Amaç ve Kapsam

Turizm işletmeciliği ve otelcilik, turizm eğitimi, turizmde gastronomi, rekreasyon ve turizm rehberliği konularında yapılan bilimsel araştırmaları sektör ve akademi ile paylaşmaktır. 

Turizm alanındaki uygulamalı ve kavramsal özgün bilimsel makalelerdir.