Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, öğrenme, öğretme ve değerlendirmeye yönelik araştırma yapan veya bu araştırmadan yararlanan herkes için çok disiplinli, açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Öğrenmenin, öğretmenin ve öğretmenliğin kalitesini yükseltmeyi amaçlayan dergi, bu amaç doğrultusunda tüm eğitim disiplinlerinde/bağlamlarında yapılmış özgün teorik ve ampirik çalışmalara odaklanır. Akademisyenlerin, araştırmacıların ve eğitim politikasını belirleyenlerin ilgisini çeken araştırmaları yayınlamaya kendini adayan bu dergi, geniş kapsamıyla dünya çapında eğitimi ilgilendiren tüm konuların tartışılmasını sağlar.

Aşağıda listelenen eğitim alanları derginin kapsamına girmektedir.

Beden Eğitimi ve Spor
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Coğrafya Eğitimi
Dil Eğitimi
Eğitim Programları ve Öğretimi
Eğitim Tarihi
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Fen Bilgisi Eğitimi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Karşılaştırmalı Eğitim
Matematik Eğitimi
Okul Öncesi Eğitim
Özel Eğitim
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tarih Eğitimi
Açık ve Uzaktan Öğrenme
Yükseköğretim
Yetişkin Eğitimi

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Amasya Education Journal)