İletişim Bilgileri

Başeditör

Muharrem TUNA
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
muharrem.tuna@hbv.edu.tr
+90 (312) 485-14-60 /330
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi 06830 Gölbaşı ANKARABaşeditör

Başeditör