Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1304-6187 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Ankara EAH | https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeahtd


Dergimiz,

TR-Dizin (2014' ten itibaren)

Google Scholar

SciLit (2020' den itibaren)

EuroPub (2020' den itibaren)

Index Copernicus World of Journals (2021' den itibaren)

WorldCat (2021' den itibaren)

JournalTOCs (2021' den itibaren)

ESJI - Euroasian Scientific Journal Index- (2021' den itibaren)

BASE - Bielefeld Academic Search Engine - (2021' den itibaren)

Academic Research Index - ResearchBib- (2021' den itibaren)

DRJI - Directory of Research Journals Indexing- (2021' den itibaren)

Türkiye Atıf Dizin

Türk Medline

SOBİAD

Dizinlerinde Dizinlenmektedir.  

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi

ISSN 1304-6187 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Ankara EAH | https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeahtd
Kapak Resmi


Dergimiz,

TR-Dizin (2014' ten itibaren)

Google Scholar

SciLit (2020' den itibaren)

EuroPub (2020' den itibaren)

Index Copernicus World of Journals (2021' den itibaren)

WorldCat (2021' den itibaren)

JournalTOCs (2021' den itibaren)

ESJI - Euroasian Scientific Journal Index- (2021' den itibaren)

BASE - Bielefeld Academic Search Engine - (2021' den itibaren)

Academic Research Index - ResearchBib- (2021' den itibaren)

DRJI - Directory of Research Journals Indexing- (2021' den itibaren)

Türkiye Atıf Dizin

Türk Medline

SOBİAD

Dizinlerinde Dizinlenmektedir.  

