Hakkında

Eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, deneme/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan; hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergi, her kurumdan veya kurum dışından ve her ulustan bilim insanlarının çalışmalarına açıktır. Dergiye gönderilen makalelerin dergi şablonunda düzenlenmiş kaynaklar dışındaki halinin benzeşim oranı %20'nin altında olması gerekir.

Duyuru: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir (Madde 8). Bu değişiklik Etik Kurul Onayı’nda yer alan izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı numarası) makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer almasını zorunlu kılmaktadır. Bu kriteri sağlamayan makalenin dergimizin TR DİZİN’de taranma sürecini olumsuz etkileyeceğinden, yayınlanması mümkün olmayacaktır.

Derginin yayın dili: Türkçe'dir. İngiliz dilinde uzun özete yer verilmektedir.

Derginin yayın sıklığı: Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayımlanır.

Makale göndermek isteyenler için MAKALE ŞABLONU*

* Dergimiz “Formatsız gönderim” ilkesini benimsemektedir.  Makalenin yayım için kabulü sonrası, yazarlar yukarıdaki makale şablonunu kullanarak yayını sisteme yükleyecektir.

Makale ile gönderilmesi gereken TELİF HAKKI FORMU

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Amasya Education Journal)