ISSN: 1302-6879
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2022 - Sayı: 55

Araştırma Makalesi

5. Erdem Arayışında Erdemsizler Ülkesi

Araştırma Makalesi

7. Çin’in Deniz İpek Yolu Projesi: Gwadar Limanı

Araştırma Makalesi

9. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrencilere İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

13. İlâhî Hitap-Akıl İlişkisi

Araştırma Makalesi

Covid-19 Sürecinde İşletmelerin Etik Dışı Davranışları

Araştırma Makalesi

XV. ve XVI. Yüzyıllarda Balkanlarda Çeltik Üretimi Yapan Bir Zümre: Yörükler

Araştırma Makalesi

The Case of Stopping the Attack on the Right to Personality in Turkish Law

Araştırma Makalesi

CYBERCHONDRIA AS DIGITAL PSYCHOPATHOLOGY: COVID 19 PANDEMIC EXAMPLE

Araştırma Makalesi

Şeffaflık İlkesinin Rus Yönetim Kültürü Bağlamında Değerlendirilmesi: Gorbaçov Dönemi

Araştırma Makalesi

Sinema ve Paganizm İlişkisi Bağlamında Türk Sinemasında Pagan Kadın Temsilleri: Tarkan Filmleri Örneği

Araştırma Makalesi

MİLLİ MÜCADELEDE ÇUKUROVA TEŞKİLATLANMASINDA TEKELİOĞLU SİNAN BEY

Araştırma Makalesi

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Verdiği Destekler ve Bu Desteklerin Kırsal Kalkınmaya Etkisi: Muş İli Örneği

18424