Cilt 54 - Sayı 1 - 27 Nis 2021
 1. The Cosmetic and Functional Outcomes of Combined Surgery for Periocular Aging; Changes in Visual Field and Corneal Topography
  Sayfalar 1 - 6
  Seda ÇELİK, Evin ŞİNGAR, Yasemin KATİRCİOGLU, Nurten UNLU
 2. Septorinoplasti Hastalarında Postoperatif Analjezik Ajan Tercihleri: Retrospektif Analiz
  Sayfalar 7 - 11
  Gamze TALİH, Ahmet YÜKSEK
 3. Effect of Respiratory Syncytial Virus Infection on Mean Platelet Volume in Newborns
  Sayfalar 12 - 16
  Hasan AKDUMAN, Seda AYDOĞAN, Nurdan DİNLEN FETTAH, Dilek DİLLİ, Ahmet ÖKTEM, Ahmet ÖZYAZICI, Duygu BİDEV, Ayşegül ZENCİROĞLU
 4. Çocuk Acil Servisinde Kardiyak Troponin sonuçlarının değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
  Sayfalar 17 - 21
  Halise AKÇA, Cansu AYDIN, Kağan USTA, Emre KARBANCIOĞLU
 5. RELATIONSHIP BETWEEN GESTATIONAL DIABETES MELLITUS AND VITAMIN D, CALCITONIN AND PARATHORMONE
  Sayfalar 22 - 28
  Gönül KOÇ, Gül GÜRSOY, Besime HALİS, Hanife ÇOPUR, Ahmet YILDIRIM, Süheyla GÖRAR, Cavit ÇULHA, Yalçın ARAL
 6. Karpal Tünel Sendromu Cerrahi Tedavisinde Uygulanan Lokal Anestezi veya Periferik Sinir Bloğunun Postoperatif Komplikasyonlara Etkisi ve Maliyet Analizi
  Sayfalar 29 - 33
  Özay SUBAŞI, Oğuzhan TANOĞLU
 7. Our histopathology results of 6 years in sinonasal masses
  Sayfalar 34 - 37
  Özlem AKKOCA, Arzu TÜZÜNER, Ceren ERSÖZ, Hatice ÇELİK, Hatice KARADAŞ, Coşkun ÖZDEMİR
 8. INFLAMMATORY HEMATOLOGICAL MARKERS IN PREDICTION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA RECURRENCE IN NEGATIVE SURGICAL MARGINS
  Sayfalar 38 - 42
  Ayçağ YORGANCI, Özlem GÜNDÜZ, Büşra KÖRPE, Banu SEVEN, Hakan Raşit YALÇIN, Yaprak USTUN
 9. Ankilozan Spondilitli Hastalarda Nöropatik Ağrının Hastalık Aktivite Skorları İle İlişkisi ve Anti-TNFα Kullanımının Etkisi
  Sayfalar 43 - 47
  Gezmiş KİMYON, Ümran GEZİCİ, Meryem GÜMÜŞAY, Mehmet KARADAĞ, Feyyaz BAY, İsmet MELEK
 10. Sağlık çalışanlarında kas iskelet sistemi ağrıları ve depresyona etkili sosyodemografik, mesleki faktörlerin ve Fibromiyalji sendromu sıklığının saptanması
  Sayfalar 48 - 53
  Hüma BÖLÜK ŞENLİKCİ
 11. Uyku apnesi saptanan Down sendrom’lu hastalarda solunum Destek cihazı uyumunun değerlendirilmesi
  Sayfalar 54 - 58
  Mina GARİBZADEH HIZAL, Sanem ERYILMAZ POLAT, Nagehan EMİRALİOĞLU, Dilber ADEMHAN TURAL, Beste ÖZSEZEN, Birce SUNMAN, Onur GÖZMEN, Ebru YALÇIN, Deniz DOĞRU, Nural KİPER, Uğur ÖZÇELİK
 12. COVID-19 PANDEMİSİNDE GÖREV ALAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERINE ETKİSİ
  Sayfalar 70 - 77
  Mehmet ÖZTÜRK, Gunay TUNCER ERTEM, Mustafa Sırrı KOTANOĞLU, Şebnem ERDİNÇ, Sami KINIKLI
 13. Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışına Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 78 - 83
  Özlem TERZİ, Feyza Nur TOPÇU YENERÇAĞ, Şule ÖZDEMİR, Mustafa YENERÇAĞ
 14. Diş çekimi öncesi durumluk, sürekli ve dental kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 84 - 89
  Sara SAMUR ERGÜVEN, Yeliz KILINÇ, Figen ÇİZMECİ ŞENEL, Serpil KARAOĞLANOĞLU
 15. Paliperidon Palmitat Aylık Uzun Etkili Enjeksiyon Kullanan Şizofreni ve Bipolar Bozukluk Tip 1 Tanılı Hastaların İncelenmesi
  Sayfalar 90 - 95
  Mehmet Hamdi ÖRÜM
 16. Effectiveness of Combined Intraurethral Lidocaine with Sedoanalgesia in Optical Internal Urethrotomy
  Sayfalar 96 - 101
  Cem Nedim YÜCETÜRK, Türkay ÇAKAN
 17. IS SERUM FERRITIN LEVEL DIFFERENT BETWEEN HEALTHY INDIVIDUALS AND NEWLY DIAGNOSED PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS?: A CASE-CONTROL STUDY
  Sayfalar 102 - 106
  Veli SUNAR
 18. BELL PARALİZİ OLAN HASTALARDA PDW, RDW VE MPV GİBİ BELİRTEÇLERİN PREDİKTİF DEĞERLERİ İLE BU DEĞERLERİN NLR VE PLR İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 107 - 111
  Ramazan ÖÇAL, Selda KARGIN KAYTEZ, Behiye AKÇAALAN BAYRAM, Mustafa İBAS, Hatice ÇELİK
 19. KOAH akut alevlenmesi ile acil servise başvuran hasta sayısının meteorolojik parametreler arasındaki ilişki
  Sayfalar 112 - 116
  Eren USUL, Avni Uygar SEYHAN
 20. Evaluation of the Clinical Indications and Surgical Methods in Patients Who Underwent Adrenalectomy
  Sayfalar 117 - 122
  Abdullah DURHAN, Marlen SÜLEYMAN
 21. Primer hiperparatiroidizm için cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
  Sayfalar 123 - 128
  Hakan ATAŞ, Yunus YUKSEK, Cengiz CEYLAN, Ebru MENEKŞE, Buket ALTUN ÖZDEMİR, Bülent ÇOMÇALI, Tanju TÜTÜNCÜ, Birol KORUKLUOĞLU
 22. The Big Move: Five Mass Transport To Ankara City Hospital
  Sayfalar 129 - 134
  Burak BEKGÖZ, İshak ŞAN, Mehmet ERGİN, Eyüp SARI, Eren USUL
 23. PANKREAS KANSERİ
  Sayfalar 59 - 65
  Pınar KOÇATAKAN, Hilmi ATASEVEN
 24. İmmünglobülin G4- ilişkili sistemik hastalık
  Sayfalar 135 - 144
  Erdal BODAKÇİ, Reşit YILDIRIM
 25. Romatoid Artritli Hastada Ayak Bileği Ağrısının Nadir Bir Nedeni; Atravmatik Tibia Yetmezlik Kırığı
  Sayfalar 66 - 69
  Orhan Kunu, Alper ÖZTÜRK, Halis ATİLLA, Efe YETİŞGİN, Mutlu Akdoğan
 26. A Rare Complication After Incisional Hernia Repair; Mesh Migration into the Ileum: A Case Report
  Sayfalar 145 - 147
  Yılmaz ÜNAL, Berkay KÜÇÜK, Salih TUNCAL, Mevlüt Recep PEKCİCİ
 27. Sağ Atriumdan Sağ Juguler Vene Yolculuk: Nadir Bir Port Kateter Komplikasyonu
  Sayfalar 148 - 150
  Orhan ÜREYEN, Hüseyin FENERCİOĞLU, Demet ALAY, İlhan DURSUN, Enver İLHAN
 28. CROSS-LID SWITCH FLAP FOR EYELASH RECONSTRUCTION
  Sayfalar 151 - 153
  Galip Gencay ÜSTÜN, Uğur KOÇER
Dizinler
TELİF HAKKI DEVİR FORMU

