Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2458-9381 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mutlu TÜRKMEN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss


Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, yılda iki kere (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan bilimsel hakemli bir araştırma dergisidir. 

Kısa adı UKSAD olan ve açık erişimli olarak yayımlanan derginin tam metinleri okuyuculara da açıktır. Böylelikle bilimsel araştırmalara kolaylıkla ulaşılması ve bilimsel bilginin daha etkin bir biçimde paylaşımı esas alınmaktadır. Dergi, hem yazarlar hem okurlar için tamamıyla ücretsiz olarak hizmet vermektedir. UKSAD, hakemli bir dergi olup, her çalışmanın en az 2 hakem tarafından körleme yoluyla değerlendirilmesini esas alır. UKSAD, yazarlardan hiçbir zaman hakem önerisi kabul etmez. Dergide hakemlik yapmak isteyenler, Dergipark'a kullanıcı kaydı yapmalı ve hakemlik talebini dergi yönetimine bildirmelidir.  

UKSAD, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapar. Tam metni Türkçe olan araştırmaların mutlaka İngilizce öz bölümüne sahip olması gerekmektedir. İngilizce tam metinlerde Türkçe öz bulunması zorunlu değildir. 

UKSAD, Index Copernicus (ICV=70,41), J Gate, Google Scholar, Research Bible, SOBIAD, Turkish Education Index, Scientific Indexing Services, Open Access Library (Oalib), Idealonline'da listelenmekte olup, daha birçok uluslararası saygın indekste yer almak için başvurular yapılmıştır.

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)

e-ISSN 2458-9381 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mutlu TÜRKMEN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss
Kapak Resmi


Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, yılda iki kere (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan bilimsel hakemli bir araştırma dergisidir. 

Kısa adı UKSAD olan ve açık erişimli olarak yayımlanan derginin tam metinleri okuyuculara da açıktır. Böylelikle bilimsel araştırmalara kolaylıkla ulaşılması ve bilimsel bilginin daha etkin bir biçimde paylaşımı esas alınmaktadır. Dergi, hem yazarlar hem okurlar için tamamıyla ücretsiz olarak hizmet vermektedir. UKSAD, hakemli bir dergi olup, her çalışmanın en az 2 hakem tarafından körleme yoluyla değerlendirilmesini esas alır. UKSAD, yazarlardan hiçbir zaman hakem önerisi kabul etmez. Dergide hakemlik yapmak isteyenler, Dergipark'a kullanıcı kaydı yapmalı ve hakemlik talebini dergi yönetimine bildirmelidir.  

UKSAD, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapar. Tam metni Türkçe olan araştırmaların mutlaka İngilizce öz bölümüne sahip olması gerekmektedir. İngilizce tam metinlerde Türkçe öz bulunması zorunlu değildir. 

UKSAD, Index Copernicus (ICV=70,41), J Gate, Google Scholar, Research Bible, SOBIAD, Turkish Education Index, Scientific Indexing Services, Open Access Library (Oalib), Idealonline'da listelenmekte olup, daha birçok uluslararası saygın indekste yer almak için başvurular yapılmıştır.

