İletişim Bilgileri

Editör

M. Murat KIZANLIKLI
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
murat.kizanlikli@hbv.edu.tr
05065943963

Teknik İletişim

Cemal Ersin SİLİK
cemal.silik@hbv.edu.tr
05067199208

Alan Editörü

Ramazan Pars ŞAHBAZ
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
pars.sahbaz@hbv.edu.tr