..../..../20..   

Makale Başlığı: ............................................................................................................................................................................

                               ............................................................................................................................................................................

 

Sayın Editör,

 

Yayınlanması dileğiyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi’ne gönderdiğimiz makalenin yazarları olarak;

Bu çalışmanın:

1. Bilimsel etik ve sorumluluğunun bizlere ait olduğunu,

2. Daha önce yurtiçinde veya yurtdışında Türkçe veya yabancı bir dilde yayınlanmadığını

3. Başka bir yayın organına yayınlanmak üzere gönderilmediğini

4. Yayın için kabulü halinde tüm yayın haklarının Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi’ne ait olduğunu kabul ve beyan ederiz.

 

 

 

1................................................................................................................................... İmza:.....................................................

Yazışma Adresi............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Faks:.........................................................

e-posta:..................................................

 

2. .…………............................................................................................................... İmza:.....................................................

Yazışma Adresi............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Faks:........................................................

e-posta:...................................................

 

3. ……..…….............................................................................................................. İmza:.....................................................

Yazışma Adresi............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Faks:........................................................

e-posta:...................................................

 

4. ….………............................................................................................................... İmza:.....................................................

Yazışma Adresi............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Faks:........................................................

e-posta:...................................................

 

5. ….………............................................................................................................... İmza:.....................................................

Yazışma Adresi............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Faks:.......................................................

e-posta:....................................................

 

 

 

 

 

 

6. …………................................................................................................................ İmza:.....................................................

Yazışma Adresi............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Faks:.......................................................

e-posta:....................................................

 

7. …………................................................................................................................ İmza:.....................................................

Yazışma Adresi............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Faks:.......................................................

e-posta:....................................................

 

8. …………................................................................................................................ İmza:.....................................................

Yazışma Adresi............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Faks:.......................................................

e-posta:....................................................

 

9 …………................................................................................................................ İmza:.....................................................

Yazışma Adresi............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Faks:.......................................................

e-posta:....................................................

 

10 …………................................................................................................................ İmza:.....................................................

Yazışma Adresi............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Faks:.......................................................

e-posta:....................................................

                                                             

11. …………................................................................................................................ İmza:.....................................................

