ISSN: 1304-7590
e-ISSN: 2548-0871
Başlangıç: 2004
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Sidas Medya A.Ş.
Kapak Resmi
       

Dergimizin 2021 yılı Ağustos ve Aralık sayıları tamamlanmıştır. 2022 yılı için makale kabulü devam etmektedir.

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, turizm sektöründe çalışan yönetici, akademisyen ve araştırmacılar arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamayı ve artırmayı, turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili yeni düşüncelerin sunulduğu, karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmayı ve turizm sektöründe çalışan üst ve orta kademe yöneticileri genel yönetim ve turizm işletmeleri yönetimi alanındaki gelişmelerle ilgili bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

2021 - Cilt: 18 Sayı: 2

Creative Commons

18946

Etik Kurul Onayı Hakkında

Saygıdeğer Yazarlarımız ve Okurlarımız;

Dergimiz yayın politikası bağlamında, etik açıdan oluşabilecek problemleri önlemek adına dergimiz 2018 (Cilt 15 Sayı 1) yılından itibaren gönderilen makaleler için etik kurul onay belgesi talep edilmektedir.  

Dergimiz EBSCOhost, Index Copernicus, Ulakbim, DOAj, DRJI, Research Bible, SOBİAD ve ASOS tarafından indekslenmektedir.