ISSN: 0569-9746
e-ISSN: 2667-629X
Başlangıç: 1955
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Anadolu Araştırmaları – Anatolian Research, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin yayınıdır. 1955 yılında kurulmuştur. Açık erişimli, hakemli ve bölgesel bir dergidir; Anadolu ile birlikte Balkanlar, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu gibi Anadolu'ya komşu ve tarihi olarak ilişkili bölgelerde akademisyenleri, okurları ve yazarları hedefler.

2021 yılından itibaren derginin yayın frekansı yılda bir sayıdan yılda iki sayıya çıkarılmıştır; dergi Haziran ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler İngilizce, Almanca, Fransızca olmalıdır.

Anadolu Araştırmaları – Anatolian Research, uluslararası yayın standartlarına uygun yüksek kalitede makaleler yayınlayarak bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Prehistorik çağlardan, Geç Antik Çağ’a uzanan süreçte Anadolu ve ilişkili bölgeleri inceleyen Eskiçağ Tarihi, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Antropoloji, Epigrafi, Nümizmatik, Tarihi Coğrafya ve Arkeometri çalışmalarını kapsar.

2023 - Sayı: 28

Düzeltme

10. Prof. Dr. Elmar Schwertheim

Araştırma Makalesi

Stables and Pens in the Citadels and Residential Areas of the Urartian Kingdom: A Textual, Archaeological and Ethnographic Evaluation

Since 1955

Anadolu Araştırmaları – Anatolian Research  https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuanadoluhttps://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/anar/home