Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-5463 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Hasan ŞAHAN |


Mediterranean Journal of Sport Science (MJSS) - Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi (ASBİD) 2018 yılında yayın hayatına başlayan, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçedir. Dergide yabancı yazarların İngilizce yazılarına da yer verilmektedir. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi yayın politikası kapsamında, çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesini ve açık erişim politikasını benimseyen bir dergidir.

TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK bünyesinde kurulan Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi Doçentlik başvurusu b maddesi kapsamındadır.

Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi

ISSN 2667-5463 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Hasan ŞAHAN |
Kapak Resmi


Mediterranean Journal of Sport Science (MJSS) - Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi (ASBİD) 2018 yılında yayın hayatına başlayan, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçedir. Dergide yabancı yazarların İngilizce yazılarına da yer verilmektedir. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi yayın politikası kapsamında, çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesini ve açık erişim politikasını benimseyen bir dergidir.

TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK bünyesinde kurulan Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi Doçentlik başvurusu b maddesi kapsamındadır.

Cilt 2 - Sayı 2 - 25 Ara 2019
 1. Fiziksel Aktivite Programının Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyine Etkisi
  Sayfalar 81 - 87
  Oğuz Kaan ESENTÜRK
 2. Kaynaştırma Eğitimi Alan Çocuklara Uygulanan Akran aracılı Uyarlanmış Fiziksel Aktivite Programının Etkilerine Yönelik Ebeveyn ve Öğretmen Görüşleri
  Sayfalar 88 - 101
  Oğuz Kaan ESENTÜRK
 3. Olumsuz Beden Konuşmaları Ölçeği’nin Adolesan Kız Sporcular İçin Geçerlik ve Güvenirliği
  Sayfalar 102 - 118
  Nazmi BAYKÖSE , Atakan YAZICI
 4. Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Kavramına Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 119 - 129
  Anıl TÜRKELİ
 5. Genç Sporcularda 2 Farklı Crossfit Antrenman Modelinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 130 - 139
  Erkan POLAT , Melik KİZİLİN , Gamze ÖRER
 6. Spor Bahsi Oynayan Bireylerin Paraya İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 140 - 148
  Enes ÖZLÜ , Aydıner Birsin YILDIZ , Baki YILMAZ
 7. Elit Haltercilerde Toplam Bacak Hacminin Maksimal Kuvvet İle İlişkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 149 - 158
  Gürhan SUNA
 8. Egzersiz Katılımcılarının Temel Psikolojik İhtiyaçları ve Mental İyi Oluşlarının İncelenmesi
  Sayfalar 159 - 174
  Çiğdem ÖNER
 9. Zihinsel Geriliği Olan Ve Zihinsel Geriliği Olmayan Bireylerin Bazı Fiziksel Parametrelerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 175 - 183
  Bülent TURNA , Büşra ERDEM , Ebru ASLAN
 10. Farklı Pliometrik Antrenmanların Erkek Futbolcularda Çabukluk Ve Sprint Performansına Etkisi
  Sayfalar 184 - 194
  Mahmut ALP
 11. 4 Haftalık Tüm Vücut Titreşim Antrenmanın Dikey Sıçrama Üzerine Etkisi
  Sayfalar 195 - 204
  Duygu AKSOY
 12. Sedanter Erkeklerde Akut Tüm Vücut Titreşiminin El Kavrama Kuvvetine Etkisi
  Sayfalar 205 - 214
  Duygu AKSOY
 13. 8-9 Yaş Yüzücülerde Antropometrik Özelliklerin Track Çıkış Mesafesine Etkisi
  Sayfalar 215 - 223
  Barış BAYDEMİR , Rahsen SELÇUK , Duygu AKSOY
 14. 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali Sırasında Meydana Gelen Spor Yaralanmaları ve Hastalıkları
  Sayfalar 224 - 231
  Murat OZAN , Fatih KIYICI , Deniz BEDİR , Gürsel BEDİR , Orhan DELİCE
Duyurular

Haziran 2020 sayımız için makale kabullerimiz devam etmektedir.