ISSN: 1302-6879
e-ISSN: 2822-3136
Başlangıç: 2000
Yayıncı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Değerli araştırmacı ve akademisyenler;
Bilindiği üzere büyük fedakarlıklarla yürütülen Milli Mücadelenin başarıya ulaştırılmasından sonra 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi. İçerisinde bulunduğumuz bu yıl, kutlu yolculuğumuzun 100.yılı. Bu vesileyle, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi olarak Cumhuriyet'e armağan "şehirler" özel sayısı çıkarmaya karar verdik. Belirlediğimiz dosya konusuna uygun olan, 1923 sonrasında Türkiye'deki şehirlerin tarihi gelişimine odaklanan yazılarını bekliyoruz.
Yazım kurallarına uygun olarak gönderilen çalışmalarınız, yayın kurulunun onay vermesi durumunda hakemlere gönderilecektir.
Özel sayı dışında gönderilen makaleler kabul edilmeyecek ve yazarlara iade edilecektir. 2023 - Sayı: 60

18424