Anadolu Araştırmaları
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 0569-9746 | e-ISSN 2667-629X | Periyot Yıllık | Başlangıç: 1955 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | dergipark.gov.tr/iuanadolu


ANADOLU ARAŞTIRMALARI

JAHRBUCH FUR KLEINASIATISCHE FORSCHUNG

Since 1955 -


            Anadolu Araştırmaları Dergisi kimi kesintiler olmakla birlikte 1955 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yayınlanan bilimsel amaçlı bir dergidir. Derginin yayın politikası ile ilgili kararları yayın kurulu alır. Bunun yanında yayın içeriği ve makale kabul süreci ile ilgili aşamaları dergi veya ilgili sayının editörü belirleyebilir. Anadolu Araştırmaları Dergisi yılda bir defa yayımlanır.


Anadolu Araştırmaları

ISSN 0569-9746 | e-ISSN 2667-629X | Periyot Yıllık | Başlangıç: 1955 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | dergipark.gov.tr/iuanadolu
Kapak Resmi


ANADOLU ARAŞTIRMALARI

JAHRBUCH FUR KLEINASIATISCHE FORSCHUNG

Since 1955 -


            Anadolu Araştırmaları Dergisi kimi kesintiler olmakla birlikte 1955 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yayınlanan bilimsel amaçlı bir dergidir. Derginin yayın politikası ile ilgili kararları yayın kurulu alır. Bunun yanında yayın içeriği ve makale kabul süreci ile ilgili aşamaları dergi veya ilgili sayının editörü belirleyebilir. Anadolu Araştırmaları Dergisi yılda bir defa yayımlanır.