Başlangıç: 2022
Yayıncı: Bartın Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Derginin ikinci sayısı için makale kabulü devam etmektedir.


Bartın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından yayınlanan Akıllı Sistemler Dergisi (JOSS), ilgili alanlarda özgün bilimsel makalelere yer veren uluslararası hakemli bir e-dergidir. JOSS Dergipark desteğiyle 2022 yılında kurulmuştur. 2022 yılından itibaren yılda iki defa yayınlanmaktadır. Makale gönderim ve yayımlanmasından ücret alınmamaktadır.

JOSS akademik standartlarda hazırlanmış araştırma makalesi ve derleme makale çalışmalarını yayınlayarak, Bartın Üniversitesi ihtisaslaşma alanı konusu olan “Akılı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” alanına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Üniversitemizin ihtisaslaşma alanına yönelik kelimelere ilişkin listeye ulaşmak için tıklayınız.

Yayın Kurulu; gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir.
Yayımlanan yazıların yazarlarına telif hakkı ücreti ödenmez.
Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayın için değerlendirmeye alınmamış olması gerekir.

Bildiri tam metinlerinin ve lisansüstü tezlerden üretilen çalışmaların yayınlanması, bu durumun açıkça belirtilmesi şartına bağlıdır.
Dergiye makale kabulü, Dergipark üzerinden yapılmaktadır.
Makalenin yazımında ve noktalamada (alana özgü yazımlar hariç) TDK Yazım Kılavuzu esas alınacaktır. Dergiye gönderilecek makalelerin derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılması gerekmektedir.

JOSS açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır. 

2022 - Cilt: 1 Sayı: 1

Derleme

DIGITAL TRANSFORMATION IN HEALTHCARE: KEY TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS

Derleme

SOCIETY 5.0: CONSTRUCTING WITH SMART MATERIALS

Araştırma Makalesi

YEREL SALDIRI KISITLAMALARI ALTINDA AYRIT KAPASİTELİ s-t AKIŞ AĞLARINDA EN KRİTİK p-DÜĞÜMLERİNİN BELİRLENMESİ

Derleme

Eklemeli imalat yönteminde filament olarak kullanılan polimerik malzemeler