Yazışma Adresi............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Faks:.......................................................

e-posta:....................................................

 

12. …………................................................................................................................ İmza:.....................................................

Yazışma Adresi............................................................................................................................

Tel:…....................................................... Faks:.......................................................

e-posta:....................................................

 

creative commons lisansı

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/21581

YAYIN KURALLARI

GENEL BİLGİLER


Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi; Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nin süreli bilimsel yayın organıdır ve yılda üç sayı olarak yayımlanır. Tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırma, derleme, olgu sunumu, editöryal yorum / tartışma, editöre mektup, tıbbi kitap değerlendirmeleri ve tıp gündemini belirleyen güncel konuları yayımlayan, ulusal ve uluslararası tüm tıp camiasına ulaşmayı hedefleyen bilimsel dergidir.
Dergi yayımladığı makalelerde, konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlarda olması ve ticari kaygılar olmaması şartını gözetmektedir. Editörler ve yayın kurulu, reklam amacı ile verilen ticari ürünlerin özellikleri ve açıklamaları konusunda hiçbir garanti vermemekte ve sorumluluk kabul etmemektedir.
Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Dergiye gönderilen makale biçimsel esaslara uygun ise editör ve en az iki danışmanın incelemesinden geçip gerek görüldüğü takdirde, istenen değişiklikler yazarlarca yapıldıktan sonra yayımlanır.

BİLİMSEL SORUMLULUK

ayımlanmak üzere gönderilen makalelerde ismi yer alan tüm yazarların akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isim aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olmalıdır.
• Makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı,
• Makaleyi yazmalı veya revize etmeli,
• Son halini kabul etmelidir.
Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.


ETİK SORUMLULUK


Dergi, insan öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uygunluk (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/) ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin “Gereç ve Yöntemler” bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, etik kurul onayı ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş rıza (informed consent)” aldıklarını belirtmek zorundadırlar.
Çalışmada ‘hayvan’ öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin Gereç ve Yöntemler bölümünde, Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (https://www.nap.edu/catalog/5140/guide-for-the-care-and-use-of-laboratory-animals) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve hayvan deneyleri etik kurulu onayı aldıklarını belirtmek zorundadırlar.
Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş rıza (informed consent)” alınmalı ve makale içinde bu durum belirtilmelidir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde onam alınması ve yetkili merciiler tarafından talep edilmesi halinde sunulması, yazarların sorumluluğundadır.
Eğer makalede doğrudan veya dolaylı ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma ile hiçbir ticari ilişkilerinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar, vb), editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır. Çalışma için Etik Kurul Onayı alınması gerekli ise; makalenin “Gereç ve Yöntemler” bölümünde onay alınan etik kurulun ismi, onay tarih ve sayısı açık olarak belirtilmelidir. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

EPİDEMİYOLOJİK VE İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME


İstatistiksel inceleme yapılan tüm retrospektif, prospektif ve deneysel araştırma makaleleri dergiye gönderilmeden önce biyoistatistik incelemelerin geçerliliği ve gücü açısından değerlendirilmeli ve uygun plan, analiz ve raporlama ile belirtilmelidir. Editörler, gerekli gördükleri takdirde istatistiksel incelemeye ait ham verileri isteme haklarını saklı tutarlar.

YAZIM DİLİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME


Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya “www.tdk.org.tr” adresi ayrıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır. İngilizce makaleler ve İngilizce özetler, dergiye gönderilmeden önce İngilizce dil uzmanı ve/veya ana dili İngilizce olan (native speaker) bir kişi tarafından değerlendirilmelidir. Makaleyi, İngilizce yönünden değerlendiren kişi yazarlardan biri değil ise bu kişinin ismi makalenin sonunda bulunan “Teşekkür (Acknowledgement)” bölümünde belirtilmelidir. Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen ve değerlendirme sonucunda yayıma kabul edilen makalelerdeki yazım ve dilbilgisi hataları, makalenin içeriğine dokunmadan, redaksiyon komitemiz tarafından ayrıca düzeltilmektedir. Yazarlar bu düzeltmeleri kabul etmiş sayılırlar.

