Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2687-1912 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi |


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi (AHBVTFD), turizm alanı ile ilgili bilimsel çalışmalara yer veren ve yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir.

Derginin geçmişi, 1998-2013 yılları arasında yayınlanan G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi ile 2014-2018 yılları arasında yayınlanan G.Ü. Turizm Fakültesi Dergisi'ne dayanmaktadır. 

13.11.2009 tarihli ve 27405 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile Gazi Üniversitesi'ne bağlı Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi kapatılmış ve aynı kararla Turizm Fakültesi kurulmuştur.

18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren 7141 sayılı Kanun ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi kurulmuş ve yine aynı kanunun ek madde 183/a bendine göre Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi bağlantısı değiştirilerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 

Bu gelişmeler neticesinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi yeniden kurularak, kapatılan iki fakülte dergilerinin arşivleri ile birlikte 2019 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi "açık erişim" (Open Access) politikasını benimsemiştir. Yazarlardan makale gönderim ücreti, makale işlem ücreti, makale yayımlama bedeli ve benzeri adlar altında hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

Dergide yayınlanan makalelere 2019 Aralık sayısından itibaren DOI verilmektedir. 

turizmdergi@hbv.edu.tr

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi

ISSN 2687-1912 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1998 | Yayıncı Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi |
Kapak Resmi


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi (AHBVTFD), turizm alanı ile ilgili bilimsel çalışmalara yer veren ve yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir.

Derginin geçmişi, 1998-2013 yılları arasında yayınlanan G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi ile 2014-2018 yılları arasında yayınlanan G.Ü. Turizm Fakültesi Dergisi'ne dayanmaktadır. 

13.11.2009 tarihli ve 27405 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile Gazi Üniversitesi'ne bağlı Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi kapatılmış ve aynı kararla Turizm Fakültesi kurulmuştur.

18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren 7141 sayılı Kanun ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi kurulmuş ve yine aynı kanunun ek madde 183/a bendine göre Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi bağlantısı değiştirilerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 

Bu gelişmeler neticesinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi yeniden kurularak, kapatılan iki fakülte dergilerinin arşivleri ile birlikte 2019 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi "açık erişim" (Open Access) politikasını benimsemiştir. Yazarlardan makale gönderim ücreti, makale işlem ücreti, makale yayımlama bedeli ve benzeri adlar altında hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

Dergide yayınlanan makalelere 2019 Aralık sayısından itibaren DOI verilmektedir. 

turizmdergi@hbv.edu.tr

Cilt 23 - Sayı 1 - 26 Haz 2020
 1. Turizm Geliri Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye Örneği (2008-2019)
  Sayfalar 1 - 17
  Erdal ARSLAN , Tuğçe ÇETİNER
 2. Turistler Açısından Sürdürülebilir Bir Destinasyondan Beklentilerin Belirlenmesi
  Sayfalar 18 - 51
  Tuba ŞAHİN ÖREN , Veli Erdinç ÖREN
 3. İnsan Kaynakları Yönetiminde Bürokratik ve Disiplin İşlemleri Kapsamındaki Sorunlar: Turizm İşletmeleri Örneğinde Teorik Bir İnceleme
  Sayfalar 52 - 77
  Elbeyi PELİT , Faruk GÖKÇE
 4. Seyahat Acentalarının Turist Rehberlerine Yönelik Şikâyetleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 78 - 96
  Tolga Fahri ÇAKMAK , Hande AKYURT KURNAZ
 5. Turizm ve Otelcilik ile Aşçılık Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yeterliliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Afyon Meslek Yüksekokulu Örneği
  Sayfalar 97 - 114
  Hümeyra TÖRE BAŞAT , Hatice YILMAZ , Erdal ÖZER
 6. Türkiye’nin Dış Aktif Turizm Gelirlerinin Alternatif Yaklaşımlarla Modellenmesi ve Tahmini
  Sayfalar 115 - 141
  Murat ÇUHADAR
 7. Kış Spor Aktivitelerine Katılan Yerli Turistlerin Algıladıkları Kısıtlayıcı ve Motivasyonun Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 142 - 163
  Özgür DAVRAS
 8. Syrian Refugees’ Integration into Working Life: Qualitative Research in Accommodation and Food & Beverage Enterprises
  Sayfalar 164 - 190
  Güney ÇETİN GÜRKAN , Başak ÖZYURT , Ayşen TUNA , Çağrı SAÇLI , Muharrem TUNA
 9. Zeytinyağı Kültürel Rotalarının Turizm Potansiyeli Açısından Değeri ve Türkiye'de Uygulanabilirliği
  Sayfalar 191 - 210
  Özge BÜYÜK , Emel CAN
 10. Mutfak Personelinin Gastronomik Akımlar Çerçevesinde Gıda Tüketim Eğilimlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 211 - 236
  Abdullah TANRISEVDİ , Selma ATABEY
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 1301-4838 1998-2020
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi 2149-0163 1998-2020