Yayın Süreci

1) Yazı editör veya editör yardımcıları tarafından incelenir, gerekli olması halinde yazara geri gönderilir.

2) Ön incelemeden geçen makaleler için hakem değerlendirilmesi başlatılır. 

3) Değerlendirme süreci başlatılmasına karar verildikten sonra yazarlardan yayın ücreti talep edilir. Bu durum yazara e-posta yoluyla bildirilir. 

4) Dergi giderlerinin (dizgi vb.) karşılanması için yayın ücreti olarak 500 TL. ödenmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu’nun 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar gereği, bu bedel makalenin kabul/red şartına bağlı olmaksızın talep edilmektedir. 

5) Yazılar en az iki hakeme gönderilir. 

6) Değerlendirme süreci sonunda en az iki hakem tarafından olumlu görüş alan yazılar yayıma kabul edilir. Yayınlamak için kabul edilen yazılar editör onayı ile yayın sırasına alınır.

7) Gerekli olması halinde yazarlardan düzeltme istenebilir. Bu durumda düzeltmelerin en az 3 hafta içinde tamamlanması gerekmektedir.


Son Güncelleme Zamanı: 12.08.2020 20:14:40