YAYIN PLATFORMU


Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, TÜBİTAK-DERGİPARK online bilimsel dergi yayıncılık platformu üzerinden elektronik ortamda yayımlanmaktadır (www.dergipark.gov.tr). Dergiye makale gönderimi ve süreç takibi DERGİPARK sistemi üzerinden yürütülmektedir. Makale gönderebilmek için öncelikle DERGİPARK platformuna üye olunmalıdır. Derginin yayın kurallarına http://dergipark.gov.tr/journal/965/announcement adresinden elektronik olarak ulaşılabilir. Makalenin DERGİPARK’a yüklenmesini takiben, Derginin e-posta adresine de makalenin DERGİPARK ID numarası ve başlığını da içeren bir bilgilendirme e-postası gönderilmesi gerekmektedir. E-posta adresine yayın kurallarının son kısmından ulaşılabilir.

YAYIN HAKKI

ayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazılardaki düşünce ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır. Yazarlar, “Yayın Hakları Devir Formu” nu doldurup, makale ile birlikte göndermelidirler. Yayın Hakları Devir Formu olmadan gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

YAZI ÇEŞİTLERİ


Dergiye yayımlanmak üzere gönderilecek yazı çeşitleri şu şekildedir.

Editörden (Editorial):
Dergide yayımlanarak bilimsel çevrelere ulaştırılmasına gerek görülen editör, editör yardımcıları ya da davetli yazar (lar) tarafından kaleme alınan kısa yazılardır.

Makale Yorumu (Comment):
Yayımlanan orijinal araştırma makaleleri ile ilgili, araştırmanın yazarları dışındaki, o konunun uzmanı tarafından yapılan değerlendirmedir. Dergide makalelerden önce yayımlanır.

Özgün Çalışma (Original Article):
Prospektif, retrospektif her türlü deneysel ve klinik çalışmalar yayımlanabilmektedir. Özgün çalışmalar aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:

• Özet (Abstract): Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı en fazla 300 kelime içermelidir. Amaç (aim), gereç ve yöntem (material and method), bulgular (results), sonuç (conclusion) bölümlerinden oluşmalıdır.
• Anahtar Kelimeler (Keywords): Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalı, Medical Subject Headings (MeSH)’ e uygun olarak verilmelidir.
• Giriş (Introduction): Çalışmanın kısa ve anlaşılır şekilde amacının açıklandığı kısımdır.
• Gereç ve Yöntem (Material and Method): Çalışmada kullanılan gereç, yöntem, istatistik değerlendirme vb nin detaylı şekilde açıklandığı kısımdır. Etik kurul onayı alınması gereken çalışmalar için etik kurul onayının alındığı kurum, tarih ve sayısı açık bir şekilde bu kısımda belirtilmelidir. Etik kurul onayı / bilgilendirilmiş onam formu olmayan yazılar değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.
• Bulgular (Results): Çalışmada elde edilen bulguların detaylı şekilde açıklandığı kısımdır
• Tartışma (Discussion): Elde edilen bulguların güncel literatür eşliğinde tartışıldığı kısımdır.
• Sonuç (Conclusion): Elde edilen bulgular ve tartışma sonunda yazarların vardığı sonucun açıklandığı kısımdır.
• Teşekkür (Acknowledgements): Çalışmaya katkıda bulunmakla beraber yazarlar içinde yer almayan kişilerle çalışmada katkısı olan kurum ve kuruluşların açıklandığı ve kendilerine teşekkür edilen kısımdır. Çalışmada herhangi bir kişi, kurum ya da kuruluştan maddi destek sağlanmış ise bu bölümde belirtilmelidir. Çalışmada herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığı da bu bölümde açıklanmalıdır.
• Kaynaklar (References): Makale içinde geçiş sırasına göre tüm kaynakların verildiği kısımdır.

