Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-429X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi |


Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda 2 defa (Nisan ve Ekim) yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimizde sosyal bilimlerin her alanında, uygulamalı çalışmalara, analiz ve değerlendirmelere, nitel araştırmalara yer verilir. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır. Gönderilen yazılar için en fazla sayfa sayısı 20'dir. 

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; Index Copernicus, İSAM, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, OAJI, DRJI ve ASOS Index'te dizinlenmektedir. 

Dergimize yazınızı yükleyebilmeniz için Hesabım \ Profilimi düzenle seçeneğinde Yazar butonunun işaretlenmiş olması gerekmektedir. Hakem sürecinin başlatılabilmesi için yazınız yazım kurallarımıza göre düzenlenmelidir.

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-429X | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Mustafa Kemal Üniversitesi |
Kapak Resmi


Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda 2 defa (Nisan ve Ekim) yayımlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Dergimizde sosyal bilimlerin her alanında, uygulamalı çalışmalara, analiz ve değerlendirmelere, nitel araştırmalara yer verilir. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır. Gönderilen yazılar için en fazla sayfa sayısı 20'dir. 

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; Index Copernicus, İSAM, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, OAJI, DRJI ve ASOS Index'te dizinlenmektedir. 

Dergimize yazınızı yükleyebilmeniz için Hesabım \ Profilimi düzenle seçeneğinde Yazar butonunun işaretlenmiş olması gerekmektedir. Hakem sürecinin başlatılabilmesi için yazınız yazım kurallarımıza göre düzenlenmelidir.

Cilt 17 - Sayı 46 - 30 Eki 2020
 1. 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HÜCRE KONUSUYLA İLGİLİ ANLAYIŞLARINI ÖLÇMEYE YÖNELİK BİR TEST GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 203 - 233
  Hasan ÖZCAN , Cihan BOZ , Abdulkadir ÖZKAYA
 2. 1994-2020 YILLARI ARASINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN ETİK KONULU BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Sayfalar 234 - 264
  Ceylan TAŞ , Kenan BULUT
 3. Baolon Zhang'ın Dijital Resimde Superman Eserinin Üç Boyutlu Model Oluşturma Evreleri
  Sayfalar 265 - 278
  Hasan DİLİM
 4. ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE VELAYET SÜREÇLERİNİN ÇOCUĞUN SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 279 - 290
  Sevim KARAOĞLU
 5. FEN BİLGİSİ DERSİNDE SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALGILADIKLARI DESTEĞİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 291 - 305
  Dursun SÖNMEZ , Muhammet Mustafa ALPASLAN
 6. OKUL SPORLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 306 - 321
  Oğuzhan GÜL , Aydoğan SOYGÜDEN , Yalçın KARAGÖZ
 7. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Whatsapp Uygulamasının Kullanımının Sözcük Öğretimi Bakımından İşlevselliği
  Sayfalar 322 - 340
  Ali GÖÇER , Bilal Ferhat KARADAĞ
 8. AN EVALUATIVE LOOK AT AFGHAN LOWER SECONDARY EFL TEXTBOOKS
  Sayfalar 341 - 360
  Sayed Masood HAIDARI , İsil TANRİSEVEN , Omer OZER
 9. EĞİTİMDE NİTELİK KAVRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN ALGILARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
  Sayfalar 361 - 390
  Ömer Faruk ABİDE , Yücel GELİŞLİ
 10. Approaches adopted or community dynamics? Interrogating the reasons for unsustainable community development in Ghanaian slums
  Sayfalar 391 - 414
  Jamal APPİAH-KUBİ
 11. GÜVENLİK PERSONELİNİN RİSK ALMA EĞİLİMİ
  Sayfalar 415 - 432
  Olcay YILMAZ , Erman M DEMİR
 12. ÂŞIKLARIN DİLİNDEN KIBRIS BARIŞ HAREKATI VE KIBRIS MESELESİ
  Sayfalar 433 - 448
  Bülent ARI
 13. HATAY AĞZINDA HÂL EKLERİNİN FARKLI KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 449 - 480
  Ahmet HAŞİMİ
 14. YAZILI KAYNAKLARA GÖRE ERKEN DEMİR ÇAĞINDA ANADOLU’YA YAPILAN GÖÇLER VE ANADOLU’NUN DEĞİŞEN SİYASİ YAPISI
  Sayfalar 481 - 498
  Nurgül YILDIRIM , Şeyma ERENKUL
 15. ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA SASON ERMENİ İSYANLARI
  Sayfalar 499 - 520
  İ̇̇smail GÖRGEN
 16. ADNAN MENDERES DÖNEMİ RUS-AMERİKAN MERKEZLİ STRATEJİK GÜÇ MÜCADELESİ ÇERÇEVESİNDE 1957 SURİYE OLAYLARI
  Sayfalar 521 - 544
  Olcay ÖZKAYA DUMAN
 17. KENT KURAMLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR
  Sayfalar 545 - 562
  Mehmet Onur ÖZER , Eylem BEYAZIT
 18. KONTEYNER TERMİNAL STOK YÖNETİMİNDE ABC ANALİZİ VE BULANIK SINIFLANDIRMA
  Sayfalar 563 - 583
  Elifcan DURSUN , Ender GÜRGEN
 19. NOSTALJİNİN TURİZME YANSIMASI: DOĞU AKDENİZ NOSTALJİ EKSPRESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 584 - 604
  Evrim YALDIZ , Belma SUNA
 20. ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞME SÜRECİNDE KİŞİ-İŞ UYUMUNDAN KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ
  Sayfalar 605 - 625
  Ömer COŞKUN
 21. TMS 36 STANDARDINA GÖRE VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNÜN TESPİTİ VE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA UYGUN HESAP PLANI TASLAĞINA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 626 - 652
  Abitter ÖZULUCAN , Ergin TEMEL
 22. ULUSLARARASI TOPLUMUN KİTLESEL GÖÇLERE TEPKİSİ VE ULUSLARARASI GÖÇ YÖNETİMİ: SURİYE KRİZİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 653 - 672
  Sibel ÇETİNER
 23. A SHORT SCALE OF TRAFFIC CLIMATE ACROSS FIVE COUNTRIES
  Sayfalar 673 - 702
  Yeşim ÜZÜMCÜOĞLU