Dergi Kurulları

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Mehmet Naci BOSTANCI 
Rektör

Danışma Kurulu

Prof. Dr. İrfan YAZICIOĞLU - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Dekan)
Prof. Dr. Azize HASSAN - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Elbeyi PELİT - Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay EMİR - Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA - Kayseri Üniversitesi
Prof. Dr. Murat ÇUHADAR - Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Burhan KILIÇ - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Artur KOZLOWSKİ - Gdansk WSB Schools of Banking (akozlowski@wsb.gda.pl)
Prof. Dr. Carlos COSTA - University of Aveiro (ccosta@ua.pt)
Prof. Dr. Evren GÜÇER - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (evren.gucer@hbv.edu.tr)
Doç. Dr. Alper IŞIN - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (alper.isin@ikc.edu.tr)
Doç. Dr. Cemal Ersin SİLİK - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (cemal.silik@hbv.edu.tr)
Yrd. Doç. Dr. Naringül MARGAZİYEVA - Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (naryngul.margazieva@manas.edu.kg) 


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Hakan KOÇ (hakan.koc@hbv.edu.tr)

Alan Editörleri

Prof. Dr. Fügen DURLU-ÖZKAYA Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiye
Gastronomi, Gıda Bilimleri
Prof. Dr. Selma MEYDAN UYGUR TURİZM FAKÜLTESİ Türkiye
Sürdürülebilir Turizm, Turizm Pazarlaması
Prof. Dr. Ramazan Pars ŞAHBAZ ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Hizmet Pazarlaması, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Turizm Pazarlaması, Turizm Yönetimi
Prof. Dr. Ali YAYLI Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiye
Rekreasyon, Tatil ve Turizm Coğrafyası

Editör

murat.kizanlikli@hbv.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa Murat KIZANLIKLI ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web
Otel İşletmeciliği, Turizm, Sürdürülebilir Turizm

Dil Editörleri

Prof. Dr. Yalçın ARSLANTÜRK - İngilizce Dil Editörü (yalcin.arslanturk@hbv.edu.tr)

Doç. Dr. Hakan AKCA - Türkçe Dil Editörü (hakan.akca@hbv.edu.tr) 
Doç. Dr. Hakan AKCA ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Prof. Dr. Yalçın ARSLANTÜRK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiye Web
Rekreasyon, Tatil ve Turizm Coğrafyası, Kültür Sosyolojisi, Turizm

Yardımcı Editör

ayse.dulger@hbv.edu.tr

Arş. Gör. Ayşe Selin DÜLGER Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiye
Kültür Coğrafyası, Turizm, Sürdürülebilir Turizm, Coğrafi Bilgi Sistemleri
Son Güncelleme Zamanı: 22.05.2024 06:38:17