Derleme (Review Article):
Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanır. Yazarın derleme konusu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir. Derleme makalelerinin yapısı aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:

• Özet (Abstract): Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı en fazla 250 kelime içermelidir. Derleme makalelerin özetlerinde bölüm olması zorunlu değildir.
• Anahtar Kelimeler (Keywords): Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalı, MeSH İndeksine uygun olarak verilmelidir.
Temel bölümler ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Alt bölümler 1.1, 1.2 gibi alt başlıklarla belirtilmelidir. Derlemelerin başlıkları içerdikleri konuyu açıklayıcı olmalıdır.
• Kaynaklar (References): Makale içinde geçiş sırasına göre tüm kaynakların verildiği kısımdır.

Olgu Sunumu (Case Report):
Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık ya da yenilik gösteren olguların sunulduğu makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş olmalıdır. Olgu sunumlarının yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır:
• Özet (Abstract): Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı en fazla 150 kelime içermelidir. Bölümsüz olmalıdır.
• Anahtar Kelimeler (Keywords): Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalı, MeSH İndeksine uygun olarak verilmelidir.
• Giriş (Introduction): Olgunun sunum gerekçesinin kısaca belirtildiği kısımdır.
• Olgu (Case) Olgunun, tanı, tedavi, laboratuvar verilerinin detaylı olarak açıklandığı kısımdır.
• Tartışma (Discussion): Olgunun tartışıldığı kısımdır.
• Kaynaklar (References): En fazla 12 tane olmalıdır.
Olgu sunumunda sunulan hastalardan (18 yaşından küçükler için yasal vasisinden) “bilgilendirilmiş onam formu (informed consent)” alınmalı ve çalışma içeriğinde belirtilmelidir.

Editöre Mektup (Letter to Editor):
Son bir yıl içinde dergide yayımlanan makaleler ile ilgili olarak, okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 500 kelimelik yazılardır. Başlık ve özet bölümleri yoktur. Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır. Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmeli ve sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, editör veya makalenin yazar(lar)ı tarafından, yine dergide yayımlanarak verilir.

Tıbbi Eğitim (Medical Education):
Güncel tıbbi konularda okuyucuya mesaj veren son klinik ve laboratuvar uygulamaların da desteklediği bilimsel makalelerdir. Yapısı aşağıdaki gibi olmalıdır:
• Özet (Abstract): Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı en fazla 150 kelime içermelidir.
Temel bölümler ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Alt bölümler 1.1, 1.2 gibi alt başlıklarla belirtilmelidir.
• Kaynaklar (References)

Tıbbi Kitap Değerlendirmeleri (Book Reviews):
Güncel değeri olan ulusal veya uluslararası kabul görmüş kitapların değerlendirmeleridir.

YAZIM KURALLARI

azım kurallarına uygun olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Dergimizin yazım kurallarına uygun taslak formlara https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeahtd/writing-rules adresinden ya da Dergimizin basılı halinin son kısmından ulaşılabilir.
Dergiye yayınlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır.
Makale, PC uyumlu bilgisayarlarda Microsoft Word Programı ile “Times New Roman” yazı formatında, 11 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığı verilerek yazılmalıdır.
Çalışmanın toplam uzunluğu 5000 kelimeyi geçmemelidir.
Çalışmalar, Dergimizin internet sitesinde “formlar” kısmında, basılı halinde son sayfalarında yer alan “çalışma gönderimi için son kontrol listesi” ne göre kontrol edildikten sonra sisteme yüklenmelidir.

Editöre Sunum Sayfası:
Makaleden ayrı bir sayfa olarak “editöre sunum” başlığı ile gönderilmelidir. Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu, varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar ve bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri, makale İngilizce ise İngilizce yönünden kontrolünün, araştırma makalesi ise biyoistatiksel kontrolünün yapıldığı belirtilmelidir. Örnek sayfaya Dergimizin internet sitesinde “formlar” kısmından ya da Dergimizin basılı halinin son sayfalarından ulaşılabilir.

Başlık Sayfası:
Makaleden ayrı bir sayfa olarak “başlık sayfası” başlığı ile gönderilmelidir. Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), tüm yazarların ad-soyadları, kurumları, ORCID numaraları, telefon numaraları, e-posta ve yazışma adresleri belirtilmelidir. Başlık sayfasında sorumlu yazar belirtilmelidir. Daha önce herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir. Örnek sayfaya Dergimizin internet sitesinde “formlar” kısmından ya da Dergimizin basılı halinin son sayfalarından ulaşılabilir.

