ISSN: 1302-6879
e-ISSN: 2822-3136
Başlangıç: 2000
Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2022 - Sayı: 57

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Kamu Kurumlarında Bilgi Yönetimi Unsurları ve Teknoloji İlişkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilgi İşlem Yöneticileri Gözünden

18424