Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2458-9381 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mutlu TÜRKMEN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss


Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, yılda iki kere (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan bilimsel hakemli bir araştırma dergisidir. 

Kısa adı UKSAD olan ve açık erişimli olarak yayımlanan derginin tam metinleri okuyuculara da açıktır. Böylelikle bilimsel araştırmalara kolaylıkla ulaşılması ve bilimsel bilginin daha etkin bir biçimde paylaşımı esas alınmaktadır. Dergi, hem yazarlar hem okurlar için tamamıyla ücretsiz olarak hizmet vermektedir. UKSAD, hakemli bir dergi olup, her çalışmanın en az 2 hakem tarafından körleme yoluyla değerlendirilmesini esas alır. UKSAD, yazarlardan hiçbir zaman hakem önerisi kabul etmez. Dergide hakemlik yapmak isteyenler, Dergipark'a kullanıcı kaydı yapmalı ve hakemlik talebini dergi yönetimine bildirmelidir.  

UKSAD, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapar. Tam metni Türkçe olan araştırmaların mutlaka İngilizce öz bölümüne sahip olması gerekmektedir. İngilizce tam metinlerde Türkçe öz bulunması zorunlu değildir. 

UKSAD, Index Copernicus (ICV=70,41), J Gate, Google Scholar, Research Bible, SOBIAD, Turkish Education Index, Scientific Indexing Services, Open Access Library (Oalib), Idealonline'da listelenmekte olup, daha birçok uluslararası saygın indekste yer almak için başvurular yapılmıştır.

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)

e-ISSN 2458-9381 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mutlu TÜRKMEN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/intjcss
Kapak Resmi


Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, yılda iki kere (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan bilimsel hakemli bir araştırma dergisidir. 

Kısa adı UKSAD olan ve açık erişimli olarak yayımlanan derginin tam metinleri okuyuculara da açıktır. Böylelikle bilimsel araştırmalara kolaylıkla ulaşılması ve bilimsel bilginin daha etkin bir biçimde paylaşımı esas alınmaktadır. Dergi, hem yazarlar hem okurlar için tamamıyla ücretsiz olarak hizmet vermektedir. UKSAD, hakemli bir dergi olup, her çalışmanın en az 2 hakem tarafından körleme yoluyla değerlendirilmesini esas alır. UKSAD, yazarlardan hiçbir zaman hakem önerisi kabul etmez. Dergide hakemlik yapmak isteyenler, Dergipark'a kullanıcı kaydı yapmalı ve hakemlik talebini dergi yönetimine bildirmelidir.  

UKSAD, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapar. Tam metni Türkçe olan araştırmaların mutlaka İngilizce öz bölümüne sahip olması gerekmektedir. İngilizce tam metinlerde Türkçe öz bulunması zorunlu değildir. 

UKSAD, Index Copernicus (ICV=70,41), J Gate, Google Scholar, Research Bible, SOBIAD, Turkish Education Index, Scientific Indexing Services, Open Access Library (Oalib), Idealonline'da listelenmekte olup, daha birçok uluslararası saygın indekste yer almak için başvurular yapılmıştır.

Cilt 5 - Sayı 2 - 27 Ara 2019
 1. Türkiye’nin Ülke Markasının İnşası Sürecinde Kamu Diplomasisi Ekseninde Sporun Rolü
  Sayfalar 403 - 433
  Oğuz GÖKSU
 2. Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Sosyal Medya Kullanımı ve Gençlik
  Sayfalar 434 - 447
  Ayşe Ceyda İlgaz BÜYÜKBAYKAL , Gülden TEMEL
 3. Kültür Endüstrisi Ürünü Olarak Dijital Oyunlar: Playerunknown’s Battlegrounds (Pubg) Oyunu Örneği
  Sayfalar 448 - 465
  Mehmet Emre GÜL
 4. Kitlelerin Yeni Göç Mekânları Olarak Sosyal Medya Ve Sanal Göç İlişkisi
  Sayfalar 466 - 490
  Semra AĞAÇ SUCU , Uğur GÜNDÜZ
 5. Alman ve Türk Basınında Milliyetçilik: Mesut Özil’in Almanya Milli Takımı’ndan Ayrılmasının Ardından Yayımlanan Haberlere Yönelik Söylem Analizi
  Sayfalar 491 - 507
  Büsra Fadim SARİKAYA
 6. Televizyon Haberlerinde Nesnellik ve Magazinleşme Dikotomisi Kıskacındaki Haber Paradoksallığına Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısı (Fırat Üniversitesi Örneği)
  Sayfalar 508 - 529
  Mustafa YAĞBASAN , Nesrin Leman TORUN
 7. Zeytin Dalı Harekâtı’nda Kullanılan Yerli Silahların Medyada Yer Alış Biçimi
  Sayfalar 530 - 546
  Mesut İRİS
 8. “Barış Dili” Temelinde Gazetecilik
  Sayfalar 547 - 557
  Gülsün BOZKURT
 9. Gençlerin Türkiye’de Üretilen Televizyon Dizilerine Yönelik Tutumları Ve Dizi Tüketim Faktörlerinin Analizi
  Sayfalar 558 - 599
  Mihalis KUYUCU
 10. İklim Krizinin Mitolojisi
  Sayfalar 600 - 609
  Sibel CENGİZ
 11. Haricilik ve Anarşizmin Toplum ve Siyaset Felsefelerinin Karşılaştırmalı Analizi
  Sayfalar 610 - 637
  Adem ÇAYLAK , Huzeyfe PINARBAŞI
 12. Sivas İmranlılı Ozan İsa Koç Türkülerinin Derlenmesi
  Sayfalar 638 - 655
  Uğur KAYAPINAR , Özlem ÖZALTUNOĞLU
 13. Raci Alkır’ın Hayatı Sanatı Ve Trt Repertuarında Kayıtlı Türkülerinin Ezgisel Analizi
  Sayfalar 656 - 682
  Ahmet Selçuk BAYBURTLU
 14. Tüketim Toplumu Bağlamında Futbolun Endüstrileşmesi: 3 Büyük Takım Taraftarları Üzerinden İnceleme
  Sayfalar 683 - 703
  Güven BÜYÜKBAYKAL , Meltem KAYA
 15. Okul Spor Faaliyetlerinin Sporcu Öğrencilerin Sosyalleşmelerine Yönelik Katkısını Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 704 - 716
  Serkan HACICAFEROĞLU , Handan SÜMER
 16. The Effects of Changes of Volleyball Official Game Rules on Sports Injuries: A Comparison between Pre-and Post-2016 Period at the Elite Level
  Sayfalar 717 - 731
  Eren ULUÖZ