ISSN: 1304-7590
e-ISSN: 2548-0871
Başlangıç: 2004
Yayıncı: Sidas Medya A.Ş.
Kapak Resmi

Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, turizm sektöründe çalışan yönetici, akademisyen ve araştırmacılar arasında iletişimi ve işbirliğini sağlamayı ve artırmayı, turizm ve turizm işletmeciliği ile ilgili yeni düşüncelerin sunulduğu, karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oluşturmayı ve turizm sektöründe çalışan üst ve orta kademe yöneticileri genel yönetim ve turizm işletmeleri yönetimi alanındaki gelişmelerle ilgili bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Belirtilen amaçlar doğrultusunda;: 

SOID dört ayda bir olmak üzere yılda üç kez yayımlanır.

Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

SOİD’e gönderilen çalışmalar iThenticate programı kullanılarak intihale karşı incelenmektedir.

SOİD çevrimiçi sürümünde yayımlanan akademik içeriğin tersi belirtilmediği sürece Sidaş Yayıncılık tarafından Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 (CC BY-NC 4.0) Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

2023 - Cilt: 20 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

COVİD-19 Sürecinde Güvenli Hizmet Sertifikasyon Programında Tüketicilerin Gelecekteki Otel Seçim Davranışlarının İncelenmesi: Bursa İli Örneği

Araştırma Makalesi

Rekreasyonel Fayda Algısı ve Başarma İhtiyacı Teorisi: Eylemli Turist Rehberleri Üzerine Bir Uygulama

Araştırma Makalesi

Destinasyon Sosyal Sorumluluğu, Müşteri Memnuniyeti, Tekrar Ziyaret ve Tavsiye Niyeti Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: İstanbul Örneği

Araştırma Makalesi

Kapadokya Bölgesi'ndeki Fine-Dining Restoranların Tekrar Ziyaret Edilme Niyetlerinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

Gıda Neofobisi ile İlgili Akademik Yayınların Vosviewer ile Bibliyometrik Analizi

Araştırma Makalesi

Tüketicilerin Kişilik Özellikleri ile Turistik Ürün Tercihi Arasındaki İlişkide Seyahat Motivasyonlarının Etkisi: Z Kuşağı Bireyleri Üzerine Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

Algılanan Yemek İmajının Davranışsal Niyete Etkisinde Mutfak Deneyim Memnuniyetinin Rolü: Mersin ve Adana’da Yaşayan Yerli Halk Üzerine Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

Türkiye’de Teorik Olarak Geliştirilmiş Yöresel Gastronomi Rotaları Üzerine Bir Literatür Taraması

Etik Kurul Onayı Hakkında

Saygıdeğer Yazarlarımız ve Okurlarımız;

Dergimiz yayın politikası bağlamında, etik açıdan oluşabilecek problemleri önlemek adına dergimiz 2018 (Cilt 15 Sayı 1) yılından itibaren gönderilen makaleler için etik kurul onay belgesi talep edilmektedir.  

Seyahat ve Otel İşletmeciliği (Journal of Travel and Hotel Business) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).
26935
Dergimiz EBSCOhost, Index Copernicus, Ulakbim,  DRJI, Research Bible, SOBİAD ve ASOS tarafından indekslenmektedir.