Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Baş Editör

Dr. Muharrem TUNA

Editör Yardımcıları

Dr. Murat YEŞİLTAŞ

Dr. Mert GÜRLEK

Dr. Pelin KANTEN

Uluslararası Yayın Kurulu

Dr. Akın AKSU, Akdeniz Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Zeynep ASLAN, Nevşehir Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Cevdet AVCIKURT, Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Doğan Yaşar AYHAN, Başkent Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Cemalettin AKTEPE, Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Şeymus BALOĞLU University of Nevada, USA

Dr. Orhan BATMAN, Sakarya Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. İbrahim BİRKAN, Atılım Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Celil ÇAKICI, Mersin Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Cihan ÇOBANOĞLU, University of South Florida, USA

Dr. Christina G. CHI, Washington State University, USA

Dr. Tevfik DALGIÇ, University of Texas, USA

Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER, İstanbul Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Mithat Zeki DİNÇER, İstanbul Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Erdogan EKIZ, Al-Faisal University, SAUDI ARABIA

Dr. Issam GHAZZAWI, University of La Verne, USA

Dr. Basak Denizci GUILLET, Hong Kong Polytechnic University, HONG KONG

Dr. Ahmet GÜRBÜZ, Karabük Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Mert GÜRLEK, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Doğan GÜRSOY, Washington State University, USA

Dr. Azize HASSAN, Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Murat HANÇER, Oklahoma State University, USA

Dr. Selahattin KANTEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Nüzhet KAHRAMAN, İstanbul Ticaret Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA, Erciyes Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Osman M. KARATEPE, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC

Dr. İsmail KIZILIRMAK, İstanbul Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Nazmi KOZAK, Anadolu Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Meryem Akoğlan KOZAK, Anadolu Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Derman KÜÇÜKALTAN, İstanbul Arel Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Melih MADANOĞLU, Florida Atlantic University, USA

Dr. R. Pars ŞAHBAZ, Gazi Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Serdar ONGAN, University of South Florida, USA

Dr. Fevzi OKUMUŞ, University of Central Florida, USA

Dr. Marie PALLADINI, California State University, USA

Dr. Oya Aytemiz SEYMEN, Balıkesir Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Özkan TÜTÜNCÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Muzaffer UYSAL, Virginia Tech University, USA

Dr. Murat YEŞİLTAŞ, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, TÜRKİYE

Dr. Atilla YÜKSEL, Adnan Menderes Üniversitesi, TÜRKİYE
Prof. Dr. Murat YEŞİLTAŞ BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7865-0407
Turizm İşletmeciliği
Doç. Mert GÜRLEK BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0024-7746 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler