Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-7590 | e-ISSN 2548-0871 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti. | http://www.soidergi.com.tr/


Dergimizin Ağustos 2020 ve Aralık 2020 sayısı kontenjanları dolmuştur. 2021 yılı için makale kabul edilmektedir.

Call for conceptual papers for a Special Issue of the Journal of Travel and Hospitality Management


“Philosophical Issues in Tourism and its Research in the midst of Stagnation and Degrowth: Problems and Prospects”

Special Issue Editor: Atila Yüksel (Aydın Adnan Menderes University)

Key dates:

Deadline for expression of interest and abstract submission: 15th June 2020
Deadline for submission of “original conceptual papers”: 15th July 2020
Expected Publication of the special issue: December 2020


More details on information for authors can be found at https://dergipark.org.tr/en/pub/soid/writing-rules

Submission process details can be found at

https://dergipark.org.tr/en/pub/soidSeyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

ISSN 1304-7590 | e-ISSN 2548-0871 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Sidas Medya Ajans Tanıtım Danışmanlık Ltd. Şti. | http://www.soidergi.com.tr/
Kapak Resmi


Dergimizin Ağustos 2020 ve Aralık 2020 sayısı kontenjanları dolmuştur. 2021 yılı için makale kabul edilmektedir.

Call for conceptual papers for a Special Issue of the Journal of Travel and Hospitality Management


“Philosophical Issues in Tourism and its Research in the midst of Stagnation and Degrowth: Problems and Prospects”

Special Issue Editor: Atila Yüksel (Aydın Adnan Menderes University)

Key dates:

Deadline for expression of interest and abstract submission: 15th June 2020
Deadline for submission of “original conceptual papers”: 15th July 2020
Expected Publication of the special issue: December 2020


More details on information for authors can be found at https://dergipark.org.tr/en/pub/soid/writing-rules

Submission process details can be found at

https://dergipark.org.tr/en/pub/soidCilt 16 - Sayı 3 - 15 Ara 2019
 1. Türkiye’nin Önemli Turizm Kentlerindeki Havalimanlarının Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Ölçülmesi
  Sayfalar 352 - 365
  Nilay KÖLEOĞLU , Esra DEMİREL
 2. Medikal Turizm Hizmeti Veren Hastanelerde Sağlık Otelciliği Hizmetleri İle Örgütsel Ustalık İlişkisi
  Sayfalar 366 - 382
  Seher GÜLENÇ , Meryem AKOĞLAN KOZAK
 3. Planlı Davranış Teorisi Kapsamında Sokak Yemeği Yeme Niyetinin Ölçülmesi: Mersin Örneği
  Sayfalar 383 - 397
  Esra ŞAHİN , Ali SOLUNOĞLU
 4. Çevre Endişesi, Çevresel Fedakârlık, Normlar ve Yer Tutumunun Çevre Dostu Davranışa Etkisi: Kapadokya/Göreme Milli Parkı Örneği
  Sayfalar 398 - 417
  Doç. Dr. Lütfi ATAY , Yasin SOYLU , Sinan GÖKDEMİR
 5. Restoran İşletmelerinde Gıda İsrafının Önlenmesi ve İhtiyaç Fazlası Yemeğin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Mobil Uygulama Modelinin Geliştirilmesi: LUSE
  Sayfalar 418 - 436
  Uğurcan ERİK , Yeliz PEKERŞEN
 6. Turizm Sektöründe Müşterilerin Bilgi Üretici Rolü: Adıyaman'daki Turistik Çekiciliklere Yönelik Tripadvisor Sitesinde Yer Alan Yorumlar Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 437 - 455
  Reşat ARICA , Abdülkadir ÇORBACI
 7. Lisans Turist Rehberliği Öğrencilerinde Öğrenme Stillerinin Genel Akademik Başarı Puanına Etkisi
  Sayfalar 456 - 469
  Seçkin ESER , A.celil ÇAKICI
 8. Turizm Odaklı Kültürel Dönüşümü Açıklayıcı Bir Temel: Kültürleşme Teorisi
  Sayfalar 470 - 492
  Yakup Kemal ÖZEKİCİ , Kurban ÜNLÜÖNEN
 9. Yalnız Seyahat Eden Kadınların Seyahat Deneyimleri
  Sayfalar 493 - 514
  Elif ASLANTÜRK , Kamil UNUR
 10. Tüketici Temelli Destinasyon Marka Değeri Modellemesi: Isparta Destinasyonu Örneği
  Sayfalar 515 - 532
  Özgür DAVRAS
 11. Otel İşletmelerinde Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Aracılık Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 533 - 552
  Ertuğrul DÜZGÜN , Mehmet YEŞİLTAŞ
 12. Nature Tourism and Mobile Applications: Düzce Province Example
  Sayfalar 553 - 566
  Zülkif DAĞLI
Dizinler
Creative Commons

18946

Etik Kurul Onayı Hakkında

Saygıdeğer Yazarlarımız ve Okurlarımız;

Dergimiz yayın politikası bağlamında, etik açıdan oluşabilecek problemleri önlemek adına dergimiz 2018 (Cilt 15 Sayı 1) yılından itibaren gönderilen makaleler için etik kurul onay belgesi talep edilmektedir.