Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1304-7590 | e-ISSN 2548-0871 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Sidas Medya A.Ş. | http://www.soidergi.com.tr/


Dergimizin 2021 yılı Ağustos ve Aralık sayıları tamamlanmıştır. 2022 yılı için makale kabulü devam etmektedir.

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, turizm sektöründe çalışan yönetici, akademisyen ve araştırmacılar arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamayı ve artırmayı, turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili yeni düşüncelerin sunulduğu, karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmayı ve turizm sektöründe çalışan üst ve orta kademe yöneticileri genel yönetim ve turizm işletmeleri yönetimi alanındaki gelişmelerle ilgili bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

ISSN 1304-7590 | e-ISSN 2548-0871 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Sidas Medya A.Ş. | http://www.soidergi.com.tr/
Kapak Resmi


Dergimizin 2021 yılı Ağustos ve Aralık sayıları tamamlanmıştır. 2022 yılı için makale kabulü devam etmektedir.

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, turizm sektöründe çalışan yönetici, akademisyen ve araştırmacılar arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamayı ve artırmayı, turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili yeni düşüncelerin sunulduğu, karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmayı ve turizm sektöründe çalışan üst ve orta kademe yöneticileri genel yönetim ve turizm işletmeleri yönetimi alanındaki gelişmelerle ilgili bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Cilt 17 - Sayı 3 - 30 Eki 2020
 1. Otel Müşterilerine Yönelik Deneyimsel Pazarlamanın Memnuniyete Etkisi: Kapadokya Örneği
  Sayfalar 378 - 393
  Kamil UNUR, Muhammet Abdulmecit KINIKLI
 2. Finansal Başarısızlık Tahmin Modellerinin Geçerliliğinin Analizi: Thomas Cook Örneği
  Sayfalar 394 - 406
  Erdinç KARADENİZ, Cemile ÖCEK
 3. Kış Turizmi Çalışmaları Üzerine Bibliyometrik Bir İnceleme
  Sayfalar 407 - 426
  Burcu KARASAKALOĞLU
 4. Yerel Halkın Bölge Turizmine Bakış Açılarının ve Farkındalıklarının Belirlenmesi Üzerine Çankırı’da Bir Araştırma
  Sayfalar 427 - 443
  Yakup ÖZTÜRK
 5. Turizm ve Şikâyet: Bibliyometrik Bir Analiz
  Sayfalar 444 - 463
  Gözde Seval ERGÜN, Mehmet Bahadır KALIPÇI
 6. Otel İşletmelerinde Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
  Sayfalar 464 - 479
  Melih KABADAYI
 7. Medikal Turizmde Rekreasyon Planlaması ve Müşteri Tatmini İlişkisi
  Sayfalar 480 - 495
  Bayram ŞAHİN, Özge GÜLTEKİN
 8. Osmanlı İmparatorluğu’ndan İtibaren Anadolu ve Arap Yarımadası’nın Mutfak Etkileşimleri
  Sayfalar 496 - 508
  Neslihan ŞİMŞEK, Aykut Göktuğ SOYLU, Fügen ÖZKAYA
 9. Nerede O Eski Mutfaklar
  Sayfalar 509 - 523
  Mehmet Oğuzhan İLBAN, Ceren ULUER SAVGIN
 10. Van Kahvaltı Salonları Hakkındaki Müşteri E-Şikâyetlerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 524 - 539
  Hasan KÖŞKER
 11. Analysis of Motivations of Foreign Tourists Behind Their Choice of Turkish Cuisine Based on Their Neophobic and Neophilic Tendencies: A Research in Istanbul
  Sayfalar 540 - 552
  Meral ÜZÜLMEZ, Gürkan AKDAĞ
 12. Turist Rehberlerinin Gastronomiye Yönelik Bilgi ve Algı Düzeylerinin Tavsiye Niyetine Etkisi: Kapadokya Örneği
  Sayfalar 553 - 566
  Emrah KESKİN, Şule ARDIÇ YETİŞ, Bülent YORGANCI
Dizinler
Creative Commons

18946

Etik Kurul Onayı Hakkında

Saygıdeğer Yazarlarımız ve Okurlarımız;

Dergimiz yayın politikası bağlamında, etik açıdan oluşabilecek problemleri önlemek adına dergimiz 2018 (Cilt 15 Sayı 1) yılından itibaren gönderilen makaleler için etik kurul onay belgesi talep edilmektedir.