Başeditör
Ad: Muammer Mesci
E-posta: muammermesci@duzce.edu.tr
Başeditör
Ad: Muammer Mesci
E-posta: muammermesci@duzce.edu.tr
Başeditör
Ad: Doç. Dr. Muammer Mesci
E-posta: muammermesci@duzce.edu.tr
Telefon: 03806112999
Adres:

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yükseokulu


Düzce University School of Akçakoca Tourism and Hotel Management 

Doagancılar Campus

Duzce/Turkey


Creative Commons

18946

Etik Kurul Onayı Hakkında

Saygıdeğer Yazarlarımız ve Okurlarımız;

Dergimiz yayın politikası bağlamında, etik açıdan oluşabilecek problemleri önlemek adına dergimiz 2018 (Cilt 15 Sayı 1) yılından itibaren gönderilen makaleler için etik kurul onay belgesi talep edilmektedir.