Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-5463 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Hasan ŞAHAN |


Mediterranean Journal of Sport Science (MJSS) - Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi (ASBİD) 2018 yılında yayın hayatına başlayan, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçedir. Dergide yabancı yazarların İngilizce yazılarına da yer verilmektedir. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi yayın politikası kapsamında, çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesini ve açık erişim politikasını benimseyen bir dergidir.

TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK bünyesinde kurulan Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi Doçentlik başvurusu b maddesi kapsamındadır.

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

ISSN 2667-5463 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Hasan ŞAHAN |
Kapak Resmi


Mediterranean Journal of Sport Science (MJSS) - Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi (ASBİD) 2018 yılında yayın hayatına başlayan, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçedir. Dergide yabancı yazarların İngilizce yazılarına da yer verilmektedir. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi yayın politikası kapsamında, çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesini ve açık erişim politikasını benimseyen bir dergidir.

TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK bünyesinde kurulan Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi Doçentlik başvurusu b maddesi kapsamındadır.

Cilt 3 - Sayı 1 - 28 Haz 2020
 1. Farklı Branş Öğretmenlerinin Liderlik Kültürlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 14
  Mehmet TURAN , Alpaslan GÖZLER , Kenan KOÇ , Mustafa YÜCE
 2. Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmen Adaylarının Halk Oyunları Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 15 - 23
  Pelin USTAOĞLU HOŞVER , Kadir TİRYAKİ , Mensur PEHLİVAN
 3. Atletizm Branşındaki Sporcuların Kişilik Özelliklerinin Başarı Motivasyonuna Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 24 - 35
  Emrah ZORLU , Gözde DOĞU , Aydıner Birsin YILDIZ , Baki YILMAZ
 4. Plyometrik Antrenmanların Çabukluk, Dikey Sıçrama ve Durarak Uzun Atlama Performansı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 36 - 44
  Kenan IŞILDAK
 5. Sporcularda D Vitamininin Fiziksel Performans Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 45 - 52
  Büşra DEMİRER , Ayşe ŞİMŞEK , Musa GÜNEŞ
 6. Bacak Hacmi ile 50 m Serbest Stil Yüzme Performansı Arasındaki İlişki
  Sayfalar 53 - 62
  Kenan IŞILDAK , Hasan ASAN , İrem Ceren AKAN , Nesim FER , Mehmet Cemal DEMİR
 7. Amatör Futbolcularda Hız, Çabukluk ve Çeviklik Performanslarının Bileşenleri
  Sayfalar 63 - 71
  Barış BAYDEMİR , Hüseyin Özden YURDAKUL
 8. Üniversite Öğrencilerinin Yaratıcılık ile Duygu Yönetim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 72 - 81
  Barış KARAOĞLU , Osman PEPE
 9. Investıgation of Entrepreneurship Levels of University Students
  Sayfalar 82 - 90
  Taner YILMAZ
 10. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Beden Eğitimi Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Tutumlarının Araştırılması
  Sayfalar 91 - 106
  İ̇lknur YAZICILAR ÖZÇELİK , Gokhan COBANOGLU , Uğur KOÇ
 11. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Benlik Saygısı ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 107 - 117
  İ̇brahim Kubilay TÜRKAY
 12. Erkek Sporcularda Biodex Denge Sistemi ile Flamingo Denge Testinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 118 - 126
  Emre ŞİMŞEK , Mustafa KARAKUŞ
 13. Futbol Hakemlerinin Benlik Saygıları ve Algılanan Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Düzce İli Örneği)
  Sayfalar 127 - 140
  Levent GÖRÜN , Yavuz ÖNTÜRK , Engin EFEK , Erkan BİNGÖL , Yeşim BAYRAKDAROĞLU
 14. Rekreasyon ve Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretmen Adaylarının Dramaya Karşı Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 141 - 148
  İ̇lkay ORHAN
 15. An Examination of Cases of Drowning in Water in Sinop Province
  Sayfalar 149 - 161
  Alkan UĞURLU
 16. Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumları Değerlendirilmesi (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Örneği)
  Sayfalar 162 - 170
  Duygu AKSOY , Umut CANLI , Kubra ATMACA
 17. Covid-19 Sürecinde Fiziksel Aktivite Yapan Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 171 - 184
  Yunus ŞAHİNLER , Mahmut ULUKAN , Hasan ULUKAN
 18. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ile Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 185 - 201
  Hasan ULUKAN , Aslı ESENKAYA
 19. Ortaöğretim Öğrencilerinin Fiziksel Aktiviteye Katılım Motivasyonları ve Sürekli Umut Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 202 - 218
  Mehmet ULUKAN
 20. Spor Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Sporcuların Zihinsel Antrenman Düzeylerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 219 - 228
  Barbaros Serdar ERDOĞAN , Doğukan Batur Alp GÜLŞEN
 21. Dünya’da ve Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Kadınlarda Sağlığa ve Spora Yansıması
  Sayfalar 229 - 235
  Özlem ŞAHAN , Şahide AKBULUT
Duyurular