Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1302-6879 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi | http://www.yyusbedergisi.com/


NOT: Dergimizin normal periyodunda yayımlanan her sayısında en fazla 20 makale yayımlanmaktadır. Halihazırdaysa birçok makalenin süreci tamamlanmış veya devam etmektedir. Dergimizin Mart ve Haziran sayılarının kontenjanı da dolmuştur. Eylül sayısı için makale kabulü Haziran sayının yayımlanmasından sonra başlayacaktır.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1302-6879 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi | http://www.yyusbedergisi.com/
Kapak Resmi


NOT: Dergimizin normal periyodunda yayımlanan her sayısında en fazla 20 makale yayımlanmaktadır. Halihazırdaysa birçok makalenin süreci tamamlanmış veya devam etmektedir. Dergimizin Mart ve Haziran sayılarının kontenjanı da dolmuştur. Eylül sayısı için makale kabulü Haziran sayının yayımlanmasından sonra başlayacaktır.

Van Özel Sayısı Son Sayı
Sayı Van Özel Sayısı - 20 Nis 2021
 1. Van Tarihine Genel Bir Bakış
  Sayfalar 19 - 42
  Orhan KILIÇ
 2. Van’da Bulunan Osmanlı Vakıfları
  Sayfalar 43 - 68
  Sami AĞAOĞLU
 3. Cumhuriyet Döneminde Van’da Yapılan Devlet Yatırımları
  Sayfalar 69 - 98
  Rahmi DOĞANAY
 4. I. ve II. Dünya Savaşı Arası (1914-1945) Van'da Nüfus Hareketleri ve Demografik Yapı
  Sayfalar 99 - 132
  Bekir KOÇLAR, Uğur BOZKURT
 5. Van’da Siyasi Hayat 1945-1960
  Sayfalar 133 - 160
  Şerif DEMİR
 6. Tek Parti Dönemi Raporlarında Van
  Sayfalar 161 - 190
  Mehmet PINAR, Volkan TUNÇ
 7. 1950 Genel Seçimlerinde Van
  Sayfalar 191 - 210
  Cevdet TEKE
 8. Van’da Vatan Cephesi (12 Ekim 1958 - 27 Mayıs 1960)
  Sayfalar 211 - 238
  Erkan AFŞAR
 9. Cumhuriyet Döneminin İlk Yıllarında (1925-1929) Van İlinde Tarım ve Hayvancılık İstatistiklerinin Analizi
  Sayfalar 239 - 262
  Nursal KUMAŞ
 10. Van ve Çevresi Örneğinde: Türkiye-İran Sınır Meselesi ve Sınırda Yaşanan Asayiş Olayları (1925-1932)
  Sayfalar 263 - 282
  Ferit YÜCEBAŞ
 11. Türkiye’de Siyaset-Basın İlişkileri: Van Örneği (1937-1960)
  Sayfalar 283 - 304
  Yunus ÖZDURĞUN
 12. Bir Hâkimiyet Sembolü Olarak 2 Nisan Kurtuluş Günü Kutlamaları: Van Basını Örneği
  Sayfalar 305 - 324
  Güneş ŞAHİN, Rıdvan SÜSLÜ
 13. Kıbrıs Meselesinin Yerel Basına Yansımaları (1950-1960): Vansesi Gazetesi Örneği
  Sayfalar 325 - 346
  Mehmet ÖZALPER
 14. Hadim Devlet Anlayışı Çabasına Bir Örnek: Van ve Mülhakatındaki Hapishanelerde İyileştirme Gayretleri
  Sayfalar 347 - 370
  Ercüment TOPUZ
 15. Van’dan Hakkâri’ye İlk Telgraf Hatlarının Çekilmesi
  Sayfalar 371 - 402
  Ömer KUCAK
 16. An Essay on the Use of Travelogues as a Source of Historical Knowledge: Reading the Memoirs of a Venetian Merchant about Van City
  Sayfalar 403 - 416
  Ümit KATIRANCI
 17. Faik Reşad’ın Şiirlerinde Van
  Sayfalar 417 - 432
  Murat ÖZTÜRK
 18. Vanlı Divan Şairi Dürrî’nin Yayımlanmış Divanında Yer Almayan Müzeyyel Gazeli
  Sayfalar 433 - 450
  Tolga ÖNTÜRK
 19. Van Yöresine Ait Halk Masallarının Değer Aktarımı Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 451 - 480
  Bünyamin SARİKAYA, Süleyman AYDENİZ
 20. Van Masallarının Değer Eğitimi ve Dil Unsurları Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 481 - 502
  Haydar ÖZDEMİR, Mehmet Sena ATAŞ
 21. Van Masallarının Max Lüthi Yöntemine Göre Çözümlenmesi
  Sayfalar 503 - 522
  Talha ÇİÇEK, Celal ASLAN
 22. 20. Yüzyılda Van’da Halkbilimi/Halk Kültürü: Araştırma, Tanıtım ve İcra Faaliyetleri
  Sayfalar 523 - 558
  Erdem AKIN
 23. Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Van’da Reşik (Ayakkabı) Yapma Geleneği
  Sayfalar 559 - 578
  Harun ARVAS
 24. Sözlü Tarihin Eğitime Uyarlanması Bağlamında Van Düğün Gelenekleri Örneği
  Sayfalar 579 - 640
  Rüstem ÇURKU
 25. Horasan’dan Küresin’e Bir Sözcüğün İzinde
  Sayfalar 611 - 628
  Süleyman ERATALAY
 26. Sosyo-Ekonomik Özelliklerin Çevresel Bilinç Üzerine Etkileri: Van İli Örneği
  Sayfalar 629 - 648
  Zafer KANBEROĞLU
 27. Okuryazarlık ve Kentsel Nüfus Oranlarının Geçersiz Oylar ve Seçimlere Katılım Oranları Üzerindeki Etkileri: Son On Seçim için Van İli Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 649 - 672
  Abdülkadir ÖZDEMİR
 28. Firma Yönetici ve Sahiplerinin Liderlik Tarzları: Van Organize Sanayi Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 673 - 702
  Kürşad Seçkin KARAHAN, Abdulkadir GÜMÜŞ
 29. XVI-XIX. Yüzyıllarda Van Mimarisi
  Sayfalar 703 - 746
  Şahabettin ÖZTÜRK
 30. Van’da Konut Üretim Faaliyetlerinin Kentsel Gelişmeye Etkileri (1927-2020)
  Sayfalar 747 - 782
  Zeynep YILMAZ ŞİMŞEK
 31. Van İli Çevresi Kabuk Deformasyon Analizi ve Deprem Tehlike Değerlendirmesi
  Sayfalar 783 - 802
  Fatih SÜNBÜL, Hüseyin Mert ARSLAN, Enes KARADENİZ
 32. Turistik Tren Yolculukları ve Sosyal Medya Etkileşimi: Van Gölü Ekspresi Hakkındaki Youtube Paylaşım Videosunun Analizi
  Sayfalar 803 - 830
  Uğur SAYLAN
 33. Yerel Yönetimlerde Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: Van Edremit Belediyesi Örneği
  Sayfalar 831 - 854
  Kemaleddin ERYEŞİL, Hakan ALPTÜRKER, Yasin TAŞPINAR
 34. Özel Eğitim Hizmetlerine Genel Bir Bakış: Van İli Örneği
  Sayfalar 855 - 882
  Abdurrahman MENGİ, Ercan ÖPENGİN
 35. Сovid-19 Pandemi Döneminde Rusça Dersleri Özelinde Uzaktan Öğretim Programının Analizi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 883 - 906
  Nükhet ELTUT KALENDER
Dizinler