ISSN: 1302-5759
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Detay Yayıncılık
Kapak Resmi
       

Turizm Akademik Dergisi 2000-2006 yılları arasında yayınlanmış, sonrasında akademik faaliyetlerine ara vermiş bilimsel hakemli bir dergidir. 2014 yılında derginin uluslararası düzeyde yeniden yayınlanmasına karar verilmiş ve akademik çalışma kabul edilmeye başlanmıştır. Dergi, turizm alanı odaklı disiplinlerarası bir dergi niteliğindedir. Turizm Akademik Dergisi’nin temel amacı; turizm disiplinine teorik ve pratik açılardan katkı sağlayacak, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı çalışmaların yayımlanmasıdır. Turizm Akademik Dergisi yılda iki kez yayımlanan, uluslararası ve hakem denetimli bir dergidir. Dergi, turizm temel alanıyla ilgili hazırlanmış olan yazıların paylaşılabileceği geniş kapsamlı bir platform niteliğindedir.İmtiyaz Sahibi:

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör ve Yazı İşleri Müdürü:  

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Eş-Editör:

Dr. Mithat ÜNER, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör Yardımcıları

Dr. Murat YEŞİLTAŞ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, TÜRKİYE

Dr. Mert GÜRLEK, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Dr. Pelin KANTEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, TÜRKİYE2021 - Cilt: 8 Sayı: 1

Derleme

Çevre Paradigmalarının Turizme Yansımaları

Araştırma Makalesi

Doğa Turu Deneyimi ve Doğa Yürüyüşü Yönetimi: Turist Rehberlerinin Perspektifinden Fenomonolojik Bir Çözümleme

Araştırma Makalesi

Toplumsal Bağlılık, Film Turizminin Etkileri ve Memnuniyet Algısı: Yerel Halk Üzerine Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

Seyahatnamelerde Turist Rehberleri

Bibliyografi

Seyahat Acenteciliği Konulu Uluslararası Makalelerin Bilim Haritalama Tekniği İle Bibliyometrik Analizi: Scopus Veri Tabanı Örneği

Araştırma Makalesi

Coğrafi İşarete Aday Gastronomik Bir Değer: Eskişehir Simidi

Araştırma Makalesi

IMAGE of GÖKÇEADA as A TOURISM DESTINATION

Araştırma Makalesi

Comparison of the Pre-Pandemi Performances of the Leading Countries in Tourism with Entropy and Waspas Methods

Kitap İncelemesi

Avcılıktan Gurmeliğe Yemeğin Kültürel Tarihi

Araştırma Makalesi

Sorumlu Turizmin Destinasyon Rekabetçiliği ve Yerel Halkın Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin İncelenmesi

Araştırma Makalesi

“WE DO NOT HAVE A CRYSTAL BALL”: THE EFFECT OF FEAR OF TERROR ON TRAVEL BEHAVIOUR

Araştırma Makalesi

Turizm Bölümü Öğrencilerinin Müfredat Bileşenlerine Yönelik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Türkiye-Portekiz Karşılaştırması

Araştırma Makalesi

Turist Rehberlerinin Kaynak Yönetimi Rol Tanımlarının Belirlenmesi

Araştırma Makalesi

Turizm Açısından Farklı Gelişmişlik Düzeylerindeki Destinasyonlarda Halkın Turizm Algısı ve Turizme Desteği

Araştırma Makalesi

Kişilik Tipi, İş Stresi Düzeyi ve İşgören Performansı İlişkisi: Turizm İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme

Araştırma Makalesi

Otelcilik Endüstrisinde Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama Yönetimi: Nitel Bir Araştırma

Araştırma Makalesi

New priorities influencing the travel decision: Can VFR travel get a leading role after the pandemic?

Araştırma Makalesi

A critical discussion of the COVID-19 pandemic on transformability of resources in the hotel industry