Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1302-6879 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi | http://www.yyusbedergisi.com/


Dergimizin 2020 yılı kontenjanı dolmuştur. Makale göndereceklerin bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Değerli bilim insanları
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Dergisi olarak “salgın hastalıklar” üzerine bir dosya hazırlayacağız. Özel sayımıza katkı sunmanızdan mutluluk duyarız. Konuyla ilgili yazılarınızı en geç 15 Haziran 2020 tarihinde http://www.yyusbedergisi.com/ adresine yüklemeniz gerekmektedir. Not: Salgın Hastalıklar Özel Sayısı Temmuz ayının sonlarına doğru yayımlanacaktır. Dergimizin 48. sayısı kendi yayın periyodunda yani Haziran ayında yayımlanacaktır.

Not: Sayın yazarlar, makalelerinizi www.yyusbedergisi.com adresine üye olarak yükleyiniz. Dergipark sayfamız arşivleme amacıyla kullanılmaktadır.
Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan iThenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır. Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Dergide yayımlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazarlarına; yayın hakları ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne aittir. Yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz ve çoğaltılamaz. Dergi Yayın Kurulu gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamama konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen makaleler iade edilmez. Yayın Kurulu ve editöryal ekip makalelerle ilgili herhangi bir yasal yükümlülük kabul etmez.
All responsibility of the articles published in the journal belongs to the authors and the publication rights belong to the Van Yüzüncü Yıl University Social Sciences Institute. It my not be reproduced or reproduced in any form, in whole or in part, without the permission of the publisher. Editorial board of the Journal is free to publish and publish the articles. Articles submitted to the journal are not returned. Editorial board does not accept any legal liability for articles.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1302-6879 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2000 | Yayıncı Yüzüncü Yıl Üniversitesi | http://www.yyusbedergisi.com/
Kapak Resmi


Dergimizin 2020 yılı kontenjanı dolmuştur. Makale göndereceklerin bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Değerli bilim insanları
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstisü Dergisi olarak “salgın hastalıklar” üzerine bir dosya hazırlayacağız. Özel sayımıza katkı sunmanızdan mutluluk duyarız. Konuyla ilgili yazılarınızı en geç 15 Haziran 2020 tarihinde http://www.yyusbedergisi.com/ adresine yüklemeniz gerekmektedir. Not: Salgın Hastalıklar Özel Sayısı Temmuz ayının sonlarına doğru yayımlanacaktır. Dergimizin 48. sayısı kendi yayın periyodunda yani Haziran ayında yayımlanacaktır.

Not: Sayın yazarlar, makalelerinizi www.yyusbedergisi.com adresine üye olarak yükleyiniz. Dergipark sayfamız arşivleme amacıyla kullanılmaktadır.
Dergimize gönderilen makaleler benzerlik kontrol programı olan iThenticate ile taranmaktadır. Benzerlik oranının yüksek çıkması durumunda makale reddedilir. Kabul edilen makaleler raporuyla birlikte hakemlere sunulmaktadır. Makaleler için %20 ve üzeri benzerlik oranları kabul edilmemektedir.
Dergide yayımlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazarlarına; yayın hakları ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne aittir. Yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz ve çoğaltılamaz. Dergi Yayın Kurulu gönderilen yazıları yayımlayıp yayımlamama konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen makaleler iade edilmez. Yayın Kurulu ve editöryal ekip makalelerle ilgili herhangi bir yasal yükümlülük kabul etmez.
All responsibility of the articles published in the journal belongs to the authors and the publication rights belong to the Van Yüzüncü Yıl University Social Sciences Institute. It my not be reproduced or reproduced in any form, in whole or in part, without the permission of the publisher. Editorial board of the Journal is free to publish and publish the articles. Articles submitted to the journal are not returned. Editorial board does not accept any legal liability for articles.

Sayı 48 - 30 Haz 2020
 1. Bir Eğitsel Materyal Olarak Karikatür ve Eğitimde Karikatür Kullanımına Yönelik Kesitsel Bir Değerlendirme
  Sayfalar 13 - 28
  Ali GÖÇER , Okan AKGÜL
 2. Klasik Çince Edebi Metinlerin Türkçeye Çevrilmesinde Japon Kanbun Kundoku Yöntemi -Üç T’ang Şiiri Örneğinde-
  Sayfalar 29 - 60
  Esin ESEN
 3. Marcel Proust’un Romanlarında Zaman Oyunu
  Sayfalar 61 - 74
  Rıfat GÜNDAY
 4. Silent Interaction in The Heart is A Lonely Hunter by Carson McCullers
  Sayfalar 75 - 86
  Serdar TAKVA , Gökşen ARAS
 5. Ayla Kutlu’nun Hikâyelerinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Kız Çocuklarının Eğitimi Sorunu
  Sayfalar 87 - 114
  Neşe UCA , Kenan BULUT
 6. Arapçada Bedel ve Atf-ı Beyân Kavramlarının Tanımı, Çeşitleri ve Aralarındaki Fonksiyonel Farklar
  Sayfalar 115 - 138
  Muhammed Meşhud HAKÇIOĞLU
 7. Ortaçağ’ın Doğu’su ve Batı’sı
  Sayfalar 139 - 154
  Hasan ÇİÇEK
 8. Karl Marx ve Demokrasi Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 155 - 174
  Selim BOZDOĞAN , Aysun YARALI AKKAYA
 9. Türk Bankacılık Sektöründe Yoğunlaşma
  Sayfalar 175 - 204
  Alpaslan SEREL , Nurcihan AKŞEHİRLİ
 10. İflasın Ertelenmesinde İyileştirme Projesi ve Özellikleri
  Sayfalar 205 - 224
  Ulaş Koray MİLANLIOĞLU
 11. Hakimiyet-i Milliye’ye Karşı Geliş Hali ve Ona Karşı Oluşan İttifaklar: 27 Mayıs Darbesinde Ordu-Üniversite-Diyanet-Halk İttifakı
  Sayfalar 225 - 252
  Bekir KOÇLAR
 12. Hatıralarla Milli Mücadele’de Urfa
  Sayfalar 253 - 270
  Şerif DEMİR
 13. Gazneliler Hanedanlığı’nda Bir Vefa Örneği: Buğracık b. Cûk/Karabeckem
  Sayfalar 271 - 296
  Abdullah DUMAN
 14. XIX. Yüzyılda Van’da İllet-i Kolera İle Mücadelede Karantina Usulü ve Kordon Uygulaması
  Sayfalar 297 - 316
  Ercüment TOPUZ
 15. Mervânî Hükümdarı Ebu Ali Hasan b. Mervân
  Sayfalar 317 - 344
  Arafat YAZ
 16. Yeşil Alan ve Fiziksel Aktivitenin İnsan mutluluğu Üzerindeki Etkisinin Saptanmasında Bir Yöntem
  Sayfalar 345 - 362
  Sinem AYDOĞDU BIÇAK , Nilgün Çolpan ERKAN
 17. Musarrât Hadisi Üzerinde Yapılan Usûl Tartışmaları
  Sayfalar 363 - 388
  Yusuf KAĞANARSLAN , Sahip BEROJE
 18. Suriyeli Sünni Mültecilerin Şia'ya İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 389 - 408
  Mehmet Emin KALGI
 19. Arkeolojik Bulguları Işığında Kyme Güney Nekropolü İskeletleri
  Sayfalar 409 - 432
  Simge DİNÇARSLAN
 20. Tekerlekli Sandalye Basketbolcularının Spora Katılım Motivasyonu İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
  Sayfalar 433 - 450
  Sağbetullah MERİÇ , Öznur TURAY
Dizinler