Mediterranean Journal of Sport Science
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2667-5463 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Hasan ŞAHAN |


Mediterranean Journal of Sport Science (MJSS) - Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi (ASBİD) 2018 yılında yayın hayatına başlayan, yılda üç kez (Nisan-Ağustos-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçedir. Dergide yabancı yazarların İngilizce yazılarına da yer verilmektedir. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi yayın politikası kapsamında, çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesini ve açık erişim politikasını benimseyen bir dergidir.

TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK bünyesinde kurulan Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi Doçentlik başvurusu b maddesi kapsamındadır.

Mediterranean Journal of Sport Science

ISSN 2667-5463 | Period Tri-annual | Founded: 2018 | Publisher Hasan ŞAHAN |
Cover Image


Mediterranean Journal of Sport Science (MJSS) - Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi (ASBİD) 2018 yılında yayın hayatına başlayan, yılda üç kez (Nisan-Ağustos-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçedir. Dergide yabancı yazarların İngilizce yazılarına da yer verilmektedir. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi yayın politikası kapsamında, çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesini ve açık erişim politikasını benimseyen bir dergidir.

TÜBİTAK-ULAKBİM DERGİPARK AKADEMİK bünyesinde kurulan Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi Doçentlik başvurusu b maddesi kapsamındadır.

Volume 4 - Issue 1 - Apr 28, 2021
 1. Futbolcularda Uygulanan Sürat ve Çeviklik Antrenmanlarının Bazı Performans Parametrelerine Etkisi
  Pages 1 - 10
  İrem YAMAN, Nurbanu ÖZPAK
 2. 10-14 Yaş Grubu Sporcuların Denge, Çeviklik ve Durarak Uzun Atlama Performansları
  Pages 11 - 23
  Meriç ÖDEMİŞ
 3. Futbolcu Performanslarının VIKOR Yöntemi ile Değerlendirilmesi
  Pages 24 - 39
  Merve AYDIN, Selen AVCI, Zerrin ALADAĞ
 4. Covid-19 Korkusu ve Yaşam Doyum: Özel Yetenek Giriş Sınavlarına Katılan Öğrenciler Örneklemi
  Pages 40 - 50
  Cemil AKSOY, Davut ATILGAN
 5. Yüzme Sporunda Çıkış aşaması: Biyomekaniksel Yaklaşım
  Pages 51 - 60
  Ayşegül ATLI, Bahar KULUNKOGLU
 6. Türkiye’deki Tenis Turnuvalarının Bölgesel ve Niceliksel Analizi
  Pages 61 - 72
  Aydın PEKEL, Okan KILIÇKAYA
 7. 12-14 Yaş Arası Futbolcularda 8 Haftalık Antrenman Programının Fizyolojik ve Biyomotorik Özelliklere Etkisi
  Pages 73 - 88
  Serkan DAĞDELEN, Mehmet KUMARTAŞLI
 8. Futbolda “Kiralık Ordusu Modeli” Üzerine Bir Çalışma
  Pages 89 - 105
  Gökhan ÇETİNKAYA
 9. Web of Science Veri Tabanında Yayınlanan Spor Yönetimi Temalı Makalelerin Bibliyometrik Analizi
  Pages 106 - 117
  Ahmet Yavuz KARAFİL, Mehmet Haşim AKGÜL
 10. Futbol Liglerinde Uygulanan Puanlamaya Alternatif Bir Yaklaşım; Devreli Performansa Dayalı Puan Sistemi
  Pages 118 - 129
  Alpaslan GÖZLER
 11. Lise Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanları ve Sporda Yaşam Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 130 - 144
  Hüseyin Gökhan SARI, Berkan BOZDAĞ
 12. Türkiye ve Portekiz Kadın Futbol Liglerinde Mücadele Eden Sporcuların İçsel ve Dışsal Motivasyon Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 145 - 154
  Yılmaz ŞAHİN, Erdi KAYA
 13. Sporda Kayırmacılık; Dövüş Sporcuları Üzerine Bir İnceleme
  Pages 155 - 166
  Yavuz ÖNTÜRK, İbrahim ŞAHİN, Mevlüt YILDIZ, Rıfat YAĞMUR
 14. Farklı Formatlarda Oynatılan Futbola Özgü Oyunların Ruh Hali ve Zihinsel Yük Cevapları
  Pages 167 - 179
  Yusuf SOYLU
 15. Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere Göre Görsel Reaksiyon Sürelerinin Karşılaştırılması
  Pages 180 - 192
  Esin ERGİN, Alper KARTAL
Duyurular

Dergimiz 2021 yılı itibarıyla yılda üç sayı (Nisan Ağustos ve Aralık) yayınlama kararı almıştır.