e-ISSN: 2687-1912
Başlangıç: 1998
Yayıncı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Duyuru

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı münasebetiyle Ekim ayında yayınlanması planlanan “100. Yıl Özel Sayısı” maalesef yeterli sayıda makale olmaması nedeniyle çıkarılamayacaktır. Hakem süreci devam eden makaleler ise yazarlarının onayı ile Aralık sayısı için değerlendirmeye alınacaktır.  Özel sayımıza ilgi gösteren ve destek olan araştırmacılara teşekkür ederiz. 

Editör 


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi (AHBVTFD), turizm alanı ile ilgili bilimsel çalışmalara yer veren ve yılda iki kez (Haziran ve Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir.

Derginin geçmişi, 1998-2013 yılları arasında yayınlanan G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi ile 2014-2018 yılları arasında yayınlanan G.Ü. Turizm Fakültesi Dergisi'ne dayanmaktadır. 

18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe giren 7141 sayılı Kanun ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi kurulmuş ve yine aynı kanunun ek madde 183/a bendine göre Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi bağlantısı değiştirilerek Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne bağlanmıştır. 

Bu gelişmeler neticesinde AHBVTFD kurularak, kapatılan iki fakülte dergilerinin arşivleri ile birlikte 2019 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi "açık erişim" (Open Access) politikasını benimsemiştir. Yazarlardan makale gönderim ücreti, makale işlem ücreti, makale yayımlama bedeli ve benzeri adlar altında hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

Dergide yayınlanan makalelere 2019 Aralık sayısından itibaren DOI verilmektedir. 

turizmdergi@hbv.edu.tr

İletişim Dergi Tarihçesi