ISSN: 1302-6879
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Aralık sayısı için makale kabulü 05.07.2021 tarihi itibariyle www.yyusbedergisi.com adresi üzerinden açılmıştır. Not: Dergi yayın politikası gereği bir sayıda en fazla 20 makale yayımlanabileceğinden dolayı gelen makale sayısına bağlı olarak önümüzdeki gün/aylarda sistemin tekrar kapatılması söz konusudur.

2021 - Sayı: 53

Araştırma Makalesi

6. Gazap Üzümleri Romanına Büyük Buhran Odaklı Bir Yaklaşım

Araştırma Makalesi

8. Anadolu’da Ortaçağ Seramiklerinin Üretildiği Bir Merkez: Samsat

Araştırma Makalesi

13. Şehir Lojistiği: Nicel bir Araştırma

Araştırma Makalesi

17. Van Gölü Havzasının Glamping Turizmi Potansiyeli

18424