Konular

• Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler


Dergiler


Makaleler


O. DÜLGAROĞLU, Ş. MERCAN, M. BARBOROZ, C. AVCIKURT
Turistlerin Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Hizmeti Alma Motivasyonuyla Gerçekleştirdikleri Turizm Hareketlerinde Çekici ve İtici Faktörler: Sosyal Medya Destekli Bir Araştırma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, (2020)
S. KILIÇ, C. AVCIKURT
Otel Çalışanlarının “Düzgün İş” Koşullarına Yönelik Algıları ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2020)
A. KUTLUK BOZKURT, C. Avcıkurt
Planlanmış Davranış Teorisi ile Yerli Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon Tercih Etme Niyetlerinin Belirlenmesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
Ö. DEMİR, C. AVCIKURT, E. GÜLEÇ
EMİNÖNÜ’NDE (İSTANBUL) BALIK EKMEK YEME DENEYİMLERİ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
Ö. GÜDÜ DEMİRBULAT, G. SAATCI, C. AVCIKURT
İşkoliklik ve Bireysel Mutluluk Arasındaki İlişkinin Turizm Akademisyenleri Açısından İncelenmesi, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2019)
R. ÖZGÜNEŞ, D. BOZOK, C. AVCIKURT, E. GÜLEÇ
Kırsal Turizme Katılan Bireylerin Mental İyi Oluş Halinin Sosyo Demografik Veriler Açısından İncelenmesi, Turizm Akademik Dergisi, (2019)
C. AVCIKURT, C. BUZLUKÇU, M. OFLAZ, T. SEZEN, A. KÖROĞLU, M. SARIOĞLAN, S. KARAMAN
İKİNCİ KONUT SAHİPLİĞİNDE İTME VE ÇEKME FAKTÖRLERİ: EDREMİT ÖRNEĞİ, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2018)
Ö. KÖROĞLU, H. ULUSOY YILDIRIM, C. AVCIKURT
Kültürel Miras Kavramına İlişkin Algıların Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi, Turizm Akademik Dergisi, (2018)
G. ÖZGÜREL, C. AVCIKURT
YERLEŞİK YABANCILARIN TURİZME ETKİLERİ: MARMARİS İLÇESİ ÖRNEĞİ, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, (2018)
M. OFLAZ, C. BUZLUKÇU, S. TÜRKMEN, C. AVCIKURT
YEREL HALKIN YAZLIKÇILARA YÖNELİK ALGILARI ALTINOLUK ÖRNEĞİ, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2018)
G. SAATCI, C. AVCIKURT
Kültürlerarası Turist Tutumları: Bütünleşik Tehdit Teorisi Çerçevesinde Bir Araştırma, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (2016)
C. BUZLUKÇU, C. AVCIKURT
OTEL İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZ DÖNEMLERİNDE UYGULADIKLARI STRATEJİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2016)
S. KILIÇ, E. POLAT, C. AVCIKURT
Şehirlerarası Otobüs Yolcularının Hakları İle İlgili Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi ve Yaşadıkları Problemlerin Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, (2016)
C. AVCIKURT, Ö. DEMİRBULAT
Turist rehberlerinin sürdürülebilir turizme bakış açısı, Journal of Tourism Theory and Research, (2016)
C. AVCIKURT, C. YILDIRIM
LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ VEREN OKULLARIN MEZUN DERNEKLERİNİN WEB SİTELERİNİN İNCELENMESİ, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2016)
C. AVCIKURT, M. İLBAN, K. ÖZCAN
YEREL HALKIN BOŞ ZAMAN YE REKREASYON FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ ÖRNEĞİ, Öneri Dergisi, (2004)