Cilt 6 - Sayı 1 - 25 Haz 2020
 1. CYBER AGGRESSION: Impact, Awareness & Protection
  Sayfalar 30 - 37
  Adeel Nazir AHMAD , Nazir AHMAD
 2. Sinematografik Düşünce İmgesinin Tarihi
  Sayfalar 178 - 190
  İkbal BOZKURT AVCI , Enderhan KARAKOÇ
 3. Bilimsel Bilginin Üretim Sürecinde Bilim İnsanı ve İhtilafların Rolü Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 438 - 451
  Bilimser Yağmur DEMİREL
 4. Bilginin İslamileşmesi Projesi; Öncüler, Yorumlar ve Çıktılar
  Sayfalar 1 - 8
  Metin ZENGIN
 5. Psikanaliz ve Edebiyat: İki Terapist Yoldaş
  Sayfalar 9 - 16
  Özlem ÖZEN
 6. Batı Dışı Modernlik Bağlamında Türk ve Rus Edebiyatında Modernleşme Eleştirisi
  Sayfalar 17 - 29
  Derya GÜLLÜK
 7. Özel ve Gönüllü Kuruluşlar Bağlamında “Halkla İlişkiler” Meslek Algısı: İş İlanları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 38 - 51
  İhsan TÜRKAL , Raci TAŞCIOĞLU
 8. Finansal Gelişme Politik İstikrara Destek Olur mu? Kırılgan Beşli Ülkelerinden Örnekler
  Sayfalar 52 - 59
  Halil Oğuzhan ERGÜR , Yavuz ÖZEK
 9. Yerel Yönetimlerde Orta ve Üst Düzey Yöneticilerin Performans Değerlendirme Yöntemlerine Dair Nitel Bir Araştırma: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Örneği
  Sayfalar 60 - 69
  Demokaan DEMİREL
 10. Popüler Kültür Ürünü Olarak Televizyon Dizilerinde İdeolojinin Sunumu
  Sayfalar 70 - 91
  Sena Hümeyra TARHAN , Enderhan KARAKOÇ
 11. Basının Propaganda Amaçlı Kullanılması; Azerbaycan Millî Mücadelesi ve Muhaceret Basını
  Sayfalar 92 - 103
  Mustafa İNCE
 12. Kadına Şiddetin Haberlerde Sunumu: Emine Bulut Örneği
  Sayfalar 104 - 123
  Fatma NİSAN , Işık TUNCEL
 13. Mesut Özil’in Uygur Türkleriyle İlgili Sosyal Medya Paylaşımının Ardından Çıkan Haberlerin Söylem Analizi
  Sayfalar 124 - 151
  Eylem ŞENTÜRK KARA , Fatma NİSAN
 14. Televizyonda Yayınlanan İnternet Seriyalleri Üzerine Bir İnceleme: Fi Örneği
  Sayfalar 152 - 177
  Ahmet Nafiz KAVİ , Onur AKYOL
 15. Dijital Çağın Mizahi Anlatım Türü Capslerle Sağlık Konulu Mesajların Yayılımı
  Sayfalar 191 - 207
  Emine SAHİN , Özlem DUĞAN
 16. Yeşil Reklamların Z Kuşağı Tüketicilerin Satın Alma Kararları Üzerine Etkisi
  Sayfalar 208 - 224
  Abdulvahap KARTAL , Erdem TATLI
 17. İslâm Kelimesinin Semantik Analizi
  Sayfalar 225 - 249
  Büşra REFAS TURKMEN , Mutlu TÜRKMEN
 18. İç Güvenlik Yönetiminde Halkla İlişkiler Perspektifinden Genel Kolluk Uygulamaları ve İkna
  Sayfalar 250 - 261
  Sefer DARICI , Emrah AKÇAY
 19. Türk Basınında Dağıtım Sorunları: 1983-2020 Mukayesesi
  Sayfalar 262 - 268
  Emre YÜKSEL
 20. Kandinsky’nin Biyomorfik Soyutlamaları
  Sayfalar 269 - 279
  Ayşe SEZER
 21. Sosyal Pazarlama Bağlamında Covid-19 Salgını Sürecinde GSM Operatörlerinin Youtube Reklamlarının Analizi
  Sayfalar 280 - 299
  Gamze YETKİN CILIZOĞLU , Zeynep DONDURUCU , Aysel ÇETİNKAYA
 22. Albert Camus’nün Varoluşçuluk, Yabancılaşma ve Absürd Kavramlarının Jean-Paul Sartre Özelinde Sinema Anlatıları Üzerinden Okunması
  Sayfalar 300 - 313
  Selim BEYAZYÜZ
 23. Spor Kulüplerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Kulüp İmajı ve Marka İmajına Etkisi: Beşiktaş Taraftarı Üzerinde Ampirik Araştırma
  Sayfalar 314 - 328
  Zafer ANŞİN , Zülfiye ACAR ŞENTÜRK
 24. Zaman ve Mekân Bağlamında Bir Zamanlar Anadolu’da Filmini Bahtin’in “Kronotop” Kavramıyla Okumak
  Sayfalar 329 - 341
  Mehmet Sefa DOĞRU
 25. ABD'nin Küresel Hegemonik Üstünlüğünde Ticaret Savaşlarının Araçsallaştırılması
  Sayfalar 342 - 355
  Şahin ÇAYLI , Veysel BABAHANOĞLU
 26. Z Kuşağının Finansal Okuryazarlık Eğilimlerinin İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma
  Sayfalar 356 - 366
  Benan GÖK , Ali COŞKUN
 27. Sanatta Beğeninin Göreceliği ve Ölçütü
  Sayfalar 367 - 374
  Haydar BALSEÇEN
 28. Görme Engelli Kullanıcıların Mobil Erişebilirliği: Kullanılabilirlik Yaklaşımı ile Sosyal Medya Uygulamalarının Analizi
  Sayfalar 375 - 391
  İ̇hsan EKEN
 29. The Adaptation and Validation of Sport Multidimensional Perfectionism Scale-2 for Turkish Athletes
  Sayfalar 392 - 401
  Özge ERCAN , Alper Cavit KABAKÇI
 30. A Study On Painting And Jewelry; Jewels Inspired By The Works Of Turkish Painters
  Sayfalar 402 - 419
  Çimen BAYBURTLU , Vildan ERTÜRK , Leyla ULUSMAN
 31. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Kadın Sporcuların Spora Katılım Motivasyonlarının Bazı Değişkenlere Göre Araştırılması
  Sayfalar 420 - 427
  İ̇limdar YALÇIN , Mine TURGUT , Atalay GACAR , Fehmi ÇALIK
 32. Performans Yönetimi Ölçeği’nin (PYÖ) Türkçeye Uyarlama Çalışması
  Sayfalar 428 - 437
  Ayşe DEMİR , Kürşad SERTBAŞ , Kenan SİVRİKAYA