@ktu.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Sinan OLKUN

Turkey
ioo.editor@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3764-2528
Konular: Matematik Eğitimi
Kurum: ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Hakemler (Reviewers)

Prof. Dr. Ahmet NALÇACI

Turkey
ahmetnalcaci@ksu.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi

Doç. Dr. Cemil AYDOĞDU

Turkey
caydogdu@hacettepe.edu.tr
Konular: Fen Bilimleri ve Matematik
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Gökhan ÖZSOY

Turkey
gozsoy@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme,Matematik Eğitimi,Temel Eğitim,Matematik Eğitimi
Kurum: Ordu Ünitversitesi

Doç. Dr. Gülten ŞENDUR

Turkey
gulten.sendur@deu.edu.tr
Konular: Kimya Eğitimi
Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Filiz KABAPINAR

Turkey
filizk@marmara.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi,Kimya Eğitimi,Fen Bilgisi Eğitimi
Kurum: Marmara University

Prof. Dr. Hakan Şevki AYVACI

Turkey
hsayvaci@gmail.com
Konular: Eğitim Programları ve Öğretim,Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi,Fizik Eğitimi
Kurum: TRABZON ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ

Doç. Dr. İlhan KARATAŞ

Turkey
karatasilhan@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Kurum: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi İlknur YAZICILAR ÖZÇELİK

Turkey
ilknur.yazicilar@amasya.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3259-7820
Konular: Spor Bilimleri,Beden Eğitimi ve Oyun,Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi,Egzersiz ve Spor Psikolojisi
Kurum: Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Doç. Dr. Oktay ASLAN

Turkey
oktayaslan@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi,Fen Bilgisi Eğitimi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Necmettin Erbakan University

Prof. Dr. Süleyman YAMAN

Turkey
slymnymn@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Fen Bilgisi Eğitimi
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Tamer KUTLUCA

Turkey
tkutluca@dicle.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Matematik Eğitimi
Kurum: DICLE UNIVERSITY

Doç. Dr. Tuğba ÇELİK

Turkey
tcelik77@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2211-9243
Konular: Türkçe Eğitimi,Yeni Türk Edebiyatı,Dilbilimi
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Tuncay ÖZSEVGEÇ

Turkey
tuncay88@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Trabzon Üniversitesi