Özetler:
Yazı çeşitleri bölümünde belirtilen şekilde Türkçe ve İngilizce hazırlanarak, makale metni içerisine yerleştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler:
En az 3, en fazla 6 adet, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Anahtar kelimeler ‘Medical Subject Headings (MeSH)’ e uygun olarak verilmelidir (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Anahtar kelimeler özet sayfasının en alt kısmında yer almalıdır.

Kısaltmalar:
Kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca aynı kısaltmalar kullanılır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları” kaynağına başvurulabilir.
Özet kısmında kısaltma kullanılamaz.
Herkes tarafından genel kabul görmüş ve kısaltma hali ile kullanılan kelimeler (DNA, RNA vb.) açık hali verilmeden de kullanılabilir.

Şekil, Resim, Tablo ve Grafikler:
Şekil, resim, tablo ve grafikler makalede işleniş sırasına uygun olarak numara verilip, kaynaklar kısmından sonra her biri ayrı sayfada olmak üzere gönderilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekil ve resimler için altında, tablo ve grafikler için üstünde olacak şekilde açıklamaları eklenmelidir.
Makalenin Word dosyasına eklenecek şekil, resim, tablo ve grafik, 1 MB dan büyük ise, ayrı bir jpg veya gif dosyası olarak da sisteme eklenebilir. Bu durumda, jpg veya gif dosyasına, makalenin word şeklinin içinde geçen numaralara göre isim verilmelidir. Baskı kalitesinde standardın sağlanabilmesi için şekil, resim, tablo ya da grafiklerin en az 300 dpi çözünürlükte hazırlanarak sisteme eklenmesi gerekmektedir.
Şekil, resim, tablo ve grafiklerde kullanılan kısaltmalar ilgili görselin açıklamasında belirtilmelidir.
Şekil, resim ve grafikler, en fazla 16*20 cm, en az 8 cm büyüklükte olmalı ve büyütülerek ya da küçültülerek deforme edilmemiş olarak gönderilmelidir.
Daha önce başka bir yerde basılmış ya da yayımlanmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır. Bu izin şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.
Makale içerisinde ve eklerinde geçen uzunluk, yükseklik, hacim ölçümleri metrik ünitelerle (metre, kilogram ya da litre) ve bunların ast ve üst katları şeklinde verilmelidir. Sıcaklık ölçümleri derece santigrad (0C), kan basıncı ölçümleri milimetre civa olarak (mmHg) belirtilmelidir. Laboratuvar değerleri International System of Units’ e (SI) uygun olarak belirtilmelidir. SI karşılığı olmayan değerler metin içinde açıklanmak kaydıyla kullanılabilir.
Dört ve üzeri haneli sayılarda binlik basamaklar arasında boşluk bırakılmalıdır (Örn: 1 000 000). Çift haneli sayılar, yazı içinde rakamla, tek haneli sayılar ise yazıyla verilmelidir. Ancak değerleri belirten ifadelerde tek haneler rakamla verilmelidir (Örn: 1 cm). Yazı içinde ve tablolarda yüzdelik değerler virgülden sonra iki basamak, p değerleri virgülden sonra üç basamak olarak verilmelidir. Yazı, tablo ve şekillerde yer alan ondalık sayılar Türkçe yazılarda virgül ile İngilizce yazılarda nokta ile ayrılmalıdır

Kaynaklar:
Kaynaklar makalede yer alış sırasına göre yazılmalı ve metinde cümle sonunda noktalama işaretlerinden hemen önce parantez içinde belirtilmelidir.

Makalede bulunan yazar sayısı 3 veya daha fazla ise ilk 3 isim yazılıp Türkçe kaynaklarda “ve ark.”, İngilizce makalelerde “et al” eklenmelidir.

