Amaç ve Kapsam

Turizm ve seyahat işletmeciliği, otelcilik ve ağırlama endüstrisi, turizm eğitimi, turizmde gastronomi ve rekreasyon, turist rehberliği konularında yapılan bilimsel çalışmaları sektör ve akademi ile paylaşmaktır. 

Turizm alanındaki uygulamalı ve kavramsal özgün bilimsel makalelerdir. 

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık