Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2458-9381 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mutlu TÜRKMEN | http://dergipark.org.tr/intjcss


Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, yılda iki kere (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan bilimsel hakemli bir araştırma dergisidir. 

Kısa adı UKSAD olan ve açık erişimli olarak yayımlanan derginin tam metinleri okuyuculara da açıktır. Böylelikle bilimsel araştırmalara kolaylıkla ulaşılması ve bilimsel bilginin daha etkin bir biçimde paylaşımı esas alınmaktadır. Dergi, hem yazarlar hem okurlar için tamamıyla ücretsiz olarak hizmet vermektedir. UKSAD, hakemli bir dergi olup, her çalışmanın en az 2 hakem tarafından körleme yoluyla değerlendirilmesini esas alır. UKSAD, yazarlardan hiçbir zaman hakem önerisi kabul etmez. Dergide hakemlik yapmak isteyenler, Dergipark'a kullanıcı kaydı yapmalı ve hakemlik talebini dergi yönetimine bildirmelidir.  

UKSAD, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapar. Tam metni Türkçe olan araştırmaların mutlaka İngilizce öz bölümüne sahip olması gerekmektedir. İngilizce tam metinlerde Türkçe öz bulunması zorunlu değildir. 

UKSAD, Index Copernicus (ICV=63,05), J Gate, Google Scholar, Research Bible, SOBIAD, Turkish Education Index, Scientific Indexing Services, Open Access Library (Oalib), Idealonline'da listelenmekte olup, daha birçok uluslararası saygın indekste yer almak için başvurular yapılmıştır.

Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)

e-ISSN 2458-9381 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mutlu TÜRKMEN | http://dergipark.org.tr/intjcss
Kapak Resmi


Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, yılda iki kere (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan bilimsel hakemli bir araştırma dergisidir. 

Kısa adı UKSAD olan ve açık erişimli olarak yayımlanan derginin tam metinleri okuyuculara da açıktır. Böylelikle bilimsel araştırmalara kolaylıkla ulaşılması ve bilimsel bilginin daha etkin bir biçimde paylaşımı esas alınmaktadır. Dergi, hem yazarlar hem okurlar için tamamıyla ücretsiz olarak hizmet vermektedir. UKSAD, hakemli bir dergi olup, her çalışmanın en az 2 hakem tarafından körleme yoluyla değerlendirilmesini esas alır. UKSAD, yazarlardan hiçbir zaman hakem önerisi kabul etmez. Dergide hakemlik yapmak isteyenler, Dergipark'a kullanıcı kaydı yapmalı ve hakemlik talebini dergi yönetimine bildirmelidir.  

UKSAD, Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapar. Tam metni Türkçe olan araştırmaların mutlaka İngilizce öz bölümüne sahip olması gerekmektedir. İngilizce tam metinlerde Türkçe öz bulunması zorunlu değildir. 

UKSAD, Index Copernicus (ICV=63,05), J Gate, Google Scholar, Research Bible, SOBIAD, Turkish Education Index, Scientific Indexing Services, Open Access Library (Oalib), Idealonline'da listelenmekte olup, daha birçok uluslararası saygın indekste yer almak için başvurular yapılmıştır.

Cilt 5 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Yoga İnanç Ölçeği(YİÖ): Türkçe'ye Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 1 - 14
  Didem Tetik Küçükelçi
 2. Kurum İçi İletişim Stratejileri Bağlamında Oyunlaştırma Kullanımı: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 15 - 47
  Çiğdem Özkan, Hatun Boztepe Taşkıran
 3. Medya Okuryazarlığının Toplumsal Karşılığı Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Elazığ İli Özelinde Akademisyenler İle Vatandaşlar Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz)Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Elazığ İli Özelinde Akademisyenler İle Vatandaşlar Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz)
  Sayfalar 48 - 72
  Merve Barut, Mustafa Yağbasan
 4. Ulus Devletin Güvenlik Krizi Bağlamında Gramsci’nin Etnik Milliyetçi Köklerinin Radikal Demokrasi ve Medyadaki İzleri
  Sayfalar 73 - 95
  Zeliha OÇAK
 5. Kırgızistan'da E-Ticaret Uygulamaları ve Tüketicilerin Satın Alma Sürecinde Kanaat Önderlerinin Rolü
  Sayfalar 96 - 119
  Aslı Yurdigül, Ayşe Nur Yılmaz
 6. Sosyal Medya’da Dijital Yemek Kültürü
  Sayfalar 120 - 136
  Ayşegül Elif Çaycı
 7. Kavram ve Kuramlarıyla Marshall Mcluhan’a Bakış: Günümüzün Egemen Medya Araçları Ekseninde Bir Değerlendirme
  Sayfalar 137 - 158
  Erdem Varol, Merve Çelik Varol
 8. Popüler Kültür Ürünü Olarak Evlilik Programları
  Sayfalar 159 - 181
  Emre Eroğlu, Enderhan Karakoç
 9. Özel Günlerde Lüks Tüketim Ürünlerinin Bannerlardaki Sunumu: 14 Şubat Sevgililer Günü Pırlanta Reklamları
  Sayfalar 182 - 210
  İHSAN EKEN, BAŞAK GEZMEN
 10. Optimization of Spirituality and Akhlaq of Islamic Youth through Da'wah Billisan Da'i
  Sayfalar 211 - 222
  Yunidar Cut Mutia Yanti
 11. Geleneksel Çin Müzik Kültüründe Si-Zhy Kavramı
  Sayfalar 223 - 236
  Rauf Kerimov
 12. Cinsiyet Ayrımcılığı Bağlamında Yazılı Basında Haber Seçimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 237 - 256
  Nur Esra Atmaca
 13. Inventorying Intangible Cultural Heritages of the Ethiopian Somali People & Assessing their Values
  Sayfalar 257 - 268
  Seyoum Merga
 14. Kore Savaşı’na Belgesel Film Yoluyla Bakış: “Mümtaz Birlik”
  Sayfalar 269 - 290
  Abdulhamit Avşar
 15. Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: Orta Asya Ülkeleri Örneği
  Sayfalar 291 - 307
  Aziza Syzdykova
 16. The Evaluation of Social Media within the Context of the Silencing System
  Sayfalar 308 - 322
  Kübra Erden
 17. Syrians in Turkey: a Review of Literature
  Sayfalar 323 - 336
  Ayşegül Akdemir
 18. The Europeanization of social science research: the relation between policy research and migration policies in Italy in the late 1990s early 2000s.
  Sayfalar 337 - 356
  Marco Boschele
 19. Turkish Emotion Word ‘sıkılmak’ And Equivalents in Korean
  Sayfalar 357 - 369
  DURSUN ESSIZ
 20. Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Dini Yönelimleri ile Değer Eğilimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 370 - 390
  Oktay KIZAR
 21. Bir Fırsat Ortamı Olan İnternet Üzerinden Etkili Bir Alternatif Medyayı Oluşturmak ve İlgili Sorunlar
  Sayfalar 391 - 401
  Abdulkadir Büyükbingöl