Dergi Kurulları

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Yusuf TEKİN

Rektör

Danışma Kurulu

Prof. Dr. İrfan YAZICIOĞLU                Turizm Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Azize HASSAN                     Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN            Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA    Kayseri Üniversitesi 

Prof. Dr. Oktay EMİR                         Anadolu Üniversitesi 

Prof. Dr. Elbeyi PELİT                   Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Doç. Dr. Burhan KILIÇ                     Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Doç. Dr. Cüneyt TOKMAK              Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Hakan KOÇ

hakan.koc@hbv.edu.tr

Editör

Doç. Dr. M. Murat KIZANLIKLI

murat.kizanlikli@hbv.edu.tr

Yardımcı Editör

Dr. Öğr. Üyesi Cemal Ersin SİLİK

cemal.silik@hbv.edu.tr

Yabancı Dil Editörü

Doç. Dr. Yalçın ARSLANTÜRK