Kaynak yazımı için kullanılan format Index Medicus’ta belirtilen şekilde olmalıdır (www.icmje.org). Yazarlar, kaynakların güncellik ve geçerliliğinden sorumludur. Kongre bildirileri ve tezler ancak çok zorunlu ise kaynak olarak gösterilebilir. Kişisel deneyimler ve basılmamış yayınlar ancak tartışma kısmında kullanılabilir. Kaynak olarak gösterilemez. İnternet adresleri tek başına kaynak olarak gösterilemez (www.hurriyet.com.tr gibi). Elektronik ortamda yayımlanmış makaleler ilgili makalenin web adresi ve alıntı yapıldığı tarih belirtilerek kaynak gösterilebilir. Elektronik ortamdaki kaynak kitaplar için de aynı kurallar geçerlidir.

Kaynakların yazımı için örnekler (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):

Makale için;
Yazar (lar) ın soyad (lar) ı ve isim (ler) inin başharf (ler) i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt, sayfa numarası belirtilmelidir.

Varsa DOI ve /veya PMID numarası belirtilebilir (zorunlu değildir)

Özcan NN, Özçam G, Koşar P, et al. Correlation of computed tomography, magnetic resonance imaging and clinical outcome in acute carbon monoxide poisonining. Braz J Anesthesiol. 2016; 66: 529-32.

Kitap için;
Yazar (lar) ın soyad (lar) ı ve isim (ler) inin başharf (ler) i, bölüm başlığı, Kitap ismi, editörün (lerin) ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar.
Sözen TH. Bruselloz. Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M, editörler. İnfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji. Cilt 1. Sistemlere Göre İnfeksiyonlar.1. Baskı, İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2002.s.636-42

Yabancı dilde yayınlanan kitaplar için;
Philips SJ, Whistant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM; eds.
Hypertension: Pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Pr;1995.p.466-78

Yazar ve editörün aynı olduğu kitaplar için;
Yazar (lar) ın /editörün soyad (lar) ı ve isim (ler) inin başharf (ler) i, bölüm başlığı, editörün (lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.
Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrine pancreas. In: Solcia E, Capella C, Kloppel G, eds. Tumors of the Pancreas.2nd ed.Washington: Armed Forces Institute of Pathology. 1997.p.145-210.

Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V. Önemlilik testleri. Sümbüloğlu K, Sümbüloğlu V, editörler. Biyoistatik. 8. Baskı. Ankara: Hatipoğlu Yayınevi;1998.s.76-156.

Kongre bildirileri için:
Ozsoy MH, Koca G, Dincel E, et al. “Surgery and adjuvant Yttrium–90 radiosynovectomy in the treatment of diffuse pigmented villonodular synovitis (DPVNS) of the knee”. 5th Meeting of the European Federation of Associations of Orthopaedic Sports Traumatology (EFOST); 67pp, November 26–30, 2008, Antalya/Turkey

Tezler için:
Karaca G. Kolon Anastomozlarında, Harmonic Scalpel, Bisturi ve Monopolar Elektrokoter Kullanılarak Yapılan Rezeksiyon Sonrası Anastomozlarda, Bu Araçların Anastomoz Sağlığı ve İyileşmesi Üzerine Etkileri. T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, Ankara, Türkiye, 2010.
Elektronik ortamda yayımlanan makaleler için:
Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis (serial online) 1995 Jan-Mar (cited 1996 June 5): 1(1): (24 screens). Available from: URL: http:/ www.cdc.gov/ncidodlElD/cid.htm. Erişim tarihi:25.09.2018 (Accessed September 25,2018)

Elektronik ortamda yayımlanan kaynak kitaplar için:
Musculoskeletal MRI Atlas. Available at: http://www.gla.med.va.gov/mriatlas/Index.html. Erişim tarihi 25.09.2018. (Accessed September 25,2018.)


İletişim: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
Adres: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hacettepe Mah. Ulucanlar Cad. No: 89 06230 Altındağ / Ankara / TÜRKİYE
Tel: +90 312 595 3069
Faks: +90 312 363 3396
https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeahtd
e-posta: ankarahastanesidergisi@gmail.com