Amaç

Kısa adı UKSAD olan ve açık erişimli olarak yayımlanan derginin tam metinleri okuyuculara da açıktır. Dergi Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. Böylelikle bilimsel araştırmalara kolaylıkla ulaşılması ve bilimsel bilginin daha etkin bir biçimde paylaşımı esas alınmaktadır. Dergi, hem yazarlar hem okurlar için tamamıyla ücretsiz olarak hizmet vermektedir. UKSAD, hakemli bir dergi olup, her çalışmanın en az 2 hakem tarafından körleme yoluyla değerlendirilmesini esas alır. UKSAD, yazarlardan hiçbir zaman hakem önerisi kabul etmez. Dergide hakemlik yapmak isteyenler, Dergipark'a kullanıcı kaydı yapmalı ve hakemlik talebini dergi yönetimine bildirmelidir.  

UKSADTürkçe ve İngilizce dillerinde yayın yapar. Tam metni Türkçe olan araştırmaların mutlaka İngilizce öz bölümüne sahip olması gerekmektedir. İngilizce tam metinlerde Türkçe öz bulunması zorunlu değildir. 

Kapsam

UKSAD, kültürel konuların yanı sıra başta iletişim bilimleri olmak üzere sosyal bilimlerin tüm alanlarında nitelikli araştırmalara yer vermektedir.