ISSN: 0569-9746
e-ISSN: 2667-629X
Başlangıç: 1955
Yayın Aralığı: Yıllık
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Anadolu Araştırmaları – Anatolian Research, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin yayınıdır. 1955 yılında kurulmuştur. Açık erişimli, hakemli ve bölgesel bir dergidir; Anadolu ile birlikte Balkanlar, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu gibi Anadolu'ya komşu ve tarihi olarak ilişkili bölgelerde akademisyenleri, okurları ve yazarları hedefler.

2021 yılından itibaren derginin yayın frekansı yılda bir sayıdan yılda iki sayıya çıkarılmıştır; dergi Haziran ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ya da İtalyanca olmalıdır.

Anadolu Araştırmaları – Anatolian Research, uluslararası yayın standartlarına uygun yüksek kalitede makaleler yayınlayarak bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Prehistorik çağlardan, Geç Antik Çağ’a uzanan süreçte Anadolu ve ilişkili bölgeleri inceleyen Eskiçağ Tarihi, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Antropoloji, Epigrafi, Nümizmatik, Tarihi Coğrafya ve Arkeometri çalışmalarını kapsar.

2022 - Sayı: 26

Biyografi

11. Prof. Marc Waelkens Anısına

Biyografi

12. ALEXANDRU AVRAM (1956-2021)

Biyografi

13. BURHAN VARKIVANÇ PROFESÖR’Ü ANLAYARAK ANMAK

Since 1955

Anadolu Araştırmaları – Anatolian Research  https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuanadoluhttps://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/anar/home