Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-429X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi |


Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda 2 defa (Nisan ve Ekim) yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimizde sosyal bilimlerin her alanında, uygulamalı çalışmalara, analiz ve değerlendirmelere, nitel araştırmalara yer verilir. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır. Gönderilen yazılar için en fazla sayfa sayısı 20'dir. Dergimize gönderilen yazıların benzerlik oranı, İntihal Engelleme Programı kullanılarak kontrol edilmektedir.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; Index Copernicus, İSAM, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, OAJI, DRJI ve ASOS Index'te dizinlenmektedir. Dergimize yazınızı yükleyebilmeniz için Hesabım \ Profilimi düzenle seçeneğinde Yazar butonunun işaretlenmiş olması gerekmektedir. Hakem sürecinin başlatılabilmesi için yazınız yazım kurallarımıza göre düzenlenmelidir.


Dergimizde yayınlanan çalışmaların yabancı okurlar tarafından takibini kolaylaştırmak, dergimize ve yayınlarımıza yönelik ilgiyi ve atıf sayısını arttırmak amacıyla, 2017 yılından itibaren yayınlanacak çalışmalara İngilizce uzun özet (extended abstract) istenecektir. Türkçe yazılmış makalelerin Kaynakça bölümünden sonra İngilizce Extended Abstract eklenecektir.  (İngilizce yazılmış makalelere Türkçe uzun özet eklenmeyecektir). Uzun özet, 750-1000 kelime arasında olacaktır. Derginin esas metin için geçerli olan biçimsel yazım özellikleri uzun özet için de geçerlidir. Extended Abstract, “Introduction”, “Method” ve “Result and Discussion” alt başlıklarını içerecektir.

Dergi otomasyonuna yeni yüklenecek çalışmalarda,  İngilizce uzun özet (extended abstract) koşulu aranacak olup, bu koşula uymayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Dergi otomasyonuna daha önceden yüklenmiş ve değerlendirme sürecinde olan çalışmalar için yayınlanabilir kararından sonra, yazarlardan çalışmalarına İngilizce uzun özet (extended abstract) eklenmesi istenecektir.


Dergimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.


Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-429X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi |
Kapak Resmi


Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda 2 defa (Nisan ve Ekim) yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimizde sosyal bilimlerin her alanında, uygulamalı çalışmalara, analiz ve değerlendirmelere, nitel araştırmalara yer verilir. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır. Gönderilen yazılar için en fazla sayfa sayısı 20'dir. Dergimize gönderilen yazıların benzerlik oranı, İntihal Engelleme Programı kullanılarak kontrol edilmektedir.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; Index Copernicus, İSAM, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, OAJI, DRJI ve ASOS Index'te dizinlenmektedir. Dergimize yazınızı yükleyebilmeniz için Hesabım \ Profilimi düzenle seçeneğinde Yazar butonunun işaretlenmiş olması gerekmektedir. Hakem sürecinin başlatılabilmesi için yazınız yazım kurallarımıza göre düzenlenmelidir.


Dergimizde yayınlanan çalışmaların yabancı okurlar tarafından takibini kolaylaştırmak, dergimize ve yayınlarımıza yönelik ilgiyi ve atıf sayısını arttırmak amacıyla, 2017 yılından itibaren yayınlanacak çalışmalara İngilizce uzun özet (extended abstract) istenecektir. Türkçe yazılmış makalelerin Kaynakça bölümünden sonra İngilizce Extended Abstract eklenecektir.  (İngilizce yazılmış makalelere Türkçe uzun özet eklenmeyecektir). Uzun özet, 750-1000 kelime arasında olacaktır. Derginin esas metin için geçerli olan biçimsel yazım özellikleri uzun özet için de geçerlidir. Extended Abstract, “Introduction”, “Method” ve “Result and Discussion” alt başlıklarını içerecektir.

Dergi otomasyonuna yeni yüklenecek çalışmalarda,  İngilizce uzun özet (extended abstract) koşulu aranacak olup, bu koşula uymayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Dergi otomasyonuna daha önceden yüklenmiş ve değerlendirme sürecinde olan çalışmalar için yayınlanabilir kararından sonra, yazarlardan çalışmalarına İngilizce uzun özet (extended abstract) eklenmesi istenecektir.


Dergimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.


Cilt 16 - Sayı 44 - 23 Eki 2019
 1. Malazgirt Savaşının Kaderine Etki Eden Gelişme Kapsamında İstihbarat Teşkilatının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 1 - 13
  Sedat BİLİNİR
 2. LÜTFİ FİKRİ BEY’İN ANKARA İLE İSTANBUL’U UZLAŞTIRMAK İDDİASIYLA 1920 YILINDA KURDUĞU BİR İTTİFAK: MÜSALEMET İTTİFAKI
  Sayfalar 14 - 44
  Ahmet GAZEL
 3. HATAY'DA (ANTAKYA) YER ALAN YER KAROLARININ ANALİZİ VE ANTAKYA KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ
  Sayfalar 45 - 72
  Fahrettin GEÇEN , Abdurrahman EREN , Turgut CAMLI
 4. Kimlik Çatışmalarında İskenderun Sancağı: Tarık Mümtaz Ve Karagöz, Monografik Bir Çalışma
  Sayfalar 73 - 102
  Düriye İlkim OKYAR
 5. BİR CUMHURİYET ÇOCUĞUNUN ANILARINDA MANİSA
  Sayfalar 103 - 119
  Yasemin ASLAN
 6. ARSUZ (HATAY)KIYI OVASINDA BULUNAN BOZUK DRENAJ SAHALARININ TESPİTİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Sayfalar 120 - 140
  Semir DEMİRBİLEK
 7. ÖZDEMİRCİ (ÇİVRİL – DENİZLİ) HAVZASININ MORFOTEKTONİK ÖZELLİKLERİNİN CBS İLE BELİRLENMESİ
  Sayfalar 141 - 167
  İsmail EGE , Selahattin POLAT , Efe İZMİRLİ
 8. HABERLEŞME TEKNOLOJİSİNDE YAŞANAN GELİŞMELERİN LOJİSTİK YÖNETİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 168 - 194
  Cuma BOZKURT , Ercan KILINÇ , Osman Fidan
 9. Yapısal Sermaye ve İnsan Sermayesinin İşletmenin Nicel ve Nitel Performansına Etkileri/The Effects of The Structural Capital and the Human Capital on The Quantitative and Qualitative Performances of the Enterprise
  Sayfalar 195 - 220
  Osman Yılmaz , Gökhan Özer
 10. 4+1 PLANLI YAZMA VE DEĞERLENDİRME MODELİNİN TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 221 - 250
  Jale ÖZTÜRK , Yakup ALAN
 11. İLKOKUL TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMININ EĞİTİM PROGRAMI ÖGELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (1923-2017)
  Sayfalar 251 - 279
  Ali KOCAYİĞİT , Necdet AYKAÇ
 12. İMAM HATİP LİSESİNDE ÖĞRENİM GÖREN SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM SORUNLARI: KİLİS ÖRNEĞİ
  Sayfalar 280 - 306
  Rıdvan DEMİR
 13. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI HEDEF YÖNELİMLERİ İLE FİZİK ÖĞRENMEYE YÖNELİK AKADEMİK MOTİVASYONLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 307 - 331
  Göktuğ Alper GENÇ , Volkan GÖKSU
 14. ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA MOTİVASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 332 - 358
  Rahime ŞENTÜRK , Ali GÖÇER
 15. KİTABÜ’L-İDRAK Lİ LİSÂNÜ’L-ETRAK’IN YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 359 - 376
  Gülşat BİCAN
 16. Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin eğitimi ile ilgili yaşadıkları problemler
  Sayfalar 377 - 405
  Hüseyin ERGEN , Ergül ŞAHİN
 17. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TRABLUSŞAM MAARİFİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 406 - 428
  Ayhan DOĞAN , Sadık ÇETİN
 18. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARININ BELİRLENMESİ
  Sayfalar 429 - 448
  Ramazan ALABAŞ , Halil İbrahim AKYÜZ , S. Tunay KAMER