Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 15 Ocak 2021
Bitiş: 15 Mayıs 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2458-9381 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mutlu TÜRKMEN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss


Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, yılda iki kere (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan bilimsel hakemli bir araştırma dergisidir. 

Kısa adı UKSAD olan ve açık erişimli olarak yayımlanan derginin tam metinleri okuyuculara da açıktır. Böylelikle bilimsel araştırmalara kolaylıkla ulaşılması ve bilimsel bilginin daha etkin bir biçimde paylaşımı esas alınmaktadır. Dergi, hem yazarlar hem okurlar için tamamıyla ücretsiz olarak hizmet vermektedir. UKSAD, hakemli bir dergi olup, her çalışmanın en az 2 hakem tarafından körleme yoluyla değerlendirilmesini esas alır. UKSAD, yazarlardan hiçbir zaman hakem önerisi kabul etmez. Dergide hakemlik yapmak isteyenler, Dergipark'a kullanıcı kaydı yapmalı ve hakemlik talebini dergi yönetimine bildirmelidir.  

UKSAD, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapar. Tam metni Türkçe olan araştırmaların mutlaka İngilizce öz bölümüne sahip olması gerekmektedir. İngilizce tam metinlerde Türkçe öz bulunması zorunlu değildir. 

UKSAD, Index Copernicus (ICV=80,15), J Gate, Google Scholar, Research Bible, SOBIAD, Turkish Education Index, Scientific Indexing Services, Open Access Library (Oalib), Idealonline'da listelenmekte olup, daha birçok uluslararası saygın indekste yer almak için başvurular yapılmıştır.

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)

e-ISSN 2458-9381 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mutlu TÜRKMEN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss
Kapak Resmi


Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, yılda iki kere (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan bilimsel hakemli bir araştırma dergisidir. 

Kısa adı UKSAD olan ve açık erişimli olarak yayımlanan derginin tam metinleri okuyuculara da açıktır. Böylelikle bilimsel araştırmalara kolaylıkla ulaşılması ve bilimsel bilginin daha etkin bir biçimde paylaşımı esas alınmaktadır. Dergi, hem yazarlar hem okurlar için tamamıyla ücretsiz olarak hizmet vermektedir. UKSAD, hakemli bir dergi olup, her çalışmanın en az 2 hakem tarafından körleme yoluyla değerlendirilmesini esas alır. UKSAD, yazarlardan hiçbir zaman hakem önerisi kabul etmez. Dergide hakemlik yapmak isteyenler, Dergipark'a kullanıcı kaydı yapmalı ve hakemlik talebini dergi yönetimine bildirmelidir.  

UKSAD, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapar. Tam metni Türkçe olan araştırmaların mutlaka İngilizce öz bölümüne sahip olması gerekmektedir. İngilizce tam metinlerde Türkçe öz bulunması zorunlu değildir. 

UKSAD, Index Copernicus (ICV=80,15), J Gate, Google Scholar, Research Bible, SOBIAD, Turkish Education Index, Scientific Indexing Services, Open Access Library (Oalib), Idealonline'da listelenmekte olup, daha birçok uluslararası saygın indekste yer almak için başvurular yapılmıştır.

Cilt 6 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. Melodramatik Anlatımda Cinsiyet Kimliği
  Sayfalar 626 - 633
  Umut T. EĞİTİMCİ
 2. Journey of Coronavirus in Turkey
  Sayfalar 675 - 680
  Fatma ETİ ASLAN, Tuğba TÜRKKAN
 3. Carl Gustav Jung: Kavramları, Kuramları ve Düşünce Yapısı Üzerine Bir İnceleme Carl Gustav Jung: A Study on His Concepts, Theories and Philosophy
  Sayfalar 681 - 695
  Sevgi KAVUT
 4. Kalıtımsal Faktörlerin Müzik Yeteneğine Etkisi ve Müziksel Gelişim
  Sayfalar 761 - 768
  Derya YAZICI
 5. 6-7 Eylül 1955 Olayları Işığında Türkiye’de Basın, Toplum ve Siyaset İlişkisi
  Sayfalar 452 - 486
  Ayşe KAR, Uğur GÜNDÜZ
 6. Akıllı Kentin Bir Bileşeni Olarak Akıllı Ulaşım Uygulamalarının İncelenmesi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği
  Sayfalar 487 - 502
  Ramazan ŞENGÜL, Hande YÜKSEL ALTINTAŞ
 7. Basketbol Reklamları Üzerinden Spor Medyasında Cinsiyetçi Söylem ve Hegemonik Erkeklik Temsili
  Sayfalar 503 - 517
  Emel Şerife AKCA, Selen Buse ŞAKAR
 8. ÇALIŞAN ANNELERİN YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 518 - 530
  Rasim BABAHANOĞLU
 9. Siyasal Pazarlamada Adayların Marka Kişilik Boyutları
  Sayfalar 531 - 551
  Dılvin ER, Polat CAN
 10. Olağanüstü olayların sosyal yaşam ve kültürlere etkisi; Covid-19 salgınının Türk kültürüne etkisi üzerine bir araştırma
  Sayfalar 552 - 571
  Mustafa İNCE, Mesut YILMAZ
 11. E-Spor Kavramına Yönelik Araştırmaların Bibliyometrik Analizi Bibliometric Analysis of Researches for E-Sport
  Sayfalar 572 - 583
  Necati Güven BÜYÜKBAYKAL, Burak İLİ
 12. Eş Seçiminde Öncelikler: Bilimsel Bir Araştırma
  Sayfalar 584 - 596
  Rasim BABAHANOĞLU
 13. Dijital Ortamda Marka İmaj Transferi Ve İtibar Göstergeleri: Rolex-Roger Federer Örneği
  Sayfalar 597 - 625
  Sevinç KOÇAK, Merve ÇELİK VAROL, Erdem VAROL
 14. Roma Filmi Örneğinde Eleştirel Söylem Analizi ve Kültürel Temsiller
  Sayfalar 634 - 643
  Burçin KARABOLAT
 15. Showrooming ve Webrooming’i Kullanarak Ürün Ve Hizmet Talep Eden Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarının Karşılaştırılması: İskenderun Teknik Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
  Sayfalar 644 - 655
  Murat TOKSARI, Elmas ERCAN
 16. Kurumsal Çekicilik Algısının Oluşumunda Sponsorluk Faaliyetlerinin Etkisi
  Sayfalar 656 - 674
  Birgül ÜSTÜNBAŞ, Hatun BOZTEPE TAŞKIRAN
 17. Proje Tabanlı Öğrenme ve Yeni Medya Sanatı Çıkışlı Sanat Projesi
  Sayfalar 696 - 708
  Aşkın BAHADIR
 18. Hastalığı Nedeniyle Evde Eğitim Verilen Öğrenciye Yönelik Sosyal Hizmet Uygulaması: Bir Vaka Sunumu
  Sayfalar 709 - 716
  Esra TUĞRAL, Ali Fuat ERSOY
 19. Siyasal Krizlerde Dijital Platformların ve Söylemlerin Ortak Bilinç Oluşturmadaki Rolü
  Sayfalar 717 - 729
  Mustafa YAĞBASAN, Taha YAYAN
 20. Elvân Çelebi'nin Şiirlerinde Dinî Duygu Temaları
  Sayfalar 730 - 742
  Nevzat GENCER
 21. Kontrolsüz Marka İletişimi Unsuru Olarak Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim (E– Wom) ve Tüketici Değerlendirmelerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 743 - 760
  Hatun BOZTEPE TAŞKIRAN
 22. Öğretmenlerin Sosyal Medya Kullanımları ve Sosyal Medya Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 769 - 788
  Fatma AVCI
 23. Refah Devletine Yönelik Birey Tutumları: Refah Devleti Politikaları Türkiye'de Sosyal Sermayeyi Etkiler mi?
  Sayfalar 789 - 807
  Durmuş A. YÜKSEK
 24. Sinemada İktidar Olgusu Bağlamında Dogtooth Film Analizi
  Sayfalar 808 - 815
  Gülizar ÖZTÜRK
 25. Heykelin Politik Bir İmgeye Dönüşümü: Harburg Anıtı Örneği
  Sayfalar 816 - 826
  Caner ŞENGÜNALP
 26. Uluslararası Öğrencilerin Kimlik Performanslarında Modanın Sosyal Uyum ve Direniş Aracı Olarak Kullanımı: Kocaeli Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 827 - 840
  İdil SAYIMER, Süheyla BAYRAKTAR
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 15 Ocak 2021
Bitiş: 15 Mayıs 2021